Iedereen in Nederland moet kunnen meedoen in de maatschappij. Iedereen heeft tenslotte dezelfde rechten. Jongeren en ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een lichamelijke beperking of psychische problemen. Het ‘gewoon kunnen meedoen’ is voor sommige mensen lastig. Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunnen zij geholpen worden. De gemeente voert deze wet uit. De Stichting Adviesgroep Wmo Gorinchem, bestaande uit vrijwilligers, ondersteunt en adviseert de burgemeester en wethouders hierbij en wil met haar adviezen bijdragen aan de participatie van alle burgers in Gorinchem.

Wat doet de Stichting Adviesgroep Wmo Gorinchem

De Wmo-raad houdt in de gaten of de gemeente de wet goed uitvoert. De raad bekijkt en beoordeelt ontwikkelingen en initiatieven in de samenleving. Vervolgens brengt de raad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de burgemeester en wethouders. In tegenstelling tot enkele andere Wmo-raden is de Wmo-raad Gorinchem geheel onafhankelijk. Alle leden zijn geselecteerd vanwege hun achtergrond en kennis over de doelgroepen van Gorinchem. De leden van de Wmo-raad vertegenwoordigen niet de belangen van organisaties maar zijn er voor alle bewoners van Gorinchem.

Vertrouwenspersoon Wmo

In het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hebben de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een vertrouwenspersoon benoemd: Ria de Die. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige die u kosteloos kunt benaderen als u niet tevreden bent of vragen of klachten heeft over uw Wmo-aanvraag.

Zie hier de informatie op de website van de gemeente