Coronavirus

 • Gehandicaptenzorg en coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws
  en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt dagelijks
  aangevuld.
  Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar
  allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
  verzameld. Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden
  over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
  Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
  Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina
  Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden.
  Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure
  is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
  De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft een aparte pagina met actueel nieuws (link).

 

 • Nieuwe cijfers corona-besmettingen bij mensen met verstandelijke beperking
  Het RIVM schat dat meer dan 800 mensen met een verstandelijke beperking besmet zijn.
  Er zijn naar schatting 260 mensen overleden. Zie voor die cijfers dit bericht (bron: Skipr).
  Zie ook de stand van zakenbrief van deze week van VWS over de coronacrisis. Die brief
  is hier te vinden; op pag. 25 en 26 staat informatie over de gehandicaptensector.
  Zie voor de actuele cijfers van de Academische werkplaats Sterker op eigen benen, die
  deze cijfers op verzoek van VWS verzamelt hier. De cijfers hebben een voorlopig
  karakter: ongeveer een derde van de gehandicapteninstellingen heeft tot nu toe
  informatie aangeleverd.
 • Geen eigen bijdrage abonnementstarief Wmo geïnd in april en mei
  Meer daarover in dit bericht (bron: CAK).
 • CAK ook coulanter bij innen eigen bijdrage Wmo en Wlz
  Zie verder dit bericht van het CAK.
 • Uitstel inlevering kwaliteitstrapporten gevraagd
  Instellingen moeten jaarlijks voor 1 juni een kwaliteitsrapport indienen bij
  Zorginstituut Nederland (ZiNL). In verband met de coronacrisis is aan het ZiNl
  gevraagd om uitstel. Het ZiNL heeft nog niet gereageerd op dit verzoek.
  Meer in dit bericht (bron: LSR).
 • ‘Gehandicaptenzorg: ‘hoog knuffelgehalte, afstand werkt gewoon niet’
  De anderhalve meter werkt niet in de gehandicaptenzorg, zegt Johan van Ruijven
  van VGN in dit bericht (bron: Skipr).
 • Mantelzorgers kunnen zich binnenkort ook laten testen op  coronabesmetting
  Dat heeft minister De Jonge toegezegd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Ja, mits… in plaats van Nee tenzij… bij bezoekregeling in de gehandicaptenzorg?
  In de gehandicaptenzorg is discussie over de huidige bezoekregeling. Ieder(in) en
  KansPlus deden samen met andere belangenorganisaties een onderzoek naar de
  ervaringen. Zie voor de uitkomsten dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Wekelijks debat over stand van zaken coronacrisis in de Tweede Kamer
  Ook deze week debatteerde de Tweede Kamer weer met de betrokken ministers
  over de coronacrisis. Voorafgaand aan dat debat hadden de zorgministers weer
  een stand van zakenbrief (link) aan de Kamer gestuurd. De VG-onderwerpen staan op
  blz. 25 en 26. Zie voor een kort verslag van dit debat hier (bron: VGN).
  VGN en Ieder(in) stuurden de Kamer voorafgaand aan dat debat ook deze week
  hun vragen en knelpunten. Zie voor die brieven hier (VGN) en hier (Ieder(in)).
  De Kamer gaat overigens vanaf nu één maal per twee weken over de coronavirus
  vergaderen. Zie dit bericht (bron: Skipr).
 • Meer geld voor langdurige zorg in 2020
  Dat ‘budgettair kader’ is door het kabinet voor dit jaar verhoogd met zo’n € 480 mln.
  Daarbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de corona-maarteregelen.
  Meer info in deze berichten van VGN (link) en Sociaalweb (link). De brief van
  minister De Jonge is hier te lezen.

Er is ook nog ander nieuws:

Wmo

 • Drie nieuwe handreikingen over onafhankelijke clientondersteuning
  Die handreikingen zijn ontwikkeld door Movisie en zijn via dit bericht te downloaden
  (bron: Koepel Adviesraden Sociaal Domein).

Jeugdwet

 • Afschaffen tijdschrijven in Jeugdzorg komt dichterbij
  Dat zegt de FNV in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • Zorginstelling Noorderbreedte wordt onderdeel van ’s Heeren loo

Meer info in dit bericht (bron: Skipr).