Coronavirus

 • Gehandicaptenzorg en coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws
  en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt continue 
  aangevuld.
  Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar
  allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
  verzameld. Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden
  over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
  Ook op de nieuwspagina van Per Saldo (link) staat actuele informatie.
  Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina
  Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden op de speciale coronapagina.
  Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure
  is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
 • Debat over stand van zaken coronacrisis in de Tweede Kamer
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer weer met de betrokken ministers
  over de coronacrisis. Voorafgaand aan dat debat hadden de zorgministers weer
  een stand van zakenbrief (link) aan de Kamer gestuurd.
  VGN en Ieder(in) stuurden de Kamer voorafgaand aan dat debat hun vragen en
  knelpunten. Zie voor die brieven hier (VGN) en (hier) (Ieder(in)).
  Zie voor een korte impressie van de uitkomsten van het debat dit bericht (bron: VGN).
  Tijdens dat en eerdere debatten zijn ook vragen gesteld over PGB en Corona. Die vragen
  zijn schriftelijk beantwoord (link) (bron: Per Saldo).
 • Bezoekregeling in de gehandicaptenzorg verlengd tot en met 28 april
  Deze week zijn alle maatregelen die eerder golden tot 6 april verlengd tot en
  met 28 april (link). Daaronder valt ook de bezoekregeling in de gehandicaptensector.
 • Tijdelijk is mondelinge toestemming voldoende voor inzien medisch dossier
  Eigenlijk is schriftelijke toestemming noodzakelijk. Maar gezien de omstandigheden
  kan dit nu ook (tijdelijk) mondeling .Zie verder dit bericht van Skipr (link).
 • Inspectie stopt tijdelijk alle reguliere inspecties
  Dat doet de Inspectie om zorginstellingen nu niet onnodig te belasten. Zie verder
  dit bericht (bron: Skipr) .
 • Onderzoek naar gevolgen coronavirus voor cliënten gehandicapteninstellingen
  Dat onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van VWS door de Academische
  Werkplaats Sterker op eigen benen. Meer bijzonderheden in dit bericht
  (bron: Sociaalweb).

Er is ook nog ander nieuws:
Wmo

 • Oisterwijk wil inkomenstoets in plaats van abonnementstarief
  De gemeente doet dit om het tekort op de Wmo te verminderen.
  Zie meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

 • Advies: geen wettelijke beperking van de jeugdhulp
  Dat adviseert het VNG Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht in een recent
  rapport. Meer over dat advies in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Het rapport zelf is hier te vinden.