Coronavirus

 • Gehandicaptenzorg en coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws
  en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt regelmatig  
  aangevuld.
  Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar
  allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
  verzameld. Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden
  over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
  Ook op de website van Per Saldo (link) is actuele informatie te vinden.
 • De nieuwe bezoekregeling in de gehandicaptenzorg: nee, tenzij….
  Sinds begin deze week geldt er een verscherpte bezoekregeling voor de  
  gehandicaptensector. Die regeling is tot stand gekomen in overleg tussen
  zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, VWS en RIVM. Meer info over die
  bezoekregeling in dit bericht (bron: VGN).
  De gehandicapteninstellingen hebben cliënten en verwanten inmiddels over
  die bezoekregeling geïnformeerd.
 • NZa en zorgkantoren bieden gehandicapteninstellingen steun in de rug
  Door die steun hebben instellingen in de langdurige zorg, waaronder
  gehandicapteninstellingen, meer financiële zekerheid. Meer info in dit bericht.
  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft inmiddels tijdelijke beleidslijnen opgesteld
  voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Die beleidslijnen worden waar nodig
  aangevuld en bijgesteld. Zie voor die beleidslijnen hier (bron: ZN).
  Zie voor de concrete maatregelen die ZN en zorgkantoren al eerder namen
  dit bericht (bron: ZN).
  VWS tenslotte werkt volgens dit bericht van 27 maart (bron: Skipr) aan een regeling
  waardoor faillissementen in de zorg door het coronavirus worden voorkomen.
 • Continuïteit onafhankelijke clientondersteuning in Wlz gegarandeerd
  Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in dit bericht.
 • Rijk biedt gemeenten financiële steun in de rug
  Het Rijk heeft inmiddels met gemeenten financiële steunafspraken gemaakt, zodat zij
  op hun beurt zorgaanbieders in Wmo en Jeugd kunnen steunen. Zie voor die afspraken
  dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). De reactie van de VNG is hier te vinden.
 • Gevolgen coronavirus voor Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
  Zie voor die gevolgen dit bericht (bron: Sociaalweb/VGN).
 • PGB en coronavirus
  Op de nieuwspagina van Per Saldo (link)  staan diverse berichten; onder meer over het
  verkrijgen van beschermingsmiddelen.
 • Ieder(in): zorg voor voldoende beschermingsmiddelen thuis en in instellingen
  Dat schrijft Ieder(in) deze week in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteerde
  deze week over de stand van zaken in de corona-crisis. Zie voor die brief dit bericht.
  Ook VGN heeft zo’n oproep aan de Tweede Kamer verstuurd. Meer daarover hier.
  Zie ook een bericht daarover van de voorzitter van VGN eerder deze week (bron: NZG).
 • 20.000 ex-zorgmedewerkers springen bij tijdens coronacrisis
  Zoveel ex-medewerkers hebben zich inmiddels aangemeld . Zie verder dit bericht (bron: NZG).
 • Nieuw Platform over dagbesteding thuis en in de instelling
  Dit platform biedt de mogelijkheid om tips e.d. over dagbesteding thuis en in de instelling
  uit te wisselen in deze bijzondere tijd, waar veel reguliere dagbesteding is gesloten.
  Het platform is te vinden via https://www.digidagbesteding.nl/challenges.
 • LCR signaleert problemen en knelpunten voor ministerie SZW
  Op verzoek van staatssecretaris Van Ark heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR)
  een inventarisatie gemaakt van problemen waar mensen in het Sociaal Domein
  tegenaan lopen. Die signalen worden meegenomen bij de crisismaatregelen.
  Zie voor de brief die de LCR schreef hier.
 • Downsyndroom en coronavirus
  Op de website van de Stichting Downsyndroom staat een document (link) met
  veel vragen en antwoorden over dit onderwerp.
 • Toepassing Wet zorg en dwang tijdens de coronacrisis
  Daarover meer informatie in dit bericht (link) (bron: dwang in de zorg).

Er is ook nog ander nieuws:

Jeugdwet

 • Kabinet publiceert nieuwe voorstellen voor organisatie jeugdzorg
  Afgelopen week deden ministers De Jonge en Dekker voorstellen voor de
  organisatie van de jeugdzorg. Die voorstellen zijn hier te vinden (link)
  Een korte samenvatting van de voorstellen is te vinden in dit bericht van
  Binnenlands Bestuur (link).
  De VNG heeft teleurgesteld op deze voorstellen gereageerd. Zie daarvoor
  deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).