Coronavirus

 • Gehandicaptenzorg en Coronavirus
  Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met Corona-nieuws
  en actuele informatie. Die pagina https://www.vgn.nl/corona wordt voortdurend
  aangevuld.
  Ook het Kennisplein verstandelijke gehandicaptenzorg heeft zo’n pagina, waar
  allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
  verzameld.  Die pagina is hier te vinden.
  Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden
  over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
 • Ieder(in) alert op gevolgen van Corona-maatregelen
  Dat schrijft Ieder(in) op zijn website (link). In het bericht staan een aantal punten
  waarop ieder(in) in ieder geval let.
 • ‘Te weinig oog voor gehandicaptenzorg’
  Dat zegt de directeur van VGN in een artikel in De Telegraaf vandaag (20/3).
  Zie voor een samenvatting dit bericht (bron: Skipr). Het artikel zelf is hier te lezen.
  (bron: De Telegraaf).
 • ‘Gehandicaptenzorg komt met eigen bezoekregeling’
  Op 19 maart heeft het kabinet een bezoekverbod afgekondigd voor verpleegtehuizen.
  Zie voor die brief hier. Voor de gehandicaptenzorg wordt gewerkt aan een eigen
  bezoekregeling. Dat zegt de directeur van VGN. Zie verder dit bericht (bron: Skipr).
 • NZa past regelgeving aan en zoekt oplossingen voor knelpunten.
  Door die aanpassing komen er bijvoorbeeld v in de langdurige zorg meer
  mogelijkheden om gemaakte extra kosten in rekening te brengen. Zie voor meer info
  dit bericht (bron: NZa) ; zie voor de langdurige zorg het tweede gedeelte van het bericht.
  De NZa is nog bezig met andere knelpunten die door zorgverleners worden gemeld.
  Zie voor die vragen en antwoorden deze pagina van het NZa.
  Ook zorgkantoren en zorgverzekeraars stellen zich soepel op. Lees daarvoor de brief
  van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN), te vinden in dit bericht.
 • Advies VNG:  gemeenten betaal rekeningen Wmo en jeugdzorg
  Dat advies geeft VNG aan de gemeenten om financiële problemen bij
  Wmo- en Jeugdzorgaanbieders vanwege het Corona-virus te voorkomen.
  Meer daarover in dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).
 • Inspectie is tijdelijk soepel bij overschrijding termijnen
  Op die manier wil men de zorgorganisaties tijdelijk ontlasten. Dat staat te lezen
  op de website van de Inspectie (link).
 • Duizenden extra zorgmedewerkers melden zich om te helpen
  Dat meldt de Nationale Zorggids (NZG) in dit bericht. De Inspectie heeft
  inmiddels aangegeven tijdelijk soepel met de regelgeving om te willen gaan.
  Zie daarvoor dit bericht (bron: Skipr). Lees ook dit bericht van VGN (link).
  VWS heeft deze week de diverse initiatieven samengebracht in
  een nieuw platform Extrahandenvoordezorg.nl. Meer info daarover in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • CIZ doet geen huisbezoeken meer vanwege het Coronavirus.
  Meer daarover in dit bericht van het CIZ.
 • Ieder(in) vraagt Kamer om aandacht voor gevolgen van Corona-maatregelen
  Deze week sprak de Tweede Kamer opnieuw over de Coronacrisis. Voorafgaand aan
  dat debat stuurde Ieder(in) een brief met daarin een aantal aandachtspunten.
  Zie daarvoor deze berichten van Ieder(in) (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Per Saldo stuurde een brief waarin steun  wordt gevraagd voor PGB-ers.
  Zie voor die brief deze berichten van Per Saldo (link) en Skipr (link).
  Ook VGN stuurde een brief met knelpunten. Die is te vinden via dit bericht (bron: VGN).
  De Landelijke Armoedecoalitie stuurde de oproep : ‘Beperk financiële gevolgen
  Coronavirus voor kwetsbare mensen’. Die oproep is hier te vinden. (bron: LCR).
 • Brochure over Corona in eenvoudige taal
  Die brochure is gemaakt door de Koraalgroep en is hier te vinden.
 • Gevolgen Corona voor de invoering van de Wet Zorg en dwang
  Zie daarvoor dit bericht (bron: VGN).
 • Valyss-vervoer tijdelijk gestopt
  Die tijdelijke stop geldt met ingang van 20 maart en duurt voorlopig t/m 6 april.
  Zie verder dit bericht (bron: Valyss).

Er is ook nog ander nieuws:

Wmo

 • Ombudsman genuanceerd over nieuw concept-wetsvoorstel Wmo.
  Minister De Jonge wil ‘resultaatsgericht beschikken’ mogelijk maken in de Wmo,
  nadat eerder diverse rechters dit afwezen. In eerdere Docu-alerts maakten we hier
  melding van.
  De minister heeft dit voornemen nu vastgelegd in een concept-wetsvoorstel
  waarop via consultatie gereageerd kon worden. Eerder reageerde een achttal
  belangenorganisaties kritisch op dit voornemen van de minister. Zij vinden dat
  dit wetsontwerp de rechtspositie van cliënten verslechtert.
  Nu heeft ook de Ombudsman op dit voornemen gereageerd. Zie voor die reactie
  dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De reactie zelf is op de website van de
  Ombudsman te vinden (
  link).

Wlz

 • Advies over bekostiging zorg aan o.a. verstandelijk beperkten met zeer
  ernstige gedragsproblemen
  Dat advies is uitgebracht door het NZa. Het gaat over de bekostiging van langdurige
  zorg aan mensen die complexe, intensieve zorg nodig hebben. Daartoe behoren ook
  mensen met een verstandelijke beperking en zeer ernstige gedragsproblematiek.
  Meer over dit advies is te vinden in
  dit bericht (bron: NZa). In het bericht staat
  een link naar het volledige advies.
  Minister De Jonge komt voor de zomer met een reactie. Dat schrijft hij in
  deze brief (link) aan de Tweede Kamer.

Wet Zorg en dwang (Wzd)

 • Uitwisseling Burgerservicenummer nu wettelijk mogelijk
  Meer daarover in dit bericht (bron: dwang in de zorg).
 • Spoedreparatievoorstellen aangekondigd
  Er komen twee wetsvoorstellen. Meer details in dit bericht (bron: dwang in de zorg).

Wmcz 2018

 • Wmcz 2018 in Staatsblad gepubliceerd; gaat definitief in per 1 juli 2020
  Meer over  wet en invoering is te vinden in dit bericht (bron: LSR).