Wmo

 • Wmo-dilemma’s delen met bevolking vergroot vertrouwen in gemeente
  Dat blijkt uit een pilot in enkele gemeenten. In dit bericht beschrijft Binnenlands
  Bestuur kort de uitkomsten van die pilot.

Wlz

 • Kamervragen over nachtzorg door zorgcentrale Eindhoven beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de PvdA en zijn deze week beantwoord (link).

Jeugdwet

 • 24-uurs actie tegen sluiting Hoenderloo Groep
  Dat heeft de FNV bekendgemaakt. Meer in dit bericht (bron: Skipr).
  De actie is inmiddels aangepast vanwege het coronavirus. Zie daarover verder hier
  (bron: Skipr).
  Minister De Jonge beantwoordde deze week vragen over de sluiting van de
  Hoenderloo Groep. Die vragen waren gesteld door PvdA, GL, PVV, SP en SGP.
  De antwoorden van de minister zijn via deze link te vinden.
 • Kamer bespreekt problemen bij jeugd met een levenslange beperking
  Die bespreking vindt plaats in april en gaat over de problemen die jongeren met
  een levenslange en levensbrede beperking ondervinden in de Jeugdwet.
  Ieder(in) en Per Saldo hebben samen een brief over die problemen naar de
  Tweede Kamer gestuurd. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in).

Wlz/Jeugdwet/Wmo/Zorgverzekeringswet

 • Reactie minister op rapport over kinderen met  zeer ernstige beperkingen
  Dit rapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ is uitgebracht door de werkgroep
  Wij zien je Wel. Het rapport geeft aanbevelingen voor verbetering van de zorg
  aan mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)
  en hun gezinnen. Het rapport is hier te vinden en de reactie van de minister hier.
  Zie ook dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet c.s.

 • FNV wil uitstel vereenvoudiging Wajong
  Die aanpassing is in behandeling bij de Eerste Kamer. De FNV wil dat die wetswijziging
  eerst goed wordt getoetst aan het VN-verdrag Handicap. Meer daarover in dit bericht
  (bron:  NZG).

Wet Zorg en dwang (Wzd)

 • Kamervragen over uitvoering van Wzd (en Wvggz) beantwoord
  Deze vragen gaan onder meer over de (aanvangs)problemen bij de uitvoering
  van deze twee wetten. Zie voor de beantwoording hier.

Coronavirus

 • Info over het coronavirus en de (gehandicapten)zorg
  Op de website van VGN staan samenvattende informatie en adviezen over hoe om
  te gaan met het coronavirus in de (gehandicapten)zorg. De informatie (link) is
  bijgewerkt tot vandaag (13 maart).
  Ook op de websites van diverse gehandicapteninstellingen is inmiddels informatie
  te vinden, evenals op de website van de RIVM.
 • ’s-Heerenloo stelt vrijwilligersactie NLDoet uit
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Divers

 • Minister wil ‘zwijgcontracten’ in de zorg wettelijk verbieden
  Bij ‘zwijgcontracten’ mag een gedupeerde client niets aan anderen vertellen over
  wat hem of haar is overkomen. Meer daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).
  Op de site https://www.internetconsultatie.nl/zwijgcontracten staat een
  concept-wetsontwerp met toelichting over dit onderwerp. Via die site kan
  gereageerd worden op dat ontwerp.
 • ‘Meebeslissen moet de norm zijn’
  Dat is de kern van het Manifest Meedenken en Meebeslissen dat is opgesteld
  door een drietal cliëntenkoepels in de zorg, waaronder Ieder(in). Meer over dat
  Manifest in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan dat bericht staat een link naar
  het Manifest.