Wmo

 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd (2)
  Dat kan leiden tot stapelfacturen. In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert
  is hier nog info van Skipr.

Wmo/Jeugdwet Participatiewet

 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde
  jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).

Jeugdwet

 • Gemeente Renkum kan komst jongeren Hoenderloo Groep niet betalen
  De sluiting van de Hoenderloo Groep blijft voor nieuws zorgen. Klik bijvoorbeeld hier voor
  een bericht over de problemen bij de gemeente Renkum (bron: Skipr). 
  En hier voor het bericht ‘Zorggroep Pluryn mag miljoenen aan onterechte
  subsidies houden’ (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Enschede verlaagt boetes bij overtreding Participatiewet
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • De Wzd (en Wet verplichte ggz): wat is er veranderd en is dat beter?
  In een kort artikel gaat NZG in op deze vragen (link).
 • Info over de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) i
  Deze is ingesteld door de brancheorganisaties ActiZ en VGN, samen met cliënten-
  organisaties Ieder(in), KansPlus, LOC Waardevolle Zorg en LSR.
  De KCOZ is er voor klachten over de Wzd.
  Meer info over de Commissie en over de klachtbehandeling is te vinden op de website
  van de KCOZ : www.kcoz.nl
  .

Doelgroepenvervoer

 • Gemeenten in Gooi en Vechtstreek voeren doelgroepenvervoer zelf uit
  Op die manier willen die gemeenten verbetering van de kwaliteit en  efficiency
  van het vervoer bereiken. Het gaat om Wmo-vervoer, leerlingenvervoer,
  jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding. Meer in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • Moeten gemeenten elkaar bij zorgfraude informeren?
  Dat is op dit moment niet duidelijk. Daarom heeft de SP minister De Jonge om
  opheldering gevraagd. Zie verder dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Hoe te voorkomen dat mensen met foute bedoelingen in de zorg werken? (2)
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister De Jonge in een brief (link) hoe
  dat voorkomen kan worden.
  In aansluiting op bovenstaand bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een bericht
  daarover van VGN.