De Wmo- raad (Adviesgroep Wmo Gorinchem) roept belangstellenden op voor de vervulling van enkele vacatures.

Het welzijn en het meedoen van alle burgers in de samenleving is het doel van de gemeente Gorinchem , het College van B&W en de gemeenteraad. Zij worden op het terrein van het Sociaal Domein en vooral de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Wmo- raad. Alle burgers hebben baat bij een goed welzijnsbeleid. Mensen met beperkingen hebben hulp nodig om mee te kunnen doen en erbij te horen. Zij kunnen een beroep doen op de Wmo. Denk aan vervoer, aanpassingen in de woning, huishoudelijke hulp, begeleiding: ondersteuning in het functioneren in een steeds complexer wordende wereld.

De Wmo- raad bestaat uit ca. 10 personen die de Gorcumse samenleving vertegenwoordigen of zelf gebruiker (geweest) zijn van de Wmo. Voor alle leden is betrokkenheid bij het welzijn van de Gorcumse burgers reden om deel te nemen. Waarom zou je deelnemen aan de Wmo -raad?

Ieder van de leden heeft uiteraard zijn eigen specifieke motivatie. De één wil goede hulp voor mensen met een beperking. De ander weet de weg in sociale regelingen en wil dit dienstbaar maken. Weer een ander vindt dat niemand in Gorcum buiten de boot mag vallen. Sommigen hebben zelf ondersteuning nodig of zijn mantelzorger. Ook zijn er leden die actief zijn als vrijwilliger in kerk, vereniging of ouderenorganisatie. Uiteraard zorgt de Wmo- raad voor een goede en ruime inwerkperiode.

Twee voorbeelden:

Harry: ik ben twee jaar geleden lid geworden. Mijn baan lag in het onderwijs, maar daarnaast heb ik vaak als vrijwilliger in de kerk gezien hoeveel mensen een steuntje in de rug nodig hebben. Met mijn inzet kan ik bijdragen aan een goed gemeentelijk beleid voor de mensen die het nodig hebben. Aart: als neef van iemand met een verstandelijke beperking weet ik hoeveel moeite het kost om mee te kunnen doen in de samenleving. Vanuit de kennis die ik in mijn werk heb opgedaan kan ik helpen de gemeentelijke ondersteuning – via sociale teams en verstrekkingen van hulp – te verbeteren. De regelingen en verordeningen van de gemeente moeten meer maatwerk gaan worden.