Wmo cliënten gaan vanaf 2017 een lagere eigen bijdrage betalen. Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben te maken met een forse toename van zorgkosten. De gemeente wil voorkomen dat inwoners om financiële redenen geen gebruik maken van voor hen noodzakelijke ondersteuning.

Wat dit voor Wmo-cliënten concreet betekent hangt af van de persoonlijke situatie zoals gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen. Voor het berekenen van de eigen bijdrage verwijzen we naar de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor): www.hetcak.nl. Deze website biedt een rekenhulp waarmee vanaf begin januari de hoogte van de bijdrage in 2017 berekend kan worden.

Regeling meerkosten

Voor inwoners met een chronische ziekte of beperking is er ook de Regeling meerkosten. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor uitgaven die gezonde en vitale mensen niet hoeven te maken. Via AVRES is het mogelijk een jaarlijkse bijdrage aan te vragen en/of gebruik te maken van een collectieve ziektekostenverzekering als wordt voldaan aan de voorwaarden. In combinatie met het gewijzigde eigen bijdrage beleid biedt het college een stevige compensatie aan kwetsbare inwoners.