Op maandagavond 3 november 2014 organiseerde de WMO Adviesgroep van Gorinchem een bijeenkomst over verbinding in het sociaal domein. Voor deze bijeenkomst, gehouden in een zaal van de Exoduskerk, waren veel betrokken Gorcummers en belangstellenden uitgenodigd. Iedereen met interesse in de aanstaande veranderingen in het sociaal domein was van harte welkom, van huisarts tot sportcoach en van kerkelijk lid tot raadslid. De opkomst van ruim dertig mensen was dan ook een diverse afspiegeling van de Gorcumse samenleving. Vanuit verschillende hoeken in het sociaal domein bracht men kennis en ervaring mee, die tijdens de avond volop werden gedeeld.

Presentatie door Inge van Dommelen

Na een kort welkom en introductie door Bernadette de Heer (lid van de WMO Adviesgroep) werd een informatieve presentatie gegeven door Inge van Dommelen (adviseur versterking WMO). Inge legde kort en bondig uit wat er met ingang van januari 2015 staat te veranderen in de zorg en het sociaal domein. Ze lichtte de veranderingen toe van de volgende wetten:

- Wet Langdurige Zorg (WLZ);

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);

- Participatiewet;

- Jeugdwet;

- Passend Onderwijs.

Inge legde uit dat de wijzigingen erop gericht zijn dat burgers meer zelf gaan regelen, zonder de hulp van de overheid en dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, eventueel met (professionele) hulp.

Daarna sneed zij ook het belangrijke onderwerp preventie aan, waarbij ze uitlegde dat het preventiebeleid van de gemeente erop is gericht dat alle wijkbewoners meedoen in de samenleving. Hierdoor worden (ernstigere) problemen voorkomen, door middel van het bevorderen van gezondheid, participatie en zelfredzaamheid van burgers.

Gesprekstafels

Na het informatieve gedeelte was het tijd voor alle aanwezigen om zelf de verbinding te leggen. Dit gebeurde aan de gesprekstafels, waar door de aanwezigen eerst werd kennisgemaakt met elkaar. Daarna werd gesproken over de bestaande initiatieven in de Gorcumse samenleving, en over de kansen die men ziet voor de toekomst. Omdat aan verschillende tafels een gemêleerd gezelschap zat, ontstonden levendige en inspirerende gesprekken.

Na de gesprekken werd een korte plenaire samenvatting gegeven door een vertegenwoordiger van elke tafel. Hieruit bleek dat de aanwezigen hadden geleerd over bestaande initiatieven waar zij nog niet van wisten (bijvoorbeeld verschillende maatjesprojecten), en ook met elkaar tot inspirerende nieuwe ideeën waren gekomen. Een voorbeeld van zo’n kans is het koppelen van

vraag en aanbod via een online zoekmachine of juist met meer persoonlijk contact. Ook voor het uitbreiden van juist bestaande initiatieven, zoals burgerschapsprojecten op scholen en verbindingen tussen jong en oud, werd een lans gebroken.

Afsluiting

De avond werd afgesloten met een dankwoord voor de inzet van alle aanwezigen, en de uitgesproken hoop dat alle aanwezigen (zoals de WMO Adviesgroep zelf!) met nieuwe contacten en nieuwe inspiratie de komende tijd tegemoet zullen gaan. In deze positieve sfeer werd nog een tijdje nagepraat.

De WMO Adviesgroep is voornemens in de eerste helft van 2015 een vervolgbijeenkomst te organiseren. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..