Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Gehandicapten douchen minder vaak door ziekte personeel
  Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in haar Zorgsignalen van
  deze week (link). Die afwezigheid hangt vaak samen met corona.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingensamen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo / Jeugdwet /Wlz

 • Tweede Kamer wil betere aanpak zorgfraude en grote winsten in de zorg (2)
  Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over diverse signalen
  over zorgfraude en grote winsten in de zorg. Meer over debat in dit bericht
  (bron: ANP/Binnenlands Bestuur).
  Voorafgaand aan het debat had minister Helder (VWS/langdurige zorg) de Kamer
  nog een brief (link gestuurd over fraude met subsidie voor coronazorgbanen.
  Meer over die fraude in dit bericht (link) (bron: Skipr). Zie voor een reactie van
  vakbond NU’91 hier (bron: NZG).

Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop is hier nog
een bericht van Per Saldo met een kort verslag van het overleg in de Kamer
en met een reactie die vooral ingaat op het PGB.

Jeugdwet

 • Gemeenten willen dat Eerste Kamer bezuinigingen op jeugdzorg
  ongedaan maakt

  Volgende week debatteert de Eerste Kamer over de regeringsverklaring van
  Rutte IV. Een poging van de oppositie in de Tweede Kamer om de bezuinigingen op
  de jeugdzorg ongedaan te maken, mislukte eerder. Gemeenten en jeugdzorgaanbieders
  richten zich nu op de Eerste Kamer. Meer daarover in dit bericht.
  Inmiddels dreigen Jeugdzorgmedewerkers met stakingen tegen de bezuinigingen (link)
  (bron: 2x  Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Hoe gaat Sociale Zaken de voornemens uit het Regeerakkoord aanpakken?
  In een Planningsbrief informeren de beide ministers op Sociale Zaken de Tweede Kamer
  hoe zij de voornemens uit het Regeerakkoord voor o.a. de Participatiewet en de Wsw
  gaan aanpakken. Die Planningsbrief is hier te vinden.

Participatiewet / Jeugdwet / Wmo

 • Inventarisatie van hardvochtige regels gestart; iedereen kan reageren
  In opdracht van de Tweede Kamer wordt nu geïnventariseerd welke wetten en regels
  mensen (onbedoeld) ernstig in de knel kunnen brengen. Iedereen kan wetten en
  regels aanmelden. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck).
  De regels kunnen worden aangemeld via de consultatiesite van de overheid (link).

Divers

 • Eindrapportage programma Volwaardig leven
  Het programma Volwaardig Leven loopt sinds eind 2018 en heeft als doel
  een toekomstbestendige en beter passende gehandicaptenzorg te realiseren.
  In een brief () geeft minister Helder (VWS; langdurige zorg) een kort overzicht
  van de resultaten van het programma.
  Bij de brief zitten enkele bijlagen die meer inzicht geven in de bereikte resultaten.
  Zie voor de resultaten van enkele deelprogramma’s ook dit bericht
  (bron: Kennisplein gehandicaptensector).
 • ‘VGN en de Nederlandse ggz moeten fuseren’
  Dat schrijft Peter Sybesma. Hij vindt dat de ggz (psychiatrie) en de gehandicaptenzorg
  beter moeten gaan samenwerken in het belang van de zorg.
  Een fusie tussen VGN en Nederlandse ggz, de beide overkoepelende organisaties,
  kan daar bij helpen. Zie voor zijn argumenten deze berichten van NZG (link)
  en VGN (link).