Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Nieuwe coronamaatregelen; debat in de Tweede Kamer
  Vorige week vrijdag was er weer een persconferentie; daar werd versoepeling
  van de coronamaatregelen aangekondigd. Een poster met de actuele
  regels is via deze link te vinden.
  Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over die maatregelen.
  Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat vroeg Ieder(in) in een brief (link) aandacht 
  voor de risico’s van versoepeling voor mensen met een beperking.
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Wmo / Jeugdwet

 • Kamer schrikt van falend zorgtoezicht gemeenten
  De Kamer reageert daarmee op berichten over falend toezicht van gemeenten op
  de uitvoering vanWmo en Jeugdwet. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands
  Bestuur (link) en Brabants Dagblad (link).
  Voorafgaand aan het debat in de Tweede kamer had VNG nog enkele aandachtpunten
  aangeleverd. Zie daarvoor dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeenten versoberen de coronasteun voor aanbieders van jeugdzorg en Wmo
  Daarover heeft de VNG afspraken gemaakt met het Rijk. Gemeenten kunnen zo nodig
  nog wel uitzonderingen maken voor zorginstellingen die als gevolg van corona
  in financiële problemen komen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr)..

Participatiewet e.a.

 • Ombudsman onderzoekt geldproblemen van jongeren met een beperking
  Het gaat om jongeren met een Wajong-uitkering of een uitkering via de Participatie wet.
  Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Nationale Ombudsman).

Divers

 • ‘Meer zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking’
  Over dat onderwerp is een nieuwe handreiking uitgebracht door Movisie, Zorgbelang,
  LFB, College voor de Rechten van de mensen en de VNG. De handreiking gaat vooral
  over zeggenschap op gemeentelijk niveau. Meer over de handreiking in dit bericht
  (bron: Movisie); in en onderaan het bericht staan links naar de handreiking.
 • Meedoen voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  Een aantal organisaties, waaronder VGN, zorginstellingen, LFB, Divosa, heeft de
  website Plaats voor iedereen (https://plaatsvooriedereen.nl) gemaakt.
  Doel van de website is instellingen en gemeenten te helpen bij het laten meedoen
  van mensen met een licht verstandelijke beperking.