Coronavirus en gehandicaptenzorg

·                 Wijziging coronamaatregelen per 14 januari

Vanavond was er weer een persconferentie, waarin een aantal coronamaatregelen
versoepeld worden per 14 januari. Klik hiervoor een poster met de geldende
maatregelen.

·                 Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen

Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

Regeerakkoord en nieuw kabinet Ruitte IV

·                 Let ook op kwetsbare burgers

Dat is één van de adviezen uit een analyse van het Regeerakkoord door het
SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). Meer informatie in dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur). De publicatie van het SCP is via deze link te vinden.

·                 Cedris: help 40.000 mensen met een arbeidsbeperking aan werk

Die oproep doet Cedris omdat in het Regeerakkoord geen concrete aantallen
zijn genoemd. Cedris is de koepel van sociale werkbedrijven.

·                 Hoe zijn de taken tussen de VWS-bewindspersonen verdeeld?

Kort gezegd is minister Ernst Kuipers verantwoordelijk voor de cure,
minister Conny Helders voor de langdurige zorg (waaronder de gehandicaptenzorg)
en staatssecretaris Maarten van Ooijen voor de Wmo en de Jeugdwet.
Een wat uitgebreide taakverdeling is te vinden in dit bericht (bron Skipr).
En de officiële taakverdeling in dit document (zie de laatste pagina).

Jeugdwet

·                 Gedoe over noodzakelijke hervormingen jeugdzorg blijft (2)

Gemeenten, Rijk, jeugdzorginstellingen, professionals en cliëntenorganisaties
praten gezamenlijk over noodzakelijke hervormingen in de Jeugdzorg.
Dat gaat niet gemakkelijk. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties zijn eerder
uit dat overleg gestapt. In vorige Docu-alerts berichtten we daarover.
De koepels van de jeugdinstellingen hebben echter besloten om wel mee te blijven
praten (link) (bron: Binnenlands Bestuur.
Maar ook bij gemeenten bestaat grote onvrede. Zij hebben deze week besloten
om voorlopig niet verder mee te praten over de noodzakelijke veranderingen
in de jeugdzorg, tenzij het Rijk hen op belangrijke punten tegemoet komt.
Meer daarover in deze berichten (link) (bron: Binnenlands Bestuur) en VNG (link),

De vier grootste gemeenten (G4) willen daarnaast dat er geen eigen bijdrage
in de Jeugdzorg komt. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
De nieuwe staatssecretaris van Jeugd, Van Ooijen, heeft inmiddels gezegd
op korte termijn met de gemeenten te willen praten (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
Dit is een aangevulde en geactualiseerde versie van een bericht in de vorige Docu-alert. 

Participatiewet e.a.

·                 Versoepeling bijstand blijft 'druppel op gloeiende plaat'

Met deze kop vat Binnenlands Bestuur (link) de resultaten samen van een onderzoek
door Investico naar versoepelingen in de bijstand.