Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.
 • Meer zorgmedewerkers vallen uit door besmetting met Omikron
  Dat meldt NU’91. Die uitval speelt in alle sectoren van de zorg.
  Zier verder dit bericht (bron NZG).
 • 'Zorgbonus kon niet én snel én waterdicht'
  Op die reageert een woordvoerder van VWS op berichten over misbruik
  met de zorgbonus. Meer info in dit bericht (bron: NZG).

Formatie kabinet Rutte IV

 • Nieuwe bewindspersonen op VWS bekend
  Nieuwe minister voor langdurige zorg wordt Conny Helder (VVD),
  staatssecretaris voor jeugd wordt Maarten van Ooijen (CU)
  en Ernst Kuipers (D66) wordt de nieuwe minister van medische zorg.
  Waarschijnlijk is volgende week de precieze taakverdeling bekend.

Jeugdwet

 • Gedoe over noodzakelijke hervormingen jeugdzorg blijft
  Gemeenten, Rijk, jeugdzorginstellingen, professionals en cliëntenorganisaties
  praten gezamenlijk over noodzakelijke hervormingen in de Jeugdzorg.
  Dat gaat niet gemakkelijk. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties zijn eerder
  uit dat overleg gestapt. In de vorige Docu-alert berichtten we daarover.
  De koepels van de jeugdinstellingen hebben echter besloten om wel mee te blijven
  praten (link) (bron: Binnenlands Bestuur.
  Maar ook bij gemeenten bestaat grote onvrede. Zij stemmen volgende week
  over een besluit om voorlopig niet verder mee te doen, tenzij het Rijk hen op
  belangrijke  punten tegemoet komt. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Steeds meer gemeenten zoeken grenzen Participatiewet op

In dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) staan een aantal voorbeelden van gemeenten
die via experimenten de grenzen van de wet opzoeken of daar over heen gaan.
Zij doen dat omdat de huidige wet onvoldoende ruimte voor maatwerk biedt of
in de praktijk averechts uitwerkt.

Divers

 • ‘Verbeter psychische zorg bij laag IQ’
  Daarvoor pleiten een psychiater en gezondheidspsycholoog deze week in een interview
  in NRC. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG); het interview zelf is hier te vinden
  (bron: NRC).
 • Duits Gerechtshof eist eerlijke behandeling gehandicapten bij triage
  Meer over die uitspraak in dit bericht (bron: Skipr).
 • Klopt het beeld over werken in de gehandicaptenzorg?
  VGN heeft twee podcasts uitgebracht, waarin een drietal ervaren medewerkers
  praten over het imago van werken in de gehandicaptenzorg.
  Die podcast zijn via deze berichten te vinden en te beluisteren (podcast 1) (podcast 2).
 • Nu ook eenvoudige versie  Eindrapport kwaliteitskader gehandicaptenzorg
  Eind vorig jaar verscheen een evaluatierapport over het Kwaliteitskader
  Gehandicaptenzorg. Dit eindrapport is door zorginstelling Koraal ‘hertaald ‘
  in eenvoudig Nederlands. Die versie is via dit bericht te vinden (bron: VGN).
 • Gaat de gehandicaptenzorg weer terug naar de instituten?
  Over die vraag gaat een essay (link) van Hans Kröber en Willem de Gooyer.
  Zij schrijven dit naar aanleiding van de geschiedenis van de Zeeuwse
  gehandicapteninstelling Arduin. (bron: Sociale Vraagstukken).