Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Weer persconferentie met nieuwe coronamaatregelen.
  Vorige week vrijdag was er weer een persconferentie, waarin het kabinet nieuwe
  coronamaatregelen aankondigde, waaronder een lockdown . Zie voor een korte
  samenvatting van de maatregelen deze poster.
  Ook was er weer een debat met de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom
  corona. Zie voor een kort verslag hier (bron: Tweede Kamer).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.
  De actuele cijfers over de gehandicaptenzorg staan hier.

   

Regeerakkoord Rutte IV (2)

Deze week presenteerden VVD, D’66, CDA en ChristenUnie hun regeerakkoord
‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Dat akkoord is
hier te vinden;
hoofdstuk 6 gaat over de zorg (vanaf pagina 32).

 • Wat zijn voornemens voor de Wmo, Jeugdzorg en (gehandicapten)zorg?
  Die zijn kort samengevat in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Skipr (link),
  NZG (link) (en uitgebreider) in de berichten van VGN (link) en  Ieder(in) (link).
  Een aantal organisaties heeft al gereageerd op deze voornemens: VNG (link),
  Nu 91 (link) en Per Saldo (link) en LCR (link).
 • Wat zijn de voornemens voor de Participatiewet en het sociaal domein?
  Divosa heeft alle info daarover en de eerste commentaren bijeengebracht
  op deze pagina.

Bovenstaand bericht stond grotendeels al in de vorige Docu-alert. Het is op onderdelen
aangevuld.

PGB

 • Brief over stand van zaken pgb
  In een brief deze week beschrijft minister De Jonge de actuele stand van zaken
  rondom het pgb.

Jeugdwet

 • Gedoe over noodzakelijke hervormingen jeugdzorg
  Gemeenten, Rijk, jeugdzorginstellingen, professionals en cliëntenorganisaties
  praten gezamenlijk over noodzakelijke hervormingen in de Jeugdzorg.
  Dat gaat niet gemakkelijk. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties zijn uit dat
  overleg gestapt.
  Daarnaast is er onvrede over de voornemens van het Kabinet Rutte IV over de jeugdzorg.
  Zie voor meer informatie over beide zaken deze berichten van Binnenlands Bestuur
  d.d. 22/12 (link) en d.d. 23/12  (link).
 • Langdurig beschikken in Jeugdwet mogelijk
  Dat heeft staatssecretaris Blokhuis nog eens gezegd in een brief aan de gemeenten.
  We meldden die brief al in een vorige Docu-alert. In dit bericht gaat Per Saldo
  in op de betekenis van de brief voor PGB-houders

Participatiewet e.a.

 • Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022
  In deze publicatie (link) van het ministerie van SZW staan de nieuwe bedragen
  voor onder meer het minimumloon, de bijstand en de Wajong.


Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Actualiteiten Wzd
  Op de website van VGN staat een bericht met enkele actualiteiten rondom de Wzd.

Divers

 • Brief over stand van zaken palliatieve zorg

Vorige week stuurde minister De Jonge nog een brief over Palliatieve zorg
naar de Tweede Kamer. Onderdeel 3 van die brief gaat over de vraag of in
het zorgplangesprek van ouderen met een verstandelijke beperking
structureel aandacht wordt besteed aan levenseindewensen.

 • Waar gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgende jaar
  extra op letten?

Dat heeft de IGJ vastgelegd in het werkplan 2022 (link). Minister De Jonge stuurde
dat plan deze week met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer.

Gemengde reactie op wetsvoorstel over vervroegd stemmen in stemlokaal
Dit voorstel staat op de Consultatiepagina van de Rijksoverheid. Op dit voorstel
kan nog tot 31 december gereageerd worden. Ieder(in) heeft samen
met onder meer de LFB inmiddels een reactie gegeven.
Die reactie is via dit bericht te vinden.