Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Thuiswonende mensen met Downsyndroom krijgen voorrang bij vaccinatie
  Zij krijgen het AstraZeneca vaccin van de huisarts. Meer hierover in deze berichten
  van Skipr (link) enNZG (link).
  Een kort overzicht van de stand van zaken staat dit bericht (bron: Skipr).
 • Eerste oordeel Inspectie over vaccineren door zorginstellingen
  De Inspectie heeft bij zes instellingen in de langdurige zorg, waaronder twee
  gehandicapteninstellingen, gekeken hoe het vaccineren verliep.
  Zie voor een eerste reactie dit bericht (bron: VGN).
  Eén van de zaken die de Inspectie opviel was de soms gebrekkige wijze van vervoer
  van de vaccins. Zie dit bericht (bron: NZG).
 • Actuele cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  Die cijfers zijn te vinden op het Coronadashbord van de Rijksoverheid (link) bij onderwerp
  kwetsbare groepen: gehandicaptenzorg. De cijfers worden dagelijks geactualiseerd.
  Het overzicht t/m vandaag is hier te vinden.

Wmo

 • Wmo-ondersteuning gewaardeerd; wel grote verschillen tussen gemeenten
  Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van Onderzoeksbureau ZorgfocuZ, dat daarvoor
  gebruik maakt van de gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo.
  In het rapport worden de cijfers over de jaren 2016-2020 vergeleken. Ook worden
  de best en de slechtst presterende gemeenten vergeleken. Meer info in
  dit bericht
  (bron: Skipr);  in het bericht staat een link naar de rapportage.

Wlz

 • Stand van zakenbrief VWS over diverse onderwerpen langdurige zorg
  Die brief (link) gaat onder meer over Seksueel Grensoverschrijdend gedrag in de
  gehandicaptenzorg, de actualisatie van zorgprofiel VG7 en de mogelijkheden
  van het Project Spelderholt. Bij de brief zitten diverse onderzoeksrapporten als bijlage.
 • VWS-brief over verschil bekostiging logeren bij PGB en bij naturazorg
  Die brief is via deze link te vinden.
 • VWS-reactie op initiatiefnota Ouderen met een verstandelijke beperking
  Die initiatiefnota (link) is afkomstig van het Kamerlid Vera Bergkamp. Op verzoek
  van de Vaste Kamercommissie voor VWS stuurt minister Van Ark nu haar reactie (link).
  op die nota.

Jeugdwet

 • Gemeenten eisen ook voor korte termijn extra geld voor Jeugdwet
  Dat deden ze vandaag tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG.
  Komt dat ( en ander extra geld) er niet, dan overwegen ze niet meer mee te werken
  aan de klimaatmatregelen en aan de versnelling van de woningbouw.
  Meer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet/ Wlz / Wmo / Zorgverzekeringswet

 • Betere toegang tot zorg voor jeugdigen met een levenslange en
  levensbrede zorgvraag
  De zorg voor diebjeugdigen is verdeeld over vier wetten. Dat levert in de praktijk
  problemen op, met name voor de groep jeugdigen met een levenslange en
  levensbrede zorgvraag. In opdracht van VWS heeft KPMG een aantal
  verbetermogelijkheden uitgewerkt. Dat rapport is deze week door staatssecretaris
  Blokhuis naar de Tweede Kamer gestuurd. De begeleidende brief van de
  staatssecretaris is via deze link te vinden en het rapport hier..

PGB

 • Meer budgethouders over naar PGB Portaal
  Dat schrijft Per Saldo in dit bericht. Het gaat om zo’n 21.000 budgethouders.

Participatiewet e.a.

 • ‘Historische cao’ voor mensen met arbeidsbeperking
  Partijen hebben overeenstemming bereikt over een Cao voor onder meer mensen
  in de Wsw. Zo’n cao was er tot nu toe niet. Meer info in deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).

Kamerverkiezingen

 • Speciaal Kieskompas voor mensen met een verstandelijke beperking.
  Die werd deze week getest in Den Haag door cliënten van Ipse de Bruggen.
  Meer daarover in dit bericht (bron: NOS)
 • Online verkiezingsdebat in duidelijke taal zonder afkortingen of moeilijke taal
  Dat debat wordt georganiseerd door de LFB, Ieder(in) en Pro Demos. Het vindt
  morgen, zaterdag 13 februari, plaats. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(In).

Divers

 • Deelname aan ‘zwarte lijst’ zorgmedewerkers niet verplicht
  Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.
  Er bestaat momenteel een Waarschuwingsregister, waarin zorgmedewerkers
  worden opgenomen, die wegens grensoverschrijdend gedrag zijn ontslagen.
  Er zijn echter te weinig zorginstellingen bij aangesloten, waardoor dit 
  Waarschuwingsregister niet goed kan functioneren. Recent is onderzocht
  of aansluiting verplicht moet worden voor zorginstellingen. Minister De Jonge
  heeft nu op basis van het adviesrapport besloten om niet tot een verplichte
  aansluiting over te gaan. In plaats daarvan wil hij aansluiting op vrijwillige basis
  bevorderen. Zie voor meer info hier (bron: Skipr). De brief van de minister is
  via deze link te lezen.
 • Eerste stap gezet voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap
  De Eerste Kamer heeft ingestemd met deze wijziging van de Grondwet.
  Daarmee is een belangrijke eerste stap gezet om dit te bereiken. Omdat het een
  wijziging van de Grondwet betreft moet er nog een stap gezet worden: na de
  verkiezingen moet de wet opnieuw en dan met tweederde van de stemmen door
  de beide Kamers worden aangenomen. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Hogeschool Utrecht start met opleiding van mensen met een verstandelijke
  beperking tot ervaringsdeskundige
  Meer over die opleiding in dit bericht (bron:  NZG).