Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Morrel niet aan afgesproken vaccinatiestrategie voor de gehandicaptenzorg!
  Die noodkreet deed VGN deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Door de
  leveringsproblemen van het AstraZeneca-vaccin wordt er gedacht over een aanpassing
  van de vaccinatie-afspraken voor de gehandicaptenzorg, terwijl daar nog maar
  25% van de cliënten gevaccineerd is en de medewerkers nog niet zijn opgeroepen
  voor de vaccinatie. Zie verder deze berichten van Skipr (link)
  en VGN (link). In beide berichten staat een link naar de brief.
  Zie voor een reactie van de FNV hier (bron:NZG).
  Ook Ieder(in) deed een beroep op de Kamer om niet verder af te wijken van de
  oorspronkelijke vaccinatieplannen. Meer in dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Zie voor de praktijk van het vaccineren ook dit bericht (bron: Skipr).
  Die signalen hebben effect gehad. Zie de twee berichten hieronder.
 • Medewerkers gehandicaptenzorg komen nu toch ook aan de beurt en
  krijgen het AstraZeneca vaccin

  Dat heeft minister De Jonge vandaag besloten. Zie voor zijn brief hier; onderdeel 4
  van de brief gaat onder meer daarover. De aangepaste vaccinatiestrategie is hier
  te lezen.
 • Voor bewoners van gehandicapteninstellingen is nu ook het
  BioNtech/Pfizer-vaccin beschikbaar; nu snellere vaccinatie mogelijk
  Het gaat om de bewoners voor wie de huisarts medisch eindverantwoordelijke is.
  Voor deze bewoners was tot nu toe het Moderna-vaccin beschikbaar, daar komt nu
  het BioNtech/Pfizer-vaccin bij. Hierdoor kan sneller gevaccineerd worden.
  Zie onderdeel 5 van de brief van minister De Jonge van vandaag.
 • Debat in Tweede Kamer over stand van zaken corona
  Ook deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over het coronavirus.
  Zie voor een kort verslag van dat debat hier (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat zond het kabinet zijn gebruikelijke stand-van-zaken-brief
  aan de Tweede Kamer (link). Op de pagina’s 54 en 71 e.v. is er aandacht voor de
  gehandicaptenzorg.
 • Gehandicapteninstellingen krijgen extra kosten voor het vaccineren vergoed
  Dat heeft de NZa besloten. Meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Weer nieuwe cijfers over corona in gehandicapteninstellingen
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen in Nijmegen houdt op verzoek
  van VWS een registratie bij over corona in gehandicapteninstellingen.
  Afgelopen week verscheen er nieuw bulletin met informatie (link).

Participatiewet e.a.

 • Tweede Kamer wil steun voor sociale werkbedrijven in nood
  Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt voorstel daartoe van CDA en SP.
  Meer info daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), Cedris (link)
  en Divosa (link).
 • Gemeentenieuws 2021-1 van ministerie van SZW is uit
  Een paar keer paar jaar informeert SZW de gemeenten over onder meer ‘kleine’
  beleidswijzigingen en veranderingen in de uitvoeringspraktijk. Deze week verscheen
  het eerste nummer van 2021 (link); van belang zijn in ieder geval onderdeel 3 en 9.
 • Kamerdebat over wijziging Participatiewet (Breed Offensief)
  In de komende periode bespreekt de Tweede Kamer een wijziging van
  de Participatiewet, onderdeel van het Breed Offensief. Met dat offensief wil het
  kabinet meer mensen met een beperking aan het werk helpen en houden.
  Voorafgaand aan dat debat stuurden Ieder(in) (link), VNG (link) en LCR (link) hun
  reacties naar de Tweede Kamer.

 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

 • Handreiking voor cliëntenraden over technologie in gehandicapten
  Zorgtechnologie wordt steeds meer toegepast in de gehandicaptensector.
  LSR heeft nu samen met andere organisatie een handreiking (link) gemaakt
  voor cliëntenraden.

Passend Onderwijs

 • ‘Inclusief onderwijs: het beste van twee werelden’
  Onder die titel publiceerde Ieder(in) deze week haar visie op de toekomst
  van het (inclusief) onderwijs. Meer daarover in dit bericht (bron).

Divers

 • Onderzoek naar werking coronavaccin bij mensen met Downsyndroom
  Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
  en het RIVM. Meer informatie  over dat onderzoek in dit bericht
  (bron: Stichting Downsyndroom) en dit bericht (Skipr).
 • Geen Toekomstvisie voor de zorg zonder volwaardig plan gehandicaptenzorg
  Het kabinet heeft een Toekomstvisie voor de Zorg gepubliceerd.
  In die visie wordt weinig aandacht besteed aan de gehandicaptenzorg.
  Omdat deze visie waarschijnlijk een rol gaat spelen bij de kabinetsformatie heeft
  Ieder(in) samen met een aantal andere cliëntenorganisaties kritisch op deze visie
  gereageerd. Zie voor die reactie dit bericht (bron: Ieder(in)).