Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Vaccinaties
  Deze week is gestart met de vaccinatie van cliënten in instellingen/
  kleinschalige woonvormen, voor wie een huisarts de medische eindverantwoordelijke is.
  Zie verder dit bericht (bron: NZG).
 • Nu ook zorgbonus voor pgb zorgverleners
  Dat meldt Per Saldo (link). In het bericht staan meer details voor wie de zorgbonus
  is bedoeld en hoe die aan te vragen.

Wlz / Wmo

 • Welke maatwerkvoorzieningen vallen onder Wmo of Wlz?
  De gemeente Raalte maakt jaarlijks een handig overzicht waarin snel te zien is,
  wanneer een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie nu onder
  de Wmo en wanneer onder de Wlz valt. Deze week verscheen de versie voor 2021.
  Die is te vinden via deze link.

Wmo / Jeugdwet

 • Kamervragen over onvrede gemeenten over abonnementstarief beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de SP en gaan over de oproep van de VNG aan gemeenten
  om zelf maatregelen te nemen om de gevolgen van het Wmo-abonnementstarief
  te beheersen. Zie voor de antwoorden hier.

Participatiewet e.a.

 • Nieuwe cijfers UWV banenafspraak en beschut werk van UWV
  Die cijfers gaan over het derde kwartaal 2020 en zijn hier te vinden (bron: Divosa).
  Eind vorig jaar ontstond er discussie over de interpretatie van de cijfers
  over het aantal gerealiseerde banen na een kritisch rapport van Divosa.`
 • Wajongers gaan er toch op achteruit door Wet vereenvoudiging Wajong
  Dat concludeert Ieder(in) op grond van signalen van mensen voor wie het
  garantiebedrag inmiddels is vastgesteld door het UWV. Meer info hier
  (bron: Ieder(in)).

Belastingaangifte 2020

 • Informatieve site over aftrekmogelijkheden zorgkosten bij beperking
  Binnenkort begint het aangifteseizoen weer. Ieder(in) heeft een aparte site met
  veel informatie over mogelijkheden en tips om zorgkosten af te trekken
  bij een beperking. Daarnaast staan er ook tips over inkomensondersteuning.
  Die site is te vinden opa https://meerkosten.nl/ .

Divers

 • Uitgaven ziekenhuizen stijgen sterker dan in de langdurige zorg
  Dat blijkt uit de Jaarverslagenanalyse Zorgsector van Intrakoop over de periode
  2011-2019. Naar verhouding beschikt de gehandicaptensector over de meeste reserves.
  Zie voor meer informatie dit bericht (bron: Skipr). Het rapport zelf is via deze link
  te vinden (bron: Intrakoop).
 • Infectiepreventie in kleinschalige instellingen gehandicaptenzorg kan beter
  Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die onderzoek daarnaar
  heeft gedaan. Meer daarover in dit
  bericht (bron: NZG). Het rapport van
  de IGJ is via deze
  link te vinden.
 • Verzuim in gehandicaptenzorg 11% hoger dan in 2019
  Meer cijfers en informatie in dit bericht (bron: VGN)