Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Vaccinaties
  Maandag 18 januari wordt gestart met het vaccineren van mensen met een
  verstandelijke beperking in instellingen. Deze vaccinatie is bedoeld voor
  bewoners op locaties van instellingen die een arts verstandelijk gehandicapten (AVG)
  als behandelend arts hebben (dus geen huisarts) en een medisch dossier
  in de instelling. Vanaf 25 januari wordt naar verwachting gestart met de
  vaccinatie van mensen met een verstandelijke beperking voor wie een huisarts
  de medische verantwoordelijkheid draagt.
  Meer informatie over deze (gewijzigde) planning is te vinden in deze berichten
  van VGN (
  link), Sien (link) en KansPlus (link). Zie ook de factsheet van de
  Rijksoverheid over de planning (‘vaccinatiestrategie’).
  In zorginstellingen die te kampen hebben met een ‘onbeheersbare’ uitbraak
  van het coronavirus, wordt niet gevaccineerd. Dat gebeurt dan later. Zie
  dit bericht
  (bron: Skipr/ANP).
  Op de website van Per Saldo staat informatie over het PGB-houders, hun zorgverleners
  en voor kleinschalige wooninitiatieven (link).
 • Kamerdebat over stand van zaken corona en vaccineren
  Ook deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona.
  Op de site van de Tweede Kamer staat een kort verslag.
  Voorafgaand aan dat debat had het kabinet weer een stand van zakenbrief gestuurd.

  (link). Vanaf pag. 75 gaat het over de situatie in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
 • Webinars door VG-organisaties over het vaccineren
  Diverse organisaties in de VG organiseren webinars over vaccineren
  in de gehandicaptenzorg.
  Eén webinar wordt georganiseerd door
  VGN, KansPlus en de LFB op 19 januari (
  link). Sien en Dit Koningskind
  doen dat op 26 januari
  (link).

Wmo / Jeugdwet

 • Lage tarieven leiden tot vertrek van zorginstellingen uit sociaal domein
  Dat blijkt uit onderzoek onder financiële professionals in de langdurige zorg.
  Ruim een derde van de instellingen in de langdurige zorg overweegt activiteiten
  waarbij gemeenten opdrachtgever zijn af te bouwen of zelfs te
  beëindigen.
  Meer info over dat onderzoek in dit
  bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Aantal beschutte werkplekken per gemeente in 2021 bekend
  Jaarlijks maakt het Rijk bekend hoeveel beschutte werkplekken iedere gemeente
  moet realiseren in dat jaar. Recent zijn de cijfers voor 2021 gepubliceerd.
  Meer daarover in dit bericht. De cijfers per gemeente staan in de bijlage
  in de Staascourant.
 • SZW vraagt Eerste Kamer behandeling wijziging Participatiewet aan te houden
  Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om de Participatiewet te wijzigen.
  Door de rapporten over de Toeslagenaffaire is er discussie over de fraude-aanpak.
  Staatssecretaris Van ’t Wout wil nu eerst overleg met betrokken organisaties
  daarover. Dat kan leiden tot aanpassing van het wetsontwerp.
  Hij vraagt daarom de Eerste Kamer om de behandeling op te schorten.
  Zie voor de brief van de staatssecretaris hier. 

Divers

 • Nieuwe website van Steffie vertelt begrijpelijk over stoppen met roken
  Die nieuwe website is hier te vinden. Die website geeft in begrijpelijke taal en
  pictogrammen informatie over (stoppen met) roken (bron: Kennisplein
  Gehandicaptensector).
 • Nieuwe cijfers over besmettingen e.d. in verstandelijk gehandicaptenzorg
  Die cijfers zijn te vinden in stand van zaken-brief  van het kabinet (link)
  (zie pag. 75 e.v.) en in het nieuwe
  factsheet van de Academische Werkplaats
  Sterker op eigen benen in Nijmegen. Deze houdt op verzoek van VWS een
  registratie bij, waaraan zo’n 70 gehandicapteninstellingen meedoen.