Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Nieuwe maatregelen kabinet:  5 weken lockdown
  Een kort overzicht van de geldende maatregelen in postervorm is hier te vinden.
  Minister  De Jonge stuurde begin deze week de Tweede Kamer een brief
  over die maatregelen (link) (op pagina 9 gaat het kort over de zorg aan kwetsbare
  personen, waaronder de gehandicaptenzorg).
  Over die brief en de stand van zaken rondom corona voerde de Kamer deze week
  een debat met de betrokken bewindslieden. Een kort verslag van dat debat is hier
  te vinden (bron: Tweede Kamer). Zie voor een reactie van Ieder(in) op de maatregelen
  dit bericht.). Ook over deze brief was er een debat in de Kamer. Zie voor een kort
  verslag hier (bron: Tweede Kamer).
 • Kamerbrief over verdere invulling planning coronavaccinatie
  Later deze week stuurde minister De Jonge op verzoek van de Tweede Kamer
  nog een uitgewerkte brief () over de planning van de vaccinaties in januari 2020.
  Ook over deze brief was er een debat in de Kamer. Zie voor een kort
  verslag hier (bron: Tweede Kamer).
  Minister De Jonge vindt voorlopig niet dat er voordelen of extra rechten aan de
  vaccinatie ontleend kunnen worden.  Begin volgend jaar komt hij met een definitief
  standpunt. Zie verder dit bericht (bron: NZG).
  Per Saldo meldt dat er nog niets geregeld over vaccinaties voor PGB-zorgverleners.
  Meer daarover dit bericht (bron: Sikpr).
 • Handreiking Dagbesteding in coronatijd
  Die Handreiking (link) is door VWS gemaakt en gaat vooral in op dagbesteding
  in de Wmo.
 • Wel onderwijs voor kwetsbare kinderen
  Scholen gaan een paar weken dicht. Voor kwetsbare kinderen geldt een uitzondering.
  Ieder(in) heeft die uitzonderingen beschreven in dit bericht.
 • PGB: Alles over niet-geleverde zorg doorbetalen en bijhouden
  Per Saldo zet het op een rijtje in dit bericht.
 • Ook in 2021 vergoeding van coronakosten bij gehandicapteninstellingen
  Zorginstellingen in de langdurige zorg, waaronder de gehandicapteninstellingen,
  krijgen ook in 2021 de extrakosten vergoed, die zij vanwege corona moeten maken
  of de inkomsten die zij vanwege corona missen. Die regeling geldt al voor 2020.
  Die is nu door de NZa verlengd voor 2021. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Wegwijzer voor begeleiders in gehandicaptensector tijdens coronacrisis
  Deze week verscheen een actuele versie van die wegwijzer (link)
  (bron Kennisplein Gehandicaptenzorg).
 • Nieuwe cijfers over besmettingen en overlijdens in de gehandicaptenzorg
  DE Academische werkplaats Sterker op Eigen Benen in Nijmegen houdt op verzoek
  van VWS een registratie bij van onder meer besmettingen in
  gehandicapteninstellingen. Zie voor recente cijfers de nieuwste factsheet (link).
  E is ook een overzicht (link) in eenvoudig Nederlands met pictogrammen.

Wlz

 • Zorgkantoren moeten geld als sturingsmiddel gebruiken
  Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa vindt dat de zorgkantoren veel
  meer de regierol in de regio moeten nemen. Zie meer over die uitspraak
  in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: NZa).

Participatiewet e.a.

 • Bijstandsgerechtigden doen onbetaald werk
  Dat zegt de FNV, die daarover recent een rapport publiceerde. Meer info
  In dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Kamervragen over overstap naar Wajong 2010 beantwoord.
  Die vragen waren gesteld door de PvdA en zijn nu beantwoord (link).
 • Tijdelijke versoepeling bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar
  Het ministerie van SZW informeert gemeenten enkele keren per jaar over
  kleinere wijzigingen in beleid en uitvoering.
  Dat doen zij via Gemeentenieuws. In  nummer 2020-9 (link) staat informatie
  over tijdelijke versoepelingen in de bijstandsregels voor jongeren tot
  27 jaar. Die informatie staat in paragraaf 4. 
 • (Nog) geen akkoord over cao voor mensen met arbeidsbeperking
  Dat meldt de VNG (link). Partijen praten volgend verder.
 • ‘Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet’
  Dat zegt Ieder(in) in dit bericht, als reactie op het Kamerdebat over het Breed Offensief
  van het kabinet om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.
 • Nieuwe cijfers SZW over ontwikkelingen in de banenafspraak en de WSW
  Vorige maand was er een rapport van Cedris (link) , waarin getwijfeld werd
  aan de hoeveelheid gerealiseerde banen. Deze week stuurde staatssecretaris

Van ’t Wout een brief naar de Tweede Kamer met daarbij enkele rapporten over
de realisatie van de banen. Zie voor zijn brief en bijlagen hier.

 • Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021
  D uitkeringsbedragen voor onder andere de Participatiewet en de Wajong
  staan in deze publicatie van SZW.

Jeugdzorg

 • Gemeentes overschrijden budget jeugdzorg in 2019 met 1.8 miljard
  Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van VWS en gemeenten is uitgevoerd.
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Kamerbrief over eerste ervaringen met uitvoering Wzd
  De Wzd geldt nu bijna een jaar. Dit jaar werd beschouwd als een overgangsjaar.
  In een brief beschrijft minister Van Ark de eerste ervaringen met de wet en gaat
  zij in op de uitvoering volgend jaar. Zie voor de brief (en aantal bijlagen)
  hier.

Divers

 • Kamerbrief voortgang (Ont)Regel de Zorg
  Al langer loopt er een project om het aantal regels in de zorg terug te brengen.
  Minister Van Ark stuurt een voortgangsrapportage over 2020 aan de Tweede Kamer,
  waarin zij ingaat op de bereikte resultaten. Klik voor de rapportage met bijlagen
  deze link.