Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Eerst worden de begeleiders gevaccineerd en daarna de bewoners
  Dat blijkt uit de notitie ‘Eerste aanpak coronavaccinatie’ van VWS (link) en
  uit dit bericht (bron: VGN). Volgens dit plan worden eerst de zorgmedewerkers
  van  verpleeghuizen gevaccineerd en daarna de zorgmedewerkers in
  gehandicapteninstellingen. Daarna komen de bewoners van verpleeghuizen
  en gehandicapteninstellingen aan de beurt.
  Op de website van de rijksoverheid staan ook vragen en antwoorden over
  onder meer de veiligheid (link) , de effectiviteit (link) en de keuzevrijheid
  (geen verplichting) (link) van de vaccins.
 • Info over actuele corona maartregelen
  Ook deze week was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen.
  Een eenvoudige beeldversie van de actuele maatregelen is via deze link te vinden.
 • Debat over stand van zaken corona

Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over stand van zaken corona.
Voorafgaand daaraan had VWS de Kamer weer de stand-van-zakenbrief gestuurd (link);.
(pagina 55-61 gaan grotendeels over de gehandicaptenzorg).
Zie voor een kort verslag van het debat hier (bron: Tweede Kamer).

 • Mondkapjesplicht en uitzonderingen
  Op de website van Per Saldo staat een kort overzicht met info.  Ook staat er
  een voorbeeld van een kaartje waarmee de onmogelijkheid om een kapje te dragen
  kan worden aangetoond (link).

Wmo

 • Inspectie wil dat minister ingrijpt bij falend Wmo-toezicht door gemeenten
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de uitvoering van het toezicht
  door gemeenten op de Wmo. De IGJ rapporteert daarover jaarlijks aan de
  minister van VWS. In het Rapport over 2019 constateert de Inspectie dat veel
  gemeenten hun toezicht nog steeds niet op orde hebben en dat de situatie
  eigenlijk verslechterd is ten opzicht van het jaar daarvoor. Daarom adviseert
  de Inspectie de minister om nu in te grijpen. Meer daarover in dit bericht van
  Skipr (link). Het rapport van de IGJ is via deze link te vinden.
  VNG heeft inmiddels op het rapport gereageerd (link).
  Minister De Jonge heeft inmiddels aangegeven dat hij de aanbevelingen van de IGJ
  overneemt. Zie voor zijn reactie  hier.

Wlz

 • Wie heeft recht op welke hulpmiddelen in de Wlz?
  Omdat hierover veel vragen bestaan, heeft het Zorginstituut een handreiking
  gemaakt. Die is via dit bericht van VGN te vinden.

Jeugdwet

 • Inzet wijkteams leidt niet tot minder jongeren in gespecialiseerde Jeugdzorg
  Inzet van wijkteams en van praktijkondersteuners bij de huisarts moest zorgen
  voor een verschuiving van de gespecialiseerde zorg naar lichtere (en goedkopere)
  jeugdzorg. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat die doelstelling
  is mislukt. Zie voor meer info deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), en
  Schulinck (link).

Participatiewet e.a.

 • Extra aandacht nodig voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt
  Dat vindt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad (SER). Juist in
  coronatijd is er specifieke aandacht nodig voor kwetsbare groepen. De denktank doet  
  zeven aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde kennisdocument
  ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’.
  Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar het rapport.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • ‘Wzd: stap één is heldere route voor crisisopvang
  Op de website van VGN staat een artikel over de eerste ervaringen met de uitvoering
  van de Wzd door gehandicapteninstelling Ipse de Bruggen.

Divers

 • Simpel switchen tussen dagbesteding en werk
  OP verzoek van  de ministeries van VWS en SZW hebben Movisie en Stimulansz
  onderzocht welke factoren het switchen tussen dagbesteding en werk
  bevorderen en welke factoren die overgang belemmeren. Het rapport (link)
  is deze week aan de Tweede Kamer toegestuurd.  In de begeleidende brief (link)
  zeggen staatssecretaris van “t Wout en minister Van Ark dat zij in het eerste
  kwartaal van volgende jaar met een beleidsreactie zullen komen.
 • Maak vaart met verbeteren digitale toegankelijkheid overheid
  Dat vraagt Ieder(in) met een aantal andere belangenorganisaties in een brief (link)
  aan de Tweede Kamer, die deze week over de digitalisering bij de overheid
  debatteerde.
 • Geen verbetering situatie ernstig belaste mantelzorgers
  Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van eigen onderzoek.
  Meer over dat onderzoek in dit bericht (bron: SCP).
 • Weinig aandacht gehandicaptenzorg in begrotingsdebat VWS 2020
  Daarover schrijft VGN in dit bericht.