De nieuwsbrief 'Samen werken aan het sociaal domein' is een uitgave van gemeente Gorinchem.

In deze nieuwsbrief lees je de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en stelt onder andere de Wmo-klankbordgroep zich voor. Ook lees je meer over de proeftuin Maatwonen, waarin door verschillende partners mooie stappen zijn gezet. En we blikken alvast vooruit naar volgend jaar.

Samen werken aan het sociaal domein
Nieuwsbrief voor maatschappelijke partners
editie december 2020

In Gorinchem doet iedereen er toe en kijken we actief naar elkaar om, want samen maken we het verschil!
We werken aan een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving en we zorgen dat iedereen kan meedoen en passende ondersteuning en zorg krijgt.

In deze nieuwsbrief  lees je de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en stelt onder andere de Wmo-klankbordgroep zich voor.  Ook lees je meer over de proeftuin Maatwonen, waarin door verschillende partners mooie stappen zijn gezet. En we blikken alvast vooruit naar volgend jaar. Heb je na het lezen van de nieuwsbrief vragen of ideeën, neem dan contact met ons op!

Iemke Bruseker | 0183 659331| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gayle Klint| 0183 659429 |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 
Iedereen kan meedoen

 
Proeftuin Maatwonen: van beschermd wonen naar beschermd thuis

Een belangrijk onderdeel van het Integraal Sociaal Beleid is de transformatie van beschermd worden naar beschermd thuis. Binnen de proeftuin Maatwonen werken we met een aantal partners aan een passende infrastructuur op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Hieronder worden een aantal innovatieve projecten binnen de proeftuin toegelicht.
 

 
 

Wijnkoperstraat 2


Wijnkoperstraat 2, ofwel WKS2 is dé ontmoetingsplek in het hart van de Gildenwijk en onderdeel van Yulius.  WKS2 is al jaren een herstel- en ontmoetingsplek voor volwassenen met een psychiatische achtergrond.

Voor iedereen
Sinds dit jaar staan de deuren ook open voor inwoners uit de buurt. Het is een veilige en toegankelijke plek waar je gehoord en gezien wordt en waar je mag zijn wie je bent.  Meer informatie? Neem een kijkje op de vernieuwde website.

Meer informatie
 
 

Digitale ondersteuning: De Compaan


Begin dit jaar is het project Compaan gestart.  Een Compaan is een tablet speciaal ontwikkeld voor kwetsbare inwoners. Naast het Leger des Heils participeren ook een aantal andere zorgverleners in het project. Het project draagt bij aan het zelfstandig wonen van kwetsbare inwoners, omdat sociale contacten en dienstverlening via de Compaan bijvoorbeeld vanuit de gemeente en sociale partners eenvoudig bereikbaar zijn.

Invloed Corona
Inmiddels wordt er door een aantal zorginstellingen proefgedraaid met de tablet. Door de corona maatregelen heeft het project iets andere resultaten dan voorzien. De corona maatregelen hebben het beeldbellen tot een soort ‘normaal’ gemaakt. En wordt het bijvoorbeeld nu ook ingezet in een quarantainevoorziening waarbij kwetsbare deelnemers op afstand kunnen communiceren. Daarmee vervult de tablet een onvoorziene belangrijke behoefte. 

Meer weten?
Neem contact op met Danny Burger van het Leger des Heils.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 
Ondersteuning door ervaringsdeskundigen: Feniks

Ervaringsdeskundigen inzetten om anderen in Gorinchem te ondersteunen. Dat is in grote lijnen het doel achter Feniks.  Feniks biedt een plek waar mensen met behulp van ervaringsdeskundigen opveren en hun kracht kunnen hervinden.

Succesvolle initiatieven
Na een succesvolle inspiratiesessie eind vorig jaar, waar een 30-tal ervaringsdeskundigen uit de hele regio aan hebben deelgenomen, zijn een aantal initiatieven succesvol opgestart.  Zoals de empowermentgroep voor vrouwen, Zachte Kracht. Vrouwen leren hier meer in hun kracht te staan en werken aan hun zelfvertrouwen.
Ook is de groep Les Amis gestart. Dit is een groep voor mensen die zich eenzaam voelen en voor wie sociale contacten of vriendschappen aangaan niet vanzelfsprekend is.
Binnenkort wordt een tweede online herstelavond georganiseerd met als thema: 'Zie mij'.  Hier staat (h)erkenning en het uitwisselen van ervaringen centraal.

Plannen 2021
Voor 2021 heeft Feniks grotere plannen. Zo wordt er een empowerment training en een training tot ervaringswerker georganiseerd. Getrainde ervaringswerkers worden vervolgens vaker ingezet in en bij bestaande initiatieven in de wijk. De toegankelijkheid van voorzieningenn wordt hierdoor vergroot en eventuele stigma's verkleind.

Meer weten?
Voor meer informatie over het project Netwerkversterking neem je contact op met Esther Hobo.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vragen of ideeën?
Heb je zelf, of heeft jouw organisatie ideeën voor mooie Maatwonen projecten die passen binnen de proeftuin?  Ken je andere voorbeelden? Of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met:
Corinna van Delzen| Beleidsadviseur Sociaal Domein| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 0183 659 409
Caroline Lindner | Adviseur Radar Advies |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 020  463 50 50

 

 
Aandacht voor financieel misbruik ouderen
 

Regiovisie

Het college van Gorinchem heeft recent een regiovisie vastgesteld over financieel misbruik van ouderen. Deze visie sluit aan op het landelijke meerjarenprogramma: 'Geweld hoort nergens thuis'.


Campagne financieel misbruik van ouderen stoppen we alleen samen
Financieel misbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling. Ruim 30.000 ouderen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer. Om financieel misbruik te voorkomen is het belangrijk dat ouderen hun financiële zaken goed regelen en onafhankelijk blijven. De campagne 'Financieel misbruik van ouderen stoppen we alleen samen' van Veilig Thuis moet daarbij gaan helpen. Niet alleen door financiële uitbuiting van ouderen onder de aandacht te brengen, maar ook door te helpen signalen te herkennen en de drempel om hulp te zoeken te verlagen.
 

Meer informatie
 
Passende ondersteuning en zorg
Sociaal Team Gorinchem in beweging

Het Sociaal Team is een integraal werkend team met professionals voor alle hulpvragen en ondersteuning.  Inwoners en partners kunnen hiervoor op alle werkdagen terecht bij het Sociaal Team.
 
Nieuwe locatie
Sinds 1 september 2020 is het Sociaal Team Gorinchem gehuisvesd in een prachtige nieuwe toekomstbestendige locatie aan de Spijksedijk 28. Deze nieuwe locatie biedt mogelijkheden om vanuit een centraal punt inwoners een warm welkom te geven en hen direct (op weg) te helpen. Ook partners zijn er welkom en kunnen deze locatie benutten om de hulpvragers te ondersteunen. 
De officiele opening heeft - vanwege Covid-19 - helaas nog niet plaats kunnen vinden.

Nieuwe website
De website van het sociaal team is vernieuwd. Deze geeft informatie over alle actuele onderwerpen binnen het sociale domein, biedt inwoners de mogelijkheid zich aan te melden bij het Sociaal Team en biedt de optie om inwoners te verwijzen.
 

Meer informatie
 
 

Integrale welzijnsbalie


We willen onze inwoners de best passende zorg en ondersteuning bieden. Uitgangspunt: 'zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk'. Het liefst ook zo vroeg en dichtbij als mogelijk. Hierbij hoort een goed functionerend welzijns-/vrijwilligersveld. In Gorinchem gebeuren er al heel veel goede activiteiten op dit vlak!

Nog betere vindbaarheid
Om ervoor te zorgen dat het welzijn- / vrijwilligersveld nog beter gevonden kan worden en vaker wordt gezien als een volwaardig alternatief of aanvulling op de zorg, vinden we het belangrijk dat de vindbaarheid en cöördinatie nog beter wordt.

Start loket
Daarom starten we eind dit jaar met een loket voor de  welszijnsvoorzieningen die in het gemeentehuis gevestigd zijn. Hierin komen het Vrijwilligersloket, Mantelzorgsteunpunt, De Klussendienst en het Wmo- loket bij elkaar.
In het komende jaar wordt deze samenwerking verder vormgegeven en indien gewenst verder uitgebreid. 

 
 

Dieren op bezoek; een activiteit van Natuurcentrum Gorinchem


Een bezoek aan een kinderboerderij geeft veel plezier voor jong en oud! Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk, ook buiten Coronatijd niet. Daarom heeft het Natuurcentrum Gorinchem het initiatief opgepakt om met “Dieren op Bezoek” te gaan bij zorginstellingen in de regio. 

Doel
Het doel is om bewoners van zorginstellingen de mogelijkheid te bieden om met dieren te knuffelen. Interactie met dieren kan een positieve invloed hebben op het welzijn. Zo stimuleert het aaien van de dieren bij mensen met dementie de zintuigen, met een glimlach of een knuffel als reactie.
De activiteit is niet alleen geschikt voor ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld kinderen in ziekenhuizen. Zo kan dit project bijdragen aan het welzijn van mensen die even wat afleiding nodig hebben.

Wil je meer informatie over dit initiatief, neem dan contact op met:
Wilma van Leusden | Coördinator boerderij | 0183 630911
 

 
Consultatiebureau voor ouderen

Gemeente Gorinchem is voornemens om samen met Rivas en huisartsen de pilot consultatiebureau voor ouderen te starten.  Binnen deze pilot worden alle inwoners van 75 jaar en ouder actief benaderd. In een persoonlijk gesprek wordt samen bekeken wat de eventuele ondersteuningsbehoefte is. Vervolgens wordt men, indien gewenst,  toegeleid naar passende ondersteuning of zorg.  In de volgende nieuwbrief vertellen we u hier graag meer over.
 
 
Vervoerscontract voor Wmo-vervoer

Gemeente Gorinchem, gemeente Molenlanden en vervoersbedrijf Juijn, ondertekenden onlangs het nieuwe vervoerscontract MolenHopper. De MolenHopper is het taxivervoer voor Wmo-cliënten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het vervoer werd de afgelopen vier jaar al verzorgd door Vervoersbedrijf Juijn BV. Het contract voor het Wmo-vervoer in Gorinchem en Molenlanden gaat vanaf woensdag 16 december 2020 officieel in.
 

 
 

Informatiepunt Digitale Overheid 

Zaken regelen met de overheid. Het gebeurt steeds vaker digitaal.
Voor sommigen is dat best lastig. Om inwoners hierbij te helpen heeft de bibliotheek in Gorinchem sinds kort een nieuw inloopspreekuur genaamd Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kunnen mensen terecht  met vragen over digitale zaken. 
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is er geen spreekuur de komende periode.
Kijk voor actuele informatie op de website.

Meer informatie
 
Horecapersoneel ondersteunt de zorg

De zorgsector is op zoek naar medewerkers, terwijl de horeca, die tijdelijk gesloten is, haar personeel juist graag aan de slag wil houden. Een mooie mogelijkheid tot een match van twee sectoren die ‘normaal’ niet zo heel veel met elkaar hebben. En die match blijkt er inderdaad te zijn!
Na een korte kennismaking en inventarisatie blijken de profielen van personeelsleden uit de horecasector uitstekend bij de vraag uit de zorg aan te sluiten. We hebben direct al de eerste mensen aan een tijdelijke baan in de zorg kunnen helpen! En er zijn er een aantal matches in vergevorderd stadium.

Is er in jouw organisatie behoefte aan (tijdelijk )zorgpersoneel neem dan contact met Arnold Monshouwer. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 
Samenwerkingsagenda zorgverzekeraars, zorgkantoor én gemeenten

Het ministerie van VWS heeft zorgverzekeraars, zorgkantoor én gemeenten de opdracht gegeven om een regionale samenwerkingsagenda op te stellen. Dit doen wij, als gemeente Gorinchem samen met de gemeenten in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden. Binnen deze samenwerkingsagenda bespreken we de volgende thema's: ouderenzorg, GGZ en preventie. De komende periode (half jaar) gaan we gezamenlijk aan de slag om de verschillende knelpunten, die spelen binnen deze thema's aan te pakken.
 
 
 

Even voorstellen:  de Wmo- klankbordgroep

 
De regionale Wmo-klankbordgroep Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem is een groep mensen met een licht verstandelijke beperking die zich inzet in het Sociaal Domein.
 
De klankbordgroep informeert gemeenten en Wmo-adviesraden over wat mensen met een verstandelijke beperking belangrijk vinden en wat ze nodig hebben om mee te doen in de samenleving. Ze praat ook met de gemeenten over hoe het Wmo-beleid uitpakt voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Ook organiseren zij elk jaar een ontmoetingsavond tussen ambtenaren en mensen met een licht verstandelijke beperking, Prokkel genaamd. Daarnaast bezoeken de leden bijeenkomsten van gemeenten die belangrijk zijn voor mensen met een beperking. De BeleidsProkkel die eerder dit jaar met de gemeente Gorinchem is georganiseerd, was zeer succesvol. Bekijk het filmpje via onderstaande link.

De Wmo-klankbordgroep heeft ruimte voor nieuwe leden. Neem voor meer informatie contact op met
Mariëlle van Esch, coach van de Klankbordgroep. | 06-50498360 | mariellevanesch@zorgbelanginclusief.nl

 

Bekijk hier
 
 
Bedankt en blijf gezond!
We sluiten deze laatste nieuwsbrief van dit jaar graag af met een bedankje. Mede dankzij jouw inzet hebben we, in dit roerige jaar met de nodige uitdagingen,  mooie stappen gezet binnen het sociale domein. Bedankt voor alle inzet! Voor nu wensen we je alvast prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.
 
 
Volgende nieuwsbrief
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2021.
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 

  •           ontwikkelingen nieuwe welzijnsbalie
  •           nieuwe preventiekalender jeugd
  •           update consultatiebureau voor ouderen

Heb je een interessante activiteit, idee of vraag voor de komende nieuwsbrief? Laat het ons weten!
 
 
De nieuwsbrief 'Samen werken aan het sociaal domein' is een uitgave van gemeente Gorinchem