Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Coronamatregelen deels versoepeld
  Deze week versoepelde het kabinet enkele coronaregels. Zie voor de nu
  geldende regels dit bericht (=uitgeschreven tekst) en dit bericht (=poster).
 • Weer debat over stand van zaken corona
  Deze week was er weer een debat in de Tweede Kamer over corona.
  Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
  Voorafgaand aan dat debat stuurden de VWS-bewindspersonen weer een
  stand-van-zaken-brief naar de Tweede Kamer (link); vanaf blz. 46 gaat het over
  de gehandicaptenzorg.
 • Uiteindelijk meer zorg nodig na uitblijven hulp door corona
  Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Zie voor de resultaten
  deze twee artikelen (link) (link) (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ook in 2021 compensatie voor financiële gevolgen corona
  Instellingen in de langdurige zorg, waaronder gehandicapteninstellingen, krijgen
  ook volgende jaar compensatie voor extra kosten die ze moeten maken en
  voor de inkomsten die ze mislopen vanwege corona. Dat heeft minister De Jonge
  besloten . Meer daarover in dit bericht van Sociaalweb (link).
 • Verstandelijk beperkten in instellingen krijgen voorrang bij coronavaccin
  Dat blijkt uit een brief (link) deze week van minister De Jonge. Naast ouderen in
  verpleeghuizen krijgen ook mensen met een verstandelijke beperking in een
  instelling en hun zorgverleners voorrang bij het coronavaccin.
  Zie vooral pagina 9 en 10 van de brief.
 • Mensen met verstandelijke beperking deels uitgezonderd van mondkapjesplicht
  Deze week is de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 gepubliceerd.
  In de regeling (link) isin bepaalde gevallen een gedeeltelijke uitzondering voor mensen
  met een (verstandelijk) beperking  en hun begeleiders.  Zie artikel 2a.4  en de toelichting
  op dat artikel op pagina 15. Z ie ook het desbetreffende onderdeel van dit bericht
  van KansPlus.

Wmo

 • Abonnementstarief Wmo onder vuur
  Er is de laatste weken discussie over de vaste eigen bijdrage Wmo
  (‘het abonnementstarief)’. Gemeenten  willen hiervan af.
  In eerdere Docu-alerts meldden we al berichten daarover.
  In aansluiting daarop is hier een bericht van Ieder(in).

Wmo/Jeugdwet/Participatiewet

 • Kwetsbare burger niets opgeschoten na 5 jaar decentralisaties
  Dat is de stevige conclusie van een SCP-onderzoek naar de effecten
  van 5 jaar decentralisaties. Zie voor dat onderzoek deze berichten van
  Binnenlands Bestuur d.d. 16/11 (link) en 20/11 (link).
  Het SCP-onderzoek zelf en een samenvatting is via deze link te vinden.
  Zie ook de reacties van Ieder(in) (link) en Divosa (link),

Participatiewet e.a.

 • Discussie vervolgd over aantal gerealiseerde banen via de banenafspraak
  In de vorige Docu-alert verwezen naar onderzoek van Cedris, waaruit bleek
  dat er geen 53000 maar slechts 12000 banen zouden zijn gerealiseerd.
  Staatssecretaris Van ’t Wout komt nu met een reactie op dat onderzoek (link).

Jeugdwet

 • VWS onderzoekt mogelijkheden voor meer geld voor jeugdzorg
  Dat zegt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer; in die brief
  staan meer mogelijke maatregelen om de jeugdzorg (financieel) gezond te maken.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  De brief (en een aantal bijlagen) zelf is hier te vinden.

PGB

 • Nieuwe tarieven Wlz en Zorgverzekeringswet bekend
  Zie voor die tarieven dit bericht van Per Saldo.

Passend  Onderwijs

 • Versterk positie van ouders in het Passend onderwijs
  Het Passend Onderwijs is onlangs geëvalueerd. Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer
  het evaluatierapport. Ieder(in) stuurde deze week een reactie met voorstellen naar
  de Tweede Kamer. Klik voor die reactie hier.

Divers

 • Voortgangsrapportage Programma ‘Onbeperkt Meedoen’
  Sinds 2018 loopt het programma ‘Onbeperkt Meedoen’. Dit programma wil uitvoering
  geven aan het VN-Verdrag. Diverse departementen en maatschappelijke organisaties
  doen hieraan mee. Deze week stuurde minister Van Ark de Voortgangsrapportage
  over 2020 aan de Tweede Kamer. Zie voor haar begeleidende brief hier; de rapportage
  zelf is hier te vinden.
 • Nieuwe vereniging bundelt ouderinitiatieven
   Die Landelijke Vereniging .van Ouderinitiatieven (LVOI) is deze zomer opgericht.
  Meer over die vereniging in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector)
  en deze website (bron: LVOI).
 • In ouderinitiatieven is  onafhankelijk toezichthouder niet verplicht.
  Dat heeft de Tweede Kamer besloten in een motie. Zie verder dit bericht
  (bron: Per Saldo).