Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Nieuwe coronamaatregelen van het kabinet
  Deze week kondigde het kabinet een tijdelijke verzwaring van de 
  coronamaatregelen aan. Die maatregelen staan in deze poster samengevat
  en zijn hier als tekst te lezen.
  VWS stuurde ook een brief naar de Tweede Kamer over de aanscherping
  van de maatregelen. Klik voor die brief hier.
 • Debat in Tweede Kamer over de de coronamaatregelen
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer over deze verzwaring van de maatregelen.
  Een kort verslag van dat debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).
 • Kort onderzoek naar ventilatie in gehandicaptenzorg
  VGN heeft op verzoek van VWS een snelle inventarisatie gemaakt van de situatie
  rondom ventilatie in gebouwen van de gehandicaptenzorg. Meer info daarover in
  dit bericht (bron: VGN)
 • Inspectie bezoekt kleine instellingen gehandicaptenzorg over infectiepreventie
  Dat gaat de inspectie komende weken doen. Meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Cijfers over Covid-19 in gehandicapteninstellingen
  De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen van Radboudumc houdt op
  verzoek van VWS gegevens bij over COVID-19 besmettingen e.d. in zorginstellingen.
  De Laatste cijfers (d.d.30 oktober) staan in deze factsheet nr. 10 (link).

Wlz

 • Reactie VWS op uitspraak rechter over inkoopbeleid zorgkantoren correctie
  Onderstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. Deze bevatte echter een
  niet-werkende link. Dat isin onderstaand bericht hersteld. .

  In eerdere Docu-alerts maakten we melding van de uitspraak van de
  Haagse rechter die onderdelen van het inkoopbeleid van zorgkantoren
  afkeurde. In latere berichten meldden we dat de betrokken zorgkantoren
  hun aankoopbeleid voor het jaar 2021 aanpassen aan de uitspraak
  van de rechter. We meldden ook dat de betrokken zorgkantoren daarnaast
  een principiële uitspraak over het tariefbeleid van de rechter willen en
  dat zij daarom in hoger beroep zijn gegaan.
  Deze week kwam minister De Jonge met een reactie op de uitspraak van
  de rechter. Zijn brief is via deze link te vinden.

Participatiewet e.a.

 • Wethouders vier grote steden willen af van kostendelersnorm
  Dat willen ze omdat die regeling de woningnood in de grote steden verergert.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Staatssecretaris Van ’t Wout vraagt gemeenten om maatwerk
  bij kostendelersnorm
  In een brief (link) aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van ’t Wout
  op een onderzoeksrapport over de gevolgen van de kostendelersnorm.
  Hij vraagt gemeenten om maatwerk bij de toepassing.
 • Toezeggingen Van ’t Wout bij debat over vereenvoudiging Wajong
  Dat debat was met de Eerste Kamer. In dat debat deed staatssecretaris
  Van ’t Wout enkele toezeggingen. In een recente brief (link) aan de Eerste Kamer
  werkt hij die toezeggingen nu uit.
 • Hoeveel garantiebanen moeten er in uw regio gerealiseerd worden?
  Dit kabinet heeft bij de start toegezegd een aantal nieuwe banen te realiseren
  voor mensen met minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt. .
  VNG en Stichting van de arbeid publiceren geregeld een toedeling van die banen
  aan de arbeidsmarktregio’s. Dat overzicht is recent geactualiseerd en is via
  dit bericht te vinden.
 • Hoe kan ik een bonus uitdelen aan een Wajonger?
  Onder die kop beschrijft het ministerie van SZW enkele mogelijkheden om
  een bonus aan een Wajonger uit te keren (link). Vaak pakt het toekennen van
  bv. een jubileumbonus nu onvoordelig uit voor een Wajonger.
  Lees ook dit bericht (bron: NZG).
 • Jongeren van 18 tot 21 met een bijstandsuitkering zijn financieel slecht af
  Dat is één van de conclusies van een onderzoek door het Nibud bij 90 gemeenten.
  Meer over dat onderzoek is te vinden in dit bericht (bron: Ieder(in)).

PGB

 • Nieuwe voortgangsbrief over PGB
  Deze week stuurde minister De Jonge weer een voortgangsbrief over de
  vernieuwingen binnen het PGB. Klik voor zijn brief hier.
  Ook beantwoordde minister De Jonge een aantal vragen van de Tweede Kamer
  over de voortgang van PGB 2.0.  Dat document is via deze link te lezen
  (kijk vooral vanaf pag. 9).

(Passend) Onderwijs

 • Verbeteringen in Passend onderwijs
  Minister Slob heeft afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer
  een aantal verscherpingen in het Passend Onderwijs aangekondigd.
  Die brief is via deze link te vinden.
  Zie voor de aangekondigde veranderingen ook dit bericht van Schulinck (link),
 • Onderwijs moet toegankelijker voor kinderen met beperkingen
  Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een recent rapport.
  Zie voor dat rapport dit bericht (bron: CvRM); onderaan het bericht staan links
  naar het rapport.

Divers

Door coronacrisis nóg meer artsen voor verstandelijk gehandicapten nodig
Dat meldt Nieuwsuur. Meer info is hier te vinden