Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • De nieuwe regels tijdens de “gedeeltelijke lockdown’
  Vanaf midden deze week gelden er strengere regels rondom corona.
  Een overzicht van die regels is hier als tekst en hier als poster te vinden.
  Voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg zijn er geen nieuwe regels.
 • Routekaart coronamaatregelen
  Ook publiceerde de overheid deze week een overzicht van maatregelen
  die bij verschillende risicofases (regionaal) ingezet zullen (kunnen) worden.
  Deze ‘Routekaart coronamaatregelen’ is via deze link te vinden.  
  De maatregelen voor de langdurige zorg staan in de tweede rij blokken,
  onderaan het blok.
 • Deze week weer debat in Tweede Kamer over de stand van zaken corona
  Een kort verslag van dat debat is te vinden op de website van de Tweede Kamer (link).
  Voorafgaand aan dat debat stuurde VWS weer een stand van zaken brief.
  Die brief is hier te lezen. De pag. 59 e.v. gaan over de gehandicaptenzorg (pm
  de paginanummering in de brief  klopt niet; gebruik de nummering
  van uw eigen computer).
 • VGN: wij willen met voorrang sneller testen
  Dat was één van de punten die door VGN is ingebracht tijdens een hoorzitting
  van de Tweede Kamer. Zie voor de andere punten uit de inbreng dit bericht
  bron: VGN).
 • Preventief gebruik mondkapjes in de langdurige zorg
  Het RIVM heeft hierover een notitie geschreven. Die notitie is hier te vinden.
 • VWS: voldoende beschermingsmiddelen voor tweede golf
  Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  NU ’91, belangenorganisatie van verplegenden en verzorgenden twijfelt daaraan
  en heeft een  meldpunt ingesteld voor zorgmedewerkers. (ink) (bron: NZG).
 • 13% van verstandelijk beperkten met een bewezen Covid-19 infectie overlijdt
  Dat blijkt uit de registratie die wordt bijgehouden door de Academische Werkplaats
  Sterker op eigen benen in Nijmegen. Aan de registratie doen 70 gehandicapten-
  instellingen mee. Zie voor meer cijfers de laatste update uit Nijmegen (d.d. 9 oktober).
  (pm. De cijfers in die update zijn waarschijnlijk lager omdat niet alle
  gehandicapteninstellingen aan die registratie meedoen).
 • Welk zorgberoepen hebben wel en welke niet voorrang bij coronatesten? (2)
  VWS heeft daarvoor lijsten gemaakt. We meldden dat in de vorige Docu-alert.
  Deze week publiceerde VWS opnieuw de lijst met beroepen die wel in aanmerking
  komen voor voorrang (link). Voor de volledigheid is hier ook nog een link naar de
  ongewijzigde lijst met beroepen, die niet in aanmerking komen.
 • Ieder(in): voorkom herhaling fouten uit eerste coronagolf
  Op 24 november praat de Tweede Kamer met de VWS-ministers over
  de langdurige zorg. Hoewel dit geen specifiek corona-overleg is, heeft Ieder(in) naast
  enkele andere punten ook aandacht gevraagd voor de toepassing van corona-
  maatregelen tijden de tweede golf. Klik hier voor de brief die Ieder(in) schreef.
 • 'Isoleer het virus, niet de mensen!'
  Onder die titel is een manifest gepubliceerd, dat inmiddels is ondertekend
  door zo’n zeventig zorgexperts. Zij zijn ongerust over de kwaliteit van zorg
  in de langdurige zorg tijdens corona. Het manifest wordt morgen in De Volkskrant
  gepubliceerd.
  Meer daarover op de website van VGN (link) en Humanistisch Verbond (link).

Wlz

 • Eerste resultaten programma Volwaardig leven
  Dit programma moet zorgen voor een meer passende en toekomstbestendige
  gehandicaptenzorg. Het programma loopt nu 2 jaar en de eerste resultaten worden
  zichtbaar. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Volwaardig leven). De voortgangsrapportage zelf is hier te vinden.

Participatiewet e.a.

 • Resultaten banenafspraak en corona
  Op verzoek van de Eerste Kamer geeft staatsecretaris van ’t Wout in (SZW) zijn visie
  op de overheidswerkgevers die achterblijven bij het realiseren van banen die meetellen
  voor de banenafspraak. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de gevolgen van
  corona voor de banenafspraak. Zie voor zijn brief dit bericht (bron: Programmaraad).
  De brief zelf is via deze link te vinden.
 • Tijdelijke versoepeling van bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar verlengd
  Omdat het voor jongeren in coronatijd moeilijk is om binnen vier weken  (‘de wettelijk
  wachttermijn voor bijstand’) een baan te vinden, zijn deze jongeren eerder vrijgesteld
  van die zoekverplichting. Die vrijstelling is nu verlengd tot 1 juli volgende jaar, omdat
  het nog steeds moeilijk is een baan te vinden.  Zie verder deze brief van
  staatssecretaris Van ’t Wout