Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Welk zorgberoepen hebben wel en welke niet voorrang bij coronatesten?
  VWS heeft daarvoor lijsten gemaakt. Zie dit bericht (bron: Skipr).
  De lijst van beroepen die wel in aanmerking komen voor voorrang is hier te vinden
  De lijst met beroepen die geen recht  hebben op voorrang is hier te lezen.
 • Tijdens lockdown meer online ondersteuning voor mensen met VB
  Dat blijkt uit onderzoek waarover NZG bericht (link). Zie voor een uitgebreider
  bericht hier (bron: Philadelphia).
 • Medische mondmaskers nu toegestaan voor mensen in risicogroepen
  Die medische mondmaskers waren tot nu toe voorbehouden aan zorgverleners
  in het ziekenhuis. Het OMT (Outbreak ManagementTeam) van het RIVM heeft
  dat gebruik nu verruimd.  Zie meer in dit bericht (bron: Per Saldo).
 • Wat betekent het gebruik van (niet-medische) mondkapjes in de publieke
  ruimte voor de gehandicaptenzorg?
  Vorige week kwam het kabinet met het dringende advies om (niet-medische)
  mondkapjes dragen In algemeen toegankelijke openbare ruimten.
  VGN gaat in dit bericht in op een aantal vragen over de gevolgen van dat advies
  voor de gehandicaptenzorg.
 • Podcast over ventilatie, aerosolen en de gehandicaptenzorg
  Op de VGN-site staat een podcast met daarin een gesprek met Maurice de Hond
  over ventilatie en aerosolen. Klik voor die podcast hier.

Wmo

 • Eigen bijdrage Wmo moet op de schop
  Dat adviseert de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein.
  Deze commissie vindt dat de vaste eigen bijdrage weer vervangen moet worden
  door een eigen bijdrage naar draagkracht. Meer over dat advies
  in
  dit bericht (bron: Binnenlands bestuur) en dit bericht (bron: VNG).

Wlz

 • Gehandicaptenzorg is financieel redelijk gezond, maar onzekerheid neemt toe
  Dat zijn twee van de bevindingen uit de jaarlijkse analyse van de jaarrekeningen van
  gehandicapteninstellingen door Intrakoop en Verstegen. Zie voor meer resultaten
  dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het rapport zelf.
 • Zorgkantoren geven na vonnis duidelijkheid voor 2021
  Recent heeft de rechter in kort geding bepaald dat zorgkantoren niet mogen korten
  op de tarieven voor 2021. In de vorige Docu-alert meldden we dit vonnis en verwezen
  we naar enkele reacties.
  Deze week hebben de betrokken zorgkantoren aangeven dat ze in 2021 de
  tariefpercentages voor dit jaar (2020) zullen aanhouden. Dat betekent geen
  verdere korting. Zie voor de hele reactie van de zorgkantoren dit bericht
  (bron: Sociaalweb).
 • Hoeveel geld is er volgend jaar beschikbaar voor de Wlz?
  Jaarlijks stelt VWS vast hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz.
  Voor volgend jaar is dat bedrag nu vastgesteld op ruim 27 miljard Euro. Klik hier voor
  de brief die minister De Jonge hierover schreef.
  In de loop van volgende jaar kan dat bedrag nog veranderen.

Jeugdzorg

 • Grote winsten en grote verliezen in de Jeugdzorg
  Dat blijkt uit een onderzoek van Jeugdzorg Nederland van de jaarrekeningen van
  jeugdzorginstellingen. Er moet een andere tariefopbouw komen, vindt Jeugdzorg
  Nederland. Zie voor het onderzoek dit bericht (bron: Jeugdzorg Nederland).
  Over de scheefgroei zijn inmiddels Kamervragen gesteld door de PvdA. Zie dit bericht
  (bron: NZG). .
  |

Participatiewet e.a.

 • SP en CDA willen dat bezuinigingen op de sociale werkvoorziening stoppen
  Zij komen volgende maand met een plan om de sociale werkvoorziening weer nieuw
  leven in te blazen. Meer in dit bericht (bron: Schulinck).

Passend Onderwijs

 • Driekwart van leraren vindt Passend Onderwijs niet werken
  Dat blijkt uit een enquête van het Lerarencollectief, waarover NRC bericht.
  Klik hier voor het krantenartikel in NRC (bron: NRC).

Overig

 • Stemlokalen in zorginstellingen alleen voor bewoners en bezoekers
  Minister Ollongren heeft een wetsontwerp ingediend waardoor het mogelijk
  wordt stemlokalen in te richten in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor
  bewoners en bezoekers. Meer in dit bericht (bron: NZG).