Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Nieuwe maatregelen van het kabinet tegen corona
  Deze week kwam het kabinet met een aantal maatregelen om de groei van  
  corona te stoppen. Zie voor die algemene maatregelen deze factsheet.
  Een uitgebreidere versie van de maatregelen is hier te vinden.
  Later in de week werden de maatregelen uitgebreid met het dringende advies
  om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimten
  In een apart bericht op de overheidswebsite wordt ingegaan op een
  aantal veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes. Daarin staan
  ook enkele vragen over het gebruik in gehandicapteninstellingen (op ongeveer
  tweederde van het stuk).
 • Geen mondkapjes voor leerlingen VSO tijdens leerlingenvervoer
  Dat blijkt uit antwoorden van minister De Jonge op eerdere Kamervragen van
  het CDA. Zie voor die vragen en antwoorden hier.
 • VO-Raad: apart mondkapjesprotocol voor gebruik door VSO-leerlingen
  Dat protocol verschijnt komende maandag volgens de VO-raad.
  Het gaat over het gebruik van mondkapjes in de school. Meer daarover
  in dit bericht (bron: NZG).
 • PGB Wlz: niet-geleverde Wlz-zorg voor 16 oktober doorgeven aan SVB
  Dat schrijft Per Saldo (link).

·       Geef mensen met een beperking voorrang als er een coronavaccin is
Dat vraagt een aantal cliëntenorganisaties (waaronder Ieder(in) en SDS)
in een Manifest. Dat Manifest is via dit bericht te vinden (bron: Ieder(in)).

PGB

 • PGB bestaat 25 jaar
  Dit jaar bestaat het PGB 25 jaar. Website Sociaalweb publiceert een zestal
  artikelen over de geschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst van het PGB.
  Afgelopen week verschenen de eerste twee artikelen:
  •  ‘Het persoonsgebonden budget: 25 bewogen jaren’ (link)
  •  ‘Het pgb is een instrument van zorgaanbieders geworden’ (link) .

Wmo

 • Geendoldrieste ingrepen’ in Wmo doen
  Dat zegt Tweede Kamerlid Hijink (SP) in reactie op het plan van de gemeente Oldenzaal
  om huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo te halen en onder te brengen in de
  bijzondere bijstaand.
  Zie voor zijn reactie
  dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz

 • Zorgkantoren mogen tarieven van o.a. gehandicapteninstellingen niet korten
  Dat heeft de rechter in kort geding deze week bepaald. Deze zaak was
  aangespannen door een aantal gehandicapteninstellingen, GGz-instellingen,
  verplegingshuizen en hun belangenorganisaties. Uitgebreide informatie  over deze zaak
  in deze berichten van VGN (link) en Skipr (link).
  De reactie van de zorgkantoren is hier te vinden.

Participatiewet e.a.

 • 'Breed offensief lost knelpunten Participatiewet niet op'
  Dat zeggen Divosa en Cedris in een brief aan de Tweede Kamer. Komende week
  behandelt de Kamer dit wetsontwerp. Het kabinet wil met dat wetsontwerp meer
  mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Divosa en Cedris vinden
  dat het wetsontwerp daarin te kort schiet. Meer daarover in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Reactie SZW op moties in het debat in Eerste Kamer over de herziene Wajong
  Tijdens het debat in de Eerste Kamer over de Wet vereenvoudiging Wajong heeft
  toenmalig staatssecretaris Van Ark toegezegd in een brief terug te zullen komen op
  de uitvoering van enkele moties die toen zijn aangenomen.
  Haar opvolger Van ’t Wout komt deze toezegging nu na. Zijn brief is hier te vinden.
 • Ieder(in) start met informatiepunt Wajong
  Dat doet Ieder(in) op verzoek van het ministerie van SZW, omdat er nog zoveel
  onduidelijkheid bestaat over gevolgen van de vereenvoudiging van de Wajong.
  Meer info over het informatiepunt hier (bron: Ieder(in)).
 • Verleng steunpakket aan sociale werkbedrijven
  De sociale werkbedrijven ontvingen in de maanden mei t/m maart € 90 mln. steun
  van het rijk voor verliezen vanwege de coronacrisis. Cedris wil dat die steun wordt
  verlengd. Verdere info in dit bericht (bron: NZG).

(Onafhankelijke) clientondersteuning

 • Handreiking versterking onafhankelijke clientondersteuning gemeenten
  Die handreiking (link) is gemaakt door Movisie. Bij het schrijven is gebruik gemaakt
  van de ervaringen uit de Koplopenprojecten, die door een aantal gemeenten zijn
  uitgevoerd.

Overig

 • Financieel vertrouwen zorginstellingen laat herstel zien
  Dat blijkt uit de recente Financiële Zorgthermometer van Fizi (link).
  Ruim 90% verwacht geen negatief resultaat over 2020.
  Fizi is de vereniging van financiële professionals in de zorg.
 • Contant betalen verder onder druk
  Steeds meer winkels accepteren alleen pinbetaling. Ieder(in) maakt zich zorgen
  over die ontwikkeling en wil maatregelen om de mogelijkheid van contant betalen
  in stand te houden. Zie verder dit bericht van Ieder(in).