Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Ook Wmo- en jeugdzorgmedewerkers kunnen zich met voorrang laten testen
  In dit bericht van VWS staat een overzicht van de voorwaarden, waaraan medewerkers
  moeten voldoen om die voorrang te krijgen.
 • Jeugdinstellingen bezorgd over gevolgen van een tweede coronagolf
  Dat blijkt uit een quick scan van de Jeugdautoriteit. Meer over de resultaten
  in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Ruim 20 besmettingen in gehandicapteninstelling in Nootdorp
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Advies klankbordgroep Volwaardig Leven over zorg in corona-tijd
  De Klankbordgroep Volwaardig Leven adviseert VWS over de uitvoering van
  het Programma Volwaardig leven. De groep bestaat uit ervaringsdeskundigen,
  verwanten en zorgprofessionals.
  Het advies van de klankbordgroep is via dit bericht te vinden.
 • VGN wil tijdige en goede informatie over beleid beschermingsmiddelen
  Dat heeft VGN deze week aan de Tweede Kamer geschreven. Meer info in dit bericht
  (bron: VGN); onderaan het bericht staat een link naar de brief.
 • Het Juiste Loket: nu ook voor informatie en advies langdurige zorg en corona
  Zie voor meer info over de uitbreiding van het taakpakket van Het Juiste Loket hier
  (bron Ieder(in)).

Jeugdwet

 • ‘Tekorten jeugdzorg de schuld van ZHZ-gemeenten zelf’
  Dat is de conclusie van een onderzoek naar de tekorten van gemeenten in Jeugdregio
  Zuid-Holland Zuid. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • ‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect
  Dat is de conclusies uit het proefschrift  ‘Effectief Verbinden- Resultaatgerichte
  (door)ontwikkeling van interventies’ van Marion Herben. Meer toelichting is te
  vinden in dit bericht (bron: Sociaalweb).

Participatiewet

 • DIvosa heeft zorgen over wetsontwerp Breed offensief
  Het kabinet wil met dit wetsontwerp meer mensen met een arbeidsbeperking aan
  het werk helpen en houden. Deze week werd dit wetsontwerp in de Tweede Kamer
  besproken. Voorafgaand aan dat debat stuurde Divosa een brief met
  aandachtspunten. Meer over die brief dit bericht (bron: Divosa).
 • ‘De participatiewet deugt niet, tijd voor een ander beleid’
  Dat zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), morgenavond (26/9) in een uitzending
  van  EenVandaag over de werking van de Participatiewet. Meer in dit bericht
  (bron: Ieder(in)).
 • FNV dringt aan op een cao voor de Participatie
  Die cao moet onder meer gelden voor mensen in de sociale werkbedrijven.
  Meer over die cao in dit bericht (bron NZG).

Passend onderwijs

 • Kinderen met ingewikkelde ondersteuningsbehoeften vinden onderwijs
  niet passend

  Dat blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsvrouw. Meer infomeer hier
  (bron: Kinderombudsvrouw); in het bericht staat een link naar het hele rapport.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • GGZ wil stoppen met crisisopvang aan o.m. verstandelijke beperkten
  Sinds 1 januari geldt de Wzd. Deze wet regelt onder meer de gedongen zorg aan
  mensen met een verstandelijke beperking. In de VG-sector is de crisisopvang echter
  nog niet overal goed geregeld. De ggz (psychiatrie) springt nu bij, maar wil dat
  aan het eind van het jaar stoppen. Dat hebben ze in een brief aan minister De Jonge
  laten weten. Meer achtergrondinformatie hierover is te vinden in bericht
  (bron: Sociaalweb).

Overig

Minister Van Ark vanaf nu verantwoordelijk voor gehandicaptenzorg
Vandaag heeft minister De Jonge dit beleidsterrein overgedragen aan
minister Van Ark. Zie dit bericht (bron: Skipr) en deze brief.