Prinsjesdagstukken
Afgelopen week  maakte het kabinet de begrotingen en de plannen voor  2021 bekend.
Gedeeltelijk waren die plannen al eerder uitgelekt.
Een paar voornemens::

 • Het eigen risico blijft gelijk op € 385.
 • De zorgtoeslag wordt verhoogd tot € 1294 per jaar voor alleenstaanden en
  tot € 2496 per jaar voor meerpersooonshuishoudens.
 • De zorgverzekeringspremie gaat omhoog.
 • Er is in 2021 eenmalig € 300 mln. extra  beschikbaar voor de jeugdzorg.
 •  

Zie voor deze en andere voornemens dit bericht van Binnenlands Bestuur (link),
Zie voor de reacties van belangenorganisaties deze berichten van Ieder(in) (link), VGN (link),
Binnenlands Bestuur (link), VNG (link) en, Skipr (link).  

De begroting van VWS en de toelichting is hier te lezen.

De begroting van SZW en de toelichting is via deze link te vinden.  

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • Welke lessen heeft de gehandicaptenzorg geleerd van de coronacrisis
  VGN heeft bij de gehandicapteninstellingen geïnventariseerd wat men geleerd heeft
  uit de coronacrisis tot nu toe. Met die kennis wil men beter voorbereid zijn op een
  tweede golf. Een samenvatting met de belangrijkste lessen staat in dit bericht;
  onderaan het bericht staat een link naar het volledige rapport.
 • Ieder(in): evaluatie VWS van coronamaatregelen gehandicaptenzorg onvolledig
  Begin september kwam minister De Jonge met een brief (link) waarin de hij de
  coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg evalueerde en daar lessen uit haalde
  voor de toekomst. Ieder(in) vindt die evaluatie onvoldoende en heeft daar aanvullingen bij.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Zorgpersoneel en leraren krijgen vanaf maandag voorrang bij coronatest
  Dat heeft het kabinet eind vorige week besloten. Dit bericht van VWS (link) bevat een
  uitgebreide toelichting op de voorrangsregeling.
 • Wie van de zorgprofessionals komt in aanmerking voor de zorgbonus en wie niet?
  Eerder maakte het kabinet al bekend, dat zorgmedewerkers die jaar een bonus krijgen
  van € 1000 en volgend jaar van € 500. Afgelopen vrijdag publiceerde het kabinet twee
  lijsten ; één lijst met de beroepen en functies die wel in aanmerking kunnen komen .
  (mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden (de ‘ja, mits’ -lijst) en één lijst met
  beroepen die in principe niet in aanmerking kunnen komen ( de ‘nee tenzij’-lijst).
  Beide lijsten zijn via deze link te vinden.
  Zie voor een uitgebreide weergave van de bonusregeling dit bericht (bron VGN),  
  de Handreiking van VWS (link) .en een lijst met FAQ’s van VWS (link).
  Deze bonusregeling geldt overigens nog niet voor zorgmedewerkers, die uit PGB betaald
  worden. Daarvoor komt een aparte regeling, die nog moet worden uitgewerkt.
  Meer hierover In dit bericht van Per Saldo.
 • Minder zorg aan verstandelijk gehandicapten tijdens corona
  Dat is één van de uitkomsten van een enquête die Nivel heeft gehouden bij
  ruim 260 verwanten. Zie meer over die uitkomsten dit bericht (bron: Nivel).

Overig

 • Toegang tot de zorg voor burgers nog steeds niet goed geregeld
  Dat concludeert de Nationale Ombudsman na onderzoek.
  Zie voor zijn conclusies dit bericht (bron: Nationale Ombudsman).
 • Kamerbrief over werken in de zorg
  In een brief (link) gaan minister De Jone en de staatssecretarissen Blokhuis
  en Van Ark in op allerlei aandachtspunten voor het werken in de zorg.
  Zie ook dit bericht (bron NZG). Zij willen daarmee bereiken dat meer mensen
  kiezen voor een baan in de zorg.
 • Nieuw: Handreiking over Cliënt en inwonerparticipatie
  Die handreiking is gemaakt voor de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
  De Handreiking is via dit bericht te vinden.