De gemeente Gorinchem heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van de Wmo clienten.

Bekijk de informatiebrief die naar de raad is gestuurd.

De eindrapportage.