Dit is de laatste Docu-alert voor de zomervakantie.
In de vakantie verschijnen er –in principe- geen Docu-alerts.

Coronavirus en gehandicaptenzorg

 • PGB-Jeugd en PGB-Wmo: maatregelen vanaf 1 juli 2020
  In aansluiting op het bericht van Per Saldo in de vorige Docu- alert is hier nog
  info van  VNG.
 • Nieuwste cijfers over besmettingen en overlijden bij mensen met
  een verstandelijke beperking

  Die cijfers worden verzameld en gepubliceerd door de Academische werkplaats
  Sterker op eigen benen van het Radboudumc. DE nieuwste cijfers zijn hier te vinden.
 • Dilemma's en vragen rondom bezoek en logeren in coronatijd
  VGN organiseerde op 3 juli een interactief webinar waar op deze punten werd ingegaan.
  Dit  webinar is nog terug te zien via deze link (bron: VGN).

Wlz

 • Financieel deskundigen ontevreden over inkoopkader langdurige zorg
  Eerder signaleerden we in Docu-alert het nieuwe inkoopkader 2021-2023 voor de
  langdurige zorg. We noemden toen  de grote bezwaren bij VGN tegen  dit inkoopkader.
  Volgens de financieel deskundigen in zorginstellingen leidt dat inkoopkader tot grote
  onzekerheid bij zorginstellingen, zoals de gehandicapteninstellingen. Meer info in
  dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Ook in hoger beroep verliest Haaglanden rechtszaak tegen te lage tarieven
  De Jeugdregio Haaglanden wilde vorig jaar geen reële en kostendekkende tarieven bieden
  voor de jeugdzorg. Een aantal instellingen spande hiertegen een kort geding aan dat die
  instellingen wonnen. De Jeugdregio ging tegen die uitspraak in hoger beroep, maar
  de instellingen wonnen opnieuw. Zie verder dit bericht (bron: Binnenlands bestuur)
  en dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Voortgangsbrief Jeugd naar Eerste Kamer
  Ministers De Jonge en Dekker stuurden deze week een brief naar de Eerste Kamer, waarin
  zij ingaan op de voortgang van de veranderingen in de jeugdzorg,

Participatiewet e.a.

 • FNV aarzelend over voorgestelde Cao Participatiewet
  In de vorige Docu-alert meldden we dat de VNG voorstelt om een cao af te sluiten  voor
  de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. De FNV zet deze week vraagtekens bij dit voornemen.
  Zie daarvoor verder dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten: wij halen doelen banenafspraak wel; alleen rijksoverheid niet
  Twee weken terug werden de resultaten van de banenafspraak tot eind 2019 bekend.
  Uit die resultaten bleek dat het bedrijfsleven de doelstellingen haalt, maar dat de sector
  overheid nog tekort schiet. Uit recente publicaties blijkt nu dat gemeenten de doestellingen
  ook halen, maar dat vooral de rijksoverheid tekort schiet. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: VNG).
 • Gemeentenieuws SZW 2020- 5 verschenen
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt gemeenten enkele maken per jaar
  een brief met informatie over beleid, onderzoeken e.d. Deze week verscheen nr 5.
  De inhoudsopgave en de teksten  zijn te vinden

Wmcz 2018

 • Wmcz 2018 vanaf 1 juli van kracht
  Zie voor meer info hierover van het LSR hier. 

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Wat staat er in de reparatiewet voor de Wzd?
  In deze blog (link) wordt ingegaan op de vraag welke punten worden gerepareerd in de Wzd
  (en de Wet verplichte ggz) (bron: Sociaalweb).

Overig

 • Tamara van Ark nieuwe minister van medische zaken
  Zij volgt Martin van Rijn op die de afgelopen maanden tijdelijk bijsprong als minister.
  Tamara van Ark was hiervoor staatssecretaris van Sociale Zaken.
  Zie verder dit bericht (bron: Skipr).
 • Voortgang invoering Niet-invasieve Prenatale Test (NIPT)
  Op verzoek van de Tweede Kamer rapporteert( link)  minister Van Rijn over de voortgang
  bij de invoering van de NIPT-test.
 • Actieplan toegankelijk stemmen naar Tweede Kamer gestuurd
  Dat plan is door een groot aantal politieke en belangenorganisaties gemaakt.
  Zie voor dit plan dit bericht (bron:NZG). Het plan is hier te vinden.