Een belangrijk bericht van het CAK over het abonnementstarief

Download de PDF

Zie ook het bericht op de gemeente website