Coronavirus

·       Gehandicaptenzorg en coronavirus
Belangenorganisatie VGN heeft een aparte webpagina met corona-nieuws,
en actuele informatie, tips en praktijkverhalen. Die pagina wordt geregeld aangevuld.
Ook het Kennisplein gehandicaptensector heeft zo’n pagina, waar
allerlei informatiemateriaal, ervaringen en tips van o.m. zorginstellingen worden
verzameld. Die pagina is hier te vinden.
Op de SVB-website staat een pagina met veel gestelde vragen en antwoorden
over de gevolgen voor PGB-houders. Die pagina is via deze link te vinden.
Ook op de coronapagina’s  van Per Saldo (link) en Naar-Keuze (link) staat actuele
informatie over PGB en corona..
Op de website steffie (https://corona.steffie.nl/nl/) is op de speciale coronapagina
Informatie in eenvoudig Nederlands te vinden.
Ook is een brochure over Corona verschenen in eenvoudig Nederlands. Die brochure
is gemaakt in opdracht van VWS door bureau Opaal in samenwerking met de LFB.
De Stichting Downsyndroom (SDS) heeft een aparte pagina met actueel nieuws (link).

·       Eerste uitkomsten monitor bezoekregeling gehandicaptenzorg
VGN heeft bij haar leden geïnformeerd naar de ervaringen met de bezoekregeling.
De eerste resultaten zijn te lezen in dit bericht. VGN gaat dit onderzoek vaker uitvoeren.

·       Adviezen bij uitstapjes, verblijf buiten de woning en terugkeer
VGN heeft over deze onderwerpen een kort advies opgesteld (link). 

·       Aantal mensen in gehandicaptenzorg gedaald tijdens corona-uitbraak
Dat blijkt uit een publicatie van de Nederlandse Zorgautoriteit over de langdurige zorg.
Klik voor meer info
(hier) en voor het rapport (hier) (bron: NZa).

·       SCP: Ook na versoepeling coronamaatregelen is extra aandacht nodig voor
mensen met een verstandelijke beperking

Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een recent beleidssignalement.
Zie voor een samenvatting dit
bericht van Divosa (link). Het rapport zelf is
 via deze link te vinden.

·       In de media: gevolgen coronamaatregelen voor mensen met een beperking
Ieder(in) vat die die media-aandacht samen in dit bericht. Zie voor die gevolgen ook
dit bericht (bron: Ieder(in).

·       Voorschot voor tandartsen in gehandicapten- en ouderenzorg
Het gaat om tandartsen die door corona minder patiënten hebben kunnen
behandelen.  Meer details in dit bericht (bron: Skipr).

Er is ook ander nieuws

Wlz

·       VGN start kort geding over Zorginkoopkader Wlz 2021-2023
Dat zorginkoopkader is uitgangspunt voor de zorgkantoren bij de inkoop van de
gehandicaptenzorg voor de komende jaren. VGN vindt dat zorginkoopkader op een
aantal punten onjuist. VGN heeft nu samen met 40 gehandicapteninstellingen
een kort geding aangespannen tegen ZN en de zorgkantoren. Zie daarvoor
deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). In het laatste bericht staan links
naar achterliggende stukken.

Jeugdwet

·       Kabinet houdt vast aan verplichte samenwerking gemeenten
Dat heeft het kabinet vandaag in een brief laten weten. Gemeenten waren tegen
zo’n verplichting, maar het kabinet zet toch door. Zie verder dit bericht
(bron: Binnenlands Bestuur). De brief van het kabinet is te vinden.
Bij die brief zit een aantal bijlagen. De brief is bedoeld ter voorbereiding van
een debat begin volgende week over de stand van zaken in de Jeugdzorg.
Ook beantwoordde de minister Kamervragen van de PvdA over de stelselwijziging
in de Jeugdzorg. Klik voor die antwoorden hier.
De koepels van jeugdzorgaanbieders stuurden deze week een brief naar de  Kamer
met hun knelpunten en suggesties. Meer over die brief in dit bericht (bron: VGN).

·       Kamervragen over uitstel herziening woonplaatsbeginsel beantwoord
Die vragen waren gesteld door het CDA en zijn nu beantwoord (link). 

Wmo / Jeugdwet

·       Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en Wmo voor inkoop
Met behulp van die handreiking kunnen gemeenten makkelijker kwaliteitscriteria
opstellen. Meer over die handreiking in dit bericht. De handreiking zelf is hier
te vinden.

Participatiewet c.s.

·       Kennisdocument banenafspraak geactualiseerd
In het document staat alle relevante  informatie over de banenafspraak en
de quotumregeling. Zie voor de gewijzigde onderwerpen dit bericht
(bron: samen voor de klant); in het bericht  staat een link naar het vernieuwde
document.

·       CRvB start proef met snelle, oplossingsgerichte rechtspraak
Zie voor meer details over die proef van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB)
dit bericht (bron: Schulinck).

·       Teleurstellende reactie Van Ark op tekorten Wsw
Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zie voor die reactie
dit bericht van VGN.

·       SP en CDA willen sociale werkplaats nieuw leven inblazen
Meer over dat voorstel in dit bericht (bron: NZG).

(Passend) Onderwijs en Zorg

·       Geen scheiding meer tussen geld voor onderwijs, ondersteuning en zorg
tijdens onderwijstijd.
In een brief (link) geven de ministers De Jonge en Slob aan hoe zij op termijn de
schotten tussen geld voor onderwijs en ondersteuning en zorg tijdens onderwijstijd
willen gaan weghalen.

Wmcz 2018

·       Handreiking Wmcz 2018 en Model medezeggenschapsregeling
LSR, KansPlus en VGN hebben gezamenlijk een model medezeggenschapsregeling
opgesteld voor de gehandicaptenzorg en een  handreiking gemaakt met uitleg
over de Wmcz 2018.
Verdere toelichting bij die stukken staat in dit bericht (bron: LSR); onderaan het
 bericht staan links naar het model en naar de Handreiking.

Divers

·       Maak één gemeenschappelijke crisisdienst voor de care
Daarvoor pleiten beroepsorganisaties van psychiaters, AVG-artsen, 
Specialisten ouderenzorg en koepels van zorgaanbieders in die sectoren>
Meer details in dit bericht (bron:  Skipr).

·       Gemeenten willen minstens 2 miljard van het Rijk
Dat is de eis die gemeenten zullen neerleggen bij het Rijk en de Tweede Kamer.
 Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

·       Verslag van het debat afgelopen maandag over de (langdurige) zorg
Zie voor een kort verslag van dat debat in de Tweede kamer dit bericht
(bron: Per Saldo).

·       Nieuwe website van Steffie met eenvoudige uitleg over wilsonbekwaamheid
Die website is via deze link te vinden.