Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het bieden van maatwerk in individuele situaties. Hierbij past het niet om iedereen standaard een beschikking met een beperkte duur te geven. Bij mensen met een levenslange beperking of aandoening is het juist logisch dat de beschikking voor een langere tijd geldt. Wij hameren hier al lange tijd op.

https://www.pgb.nl/waar-nodig-moeten-gemeenten-langdurig-beschikken/