‘Krachtig Gorinchem’

“Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving’’

“We doen dit samen met gemeente, inwoners en maatschappelijke partners”

“Vitale inwoners in een gezonde stad, daar gaan we voor”

Of, zoals Beleidsmedewerker Wmo en Ambassadeur Arie Strik van ‘Krachtig Gorinchem’ het kernachtig zegt:

“Anders èn beter, voor mij gaat het daarom bij ‘Krachtig Gorinchem’. Vanuit het perspectief en het belang van onze bewoners in plaats van uit te gaan van de manier waarop wijzelf georganiseerd zijn. Samenwerken is daarbij belangrijk. Ik merk dat we elkaar steeds beter weten te vinden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

Toch blijven er genoeg uitdagingen. Ik vind het belangrijk dat weer abstract opgeschreven uitdagingen concreet gaan maken. En we moeten stoppen met denken vanuit onze traditionele rol. We kunnen en moeten als organisatie en als persoon verder ontwikkelen. Zo ondersteunen we onze inwoners beter, waardoor zij langer zelfstandig en gelukkig kunnen blijven.”

Hoe dat in de komende jaren gestalte gaat krijgen, werd donderdag 5 juli 2018 gepresenteerd tijdens een I&O sessie voor de gemeenteraad over de transformatie van het Sociaal Domein. Een ambitieus plan dat de nodige tijd en inspanning zal vragen om het in alle ‘haarvaten’ van het nieuwe systeem goed ten uitvoer te brengen.

In het navolgende document wordt het toekomstige beeld geschetst.

Zie ook: gorinchem.nl/krachtiggorinchem

Presentatie