Wlz

 • Ministers: zorgwekkende fraude en criminaliteit met zorgopleidingen
  en diploma’s in de zorgsector.
  Deze week reageerden ministers Helder en Dijkgraaf (link) op een verontrustend
  rapport van de inspecties voor Onderwijs en voor Gezondheidszorg. In dat rapport (link)
  gaat het onder meer over fraude met zorgdiploma’s en EVC’s, over malafide uitzend-
  en bemiddelingsbureaus en over zorgaanbieders die geld incasseren met
  ongekwalificeerd personeel. Ook is er sprake van criminele fraudenetwerken. Meer
  daarover in deze berichten van Skipr (link) en IGJ (link).
  Gehandicapteninstelling s Heeren Loo controleert inmiddels alle freelance
  medewerkers op hun diploma's en kwalificaties. Meer over de werkwijze van
  ‘s Heeren Loo in dit bericht (bron: NOS).

Wlz-Pgb

 • PGB op maat in de Wlz: wat is dat eigenlijk?
  In deze column beantwoordt Matthijs Vermaat enkele vragen over het
  pgb op maat in de Wlz (bron: Per Saldo).
 • Tarieven voor PGB Wlz voor 2025 gepubliceerd
  Zie voor die tarieven dit bericht van Per Saldo.

Participatiewet e.d.

 • Nieuwe wet moet jongeren met afstand arbeidsmarkt helpen
  Meer over dit wetsvoorstel in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
  Zie voor een reactie van de gemeenten hier.
 • Positieve reacties op Wetsontwerp Participatiewet In Balans
  Divosa (link) en VNG (link) reageren positief op het wetsontwerp Participatiewet
  in Balans. Minister Schouten stuurde dit wetsontwerp (link) vorige week
  naar de Tweede Kamer.
 • Wat zijn de meerkosten van het leven met een beperking? (2)
  In opdracht van VWS heeft het Nibud deze meerkosten in kaart gebracht.
  Het Rapport is hier te vinden.
  In aansluiting op bovenstaand bericht uit de vorige Docu-alert is hier nog
  een link naar een samenvatting en reactie van Ieder(in).

VN-verdrag Handicap

 • Voert Nederland het VN-verdrag voldoende uit?
  In augustus houdt het VN-comité Nederland een hoorzitting; tijdens die hoorzitting
  wordt de uitvoering van het Verdrag door Nederland getoetst. Meer over die toetsing
  en de hoorzitting in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers

 • ‘Pak onderschatting mensen met lager IQ aan’
  Dat is één van onderwerpen in de podcast Voorzorg over passende gehandicaptenzorg.
  In deze podcast gaat Ageeth Ouwehand, bestuurder bij ’s Heeren Loo en lid van de RVS,
  in discussie met Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland. Zie voor
  de podcast dit bericht (bron: Zorgvisie).
 • Gehandicapteninstellingen Amerpoort en Sherpa fuseren
  Deze bestuurlijke fusie vindt per 1 juli a.s. plaats. Meer info in dit bericht (bron: VGN).