Wlz

 • Bezuiniging gehandicaptenzorg voor 2025 definitief van de baan
  Over de bezuiniging voor 2026 zal het nieuwe kabinet moeten beslissen.
  Dat blijkt uit een brief (link) die minister Helder deze week stuurde naar
  de Tweede Kamer. Zie verder ook dit bericht van VGN; daarin is m.n.
  het onderdeel Kader 2025 is van belang. Zie ook dit bericht van KansPlus.
 • Betere zorg nodig voor mensen met een verstandelijke beperking
  die een chronische ziekte hebben

  Meer daarover in deze blog (bron: VGN) van Milou van den Bemd,
  die promotie-onderzoek heeft gedaan over passende zorg voor deze groep.
 • Eerste VGN-verenigingsmiddag voor bestuurders
  Meer over de bedoeling van deze bijeenkomst in dit bericht (bron: VGN).

Wlz / Wmo

 • Stapelfacturen voor eigen bijdrage Wmo en Wlz:
  …maak de wetgeving overzichtelijker en eenvoudiger
  Die oproep doet Rick Kwekkeboom in deze blog (bron: Pont | Zorg & Sociaal). 

Jeugdzorg

 • FNV en werkgevers akkoord met sociaal plan jeugdzorg
  Dit plan moet meer baanzekerheid geven aan medewerkers in de jeugdzorg.
  Meer over het sociaal plan in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuwe bestuurlijke afspraken over afbouw gesloten jeugdzorg
  Het Rijk heeft samen met gemeenten en aanbieders verdere afspraken gemaakt
  over de afbouw en de ombouw van de gesloten Jeugdzorg. Voor die af- en ombouw
  is een bedrag van 182 miljoen Euro  beschikbaar voor de jaren 2024-2028.
  Meerinfo in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de volledige tekst van de
  afspraken dit bericht (bron: VWS).
 • Wat is de voortgang bij de aanpak van de problemen in de jeugdzorg?
  Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen een brief (link) daarover
  naar de Tweede Kamer. In die brief beschrijft hij wat er de afgelopen periode
  is gedaan om de problemen in jeugdzorg aan te pakken.

PGB

 • Meer rechten voor Pgb-zorgverleners in nieuw concept-wetsvoorstel
  Dit wetsvoorstel regelt dat voor pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst
  de verplichte werknemersverzekeringen gaan gelden, maar ook de reguliere
  regels voor loondoorbetaling tijdens ziekte, verlof en ontslag. Het gaat nog
  om een concept-voorstel. Op dit voorstel kan nog tot 31 juli gereageerd worden.
  Zie voor het concept, de toelichting en de consultatie dit bericht (bron: rijksoverheid).

Participatiewet e.d.

 • Wijziging uitkeringsbedragen per 1 juli
  Uitkeringsbedragen van onder meer de Wajong worden per 1 juli verhoogd.
  Zie voor de nieuwe bedragen dit bericht van het ministerie van SZW.
 • Vereenvoudiging dubbele kinderbijslag per 1 juli
  Zie voor die vereenvoudiging dit bericht (bron: Pont | Zorg & Sociaal) en
  (meer uitgebreid) dit bericht (bron: CIZ).
 • Wat zijn de Meerkosten van het leven met een beperking?
  In opdracht van VWS heeft het Nibud deze meerkosten in kaart gebracht.
  Het Rapport is hier te vinden.

Wzd (Wet zorg en dwang)

 • Cliëntvertrouwenspersonen Wzd gaan intensiever samenwerken
  Dat hebben de vier organisaties bekendgemaakt die nu deze vorm van
  ondersteuning aanbieden. Meer details in dit bericht (bron: LSR).
 • Grote verschillen tussen aanbieders in toepassing van gedwongen zorg
  Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek.
  Meer over de bevindingen van de IGJ in deze berichten van VGN (link) en IGJ (link).
  Er is een deelrapport dat alleen gaat over de gehandicaptenzorg; dat is hier
  te vinden. Klik hier voor het totale onderzoeksrapport van de Inspectie.

Passend Onderwijs/ Integraal onderwijs

 • Voorwaarts met inclusief onderwijs, ondanks spagaat in Tweede Kamer
  Onder die prikkelende kop doet Ieder(in) kort verslag (link) van een debat
  in de Tweede Kamer over Passend Onderwijs.
 • Trouw: ook met een verstandelijke beperking kun je prima doorleren
  Deze week publiceerde Trouw een artikel over de waarde van branche-opleidingen
  voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer daarover in dit bericht
  (bron: VGN).

Verkiezingen

 • Ook bij verstandelijke beperking hulp in het stemhokje mogelijk
  Die hulp moet dan wel geboden worden door een lid van het stembureau.
  Dat staat in een wetsontwerp dat demissionair minister De Jonge
  deze week heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Meer info in dit bericht
  (bron: NZG).

VN-verdrag Handicap

 • ‘Gemeenten: maak werk van lokale inclusie’
  Die oproep doen minister Helder en bestuurlijk aanjager Guusje Ter Horst
  in een gemeenschappelijk vraaggesprek met Binnenlands Bestuur (link).

Divers

 • Nieuw onderzoek naar rouw bij mensen met verstandelijke handicap
  Het Jessica Buitelaar Fonds heeft daarvoor subsidie verstrekt. Meer info
  over het onderzoek hier (bron: NZG) en hier (bron: Jessica Buitelaar Fonds).
 • Helft zorg- en welzijnspersoneel blijf na baanwisseling binnen sector
  Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Voortgang project [Ont]Regel de Zorg
  VWS probeert al langer om de administratieve belasting van zorgmedewerkers
  te verminderen. Omdat dit maar langzaam gaat, heeft het ministerie eerder
  besloten om daar meer vaart achter te zetten. In deze brief bericht demissionair
  minister Helder over de voortgang die het afgelopen halfjaar is geboekt.
 • Nieuwe directeur bij MEE NL
  Janneke Smink is per 1 juni 2024 directeur van MEE NL, de coöperatieve vereniging
  van MEE-organisaties. Meer in dit bericht (bron: MEE NL).
 • Waarom kunnen gemeenten hun kwetsbare burgers zo moeilijk bereiken?
  Het SCP deed onderzoek naar die vraag. En concludeert in een recent verschenen
  rapport dat gemeenten nog veel te veel aanbodgericht denken vanuit loketten
  en voorzieningen. Zie voor meer info over dit onderzoek, de conclusies
  en de aanbevelingen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor het rapport
  zelf dit bericht (bron: SCP)