Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

 • ‘Bezuiniging nieuwe coalitie betekent duizend euro minder per cliënt
  in de gehandicaptenzorg’
  Dat schrijft VGN, samen met client- en beroepsorganisaties in de gehandicaptenzorg. 
  in een brandbrief aan de formateur en de vier coalitiepartijen.
  Meer over die brief in deze berichten van Skipr (link) en KansPlus (link).
  Klik voor de brandbrief hier.
 • Geen aandacht voor het pgb in Hoofdlijnenakkoord
  Per Saldo is daarover teleurgesteld. In dit bericht beschrijft Per Saldo wat zij
  aan lobby-activiteiten heeft gedaan en wat zij de komende maanden nog verder
  wil gaan doen.

Wlz

 • Kamervragen over problemen op zorglocatie Abel Tasman beantwoord
  De vragen gaan over problemen op locatie Abel Tasman van gehandicaptenorganisatie
  Esdégé-Reigersdaal in Heerhugowaard. De vragen waren gesteld door de SP
  en zijn deze week beantwoord (link).

Participatiewet e.d.

 • ‘Banenafspraak mislukt als kabinet en gemeenten niet in actie komen’
  Dat schrijft FNV in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de cijfers
  over 2022 waaruit blijkt dat de doelstellingen voor 2022 verre van behaald zijn.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Meer geld voor Wsw en beschut werk
  Dat blijkt uit de meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds. Daarin staat hoeveel
  geld er voor gemeenten beschikbaar is.
  Meer over het extrageld voor Wsw en voor beschut werk hier (bron: Cedris).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Aantal klachten over onvrijwillige zorg toegenomen
  Dat blijkt uit het Jaarverslag 2023 van de klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ).
  Deze klachtcommissie is ingesteld door de brancheorganisaties ActiZ en VGN
  en de cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LOC Waardevolle Zorg en LSR.
  Zie voor het jaarverslag dit bericht (bron: KansPlus).

Doelgroepenvervoer/Leerlingenvervoer

 • Hoe wil het kabinet het doelgroepenvervoer verbeteren?
  Drie ministeries werken binnen  de Verbeteragenda Doelgroepenvervoer samen
  aan de oplossing van knelpunten in het doelgroepenvervoer. Daaronder valt ook
  het leerlingenvervoer. Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen
  een brief (link), waarin hij aangeeft hoe de 1e fase van de Verbeteragenda concreet
  is uitgewerkt. Klik voor zijn brief hier en voor de concrete uitwerking hier.

Divers

 • Fiscaal kader voor zzp’ers in de zorg (voorlopig) van de baan
 • Invoering wet Vbar uitgesteld tot 2026
  Over dit Fiscaal kader was eerder overeenstemming bereikt tussen  enkele ministeries
  en de brancheorganisaties. De Belastingdienst heeft echter laten weten
  dat dit kader voor hen onuitvoerbaar is.
  Het Fiscaal kader was bedoeld om meer duidelijkheid over de afgrenzing
  van het ZZP-schap te geven. Ook moest het schijnzelfstandigheid terug dringen. 
  En ten slotte kon met het Fiscaal kader de periode tot de invoering van
  de wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (Vbar)
  overbrugd worden.
  Deze week werd ook bekend dat het Ministerie van Sociale Zaken de invoering
  van de wet Vbar met een jaar heeft uitgesteld tot 2026.
  Meer achtergrond bij deze ontwikkelingen in deze berichten van Skipr (link) (link).
  Zie ook hier de reactie van Solo-partners, brancheorganisatie voor zzp-ers in de zorg.
  En hier de reactie van VGN en andere branche-organisaties in de zorg.
 • ‘Zorgfraudeurs te vaak vrijuit’
  Uit een bericht deze week in De Telegraaf blijkt dat de Opsporingsdienst
  van de Arbeidsinspectie (NLA) slechts 20 fraude-onderzoeken per jaar afrond.
  Er worden echter veel meer zaken aangemeld. Uit het bericht blijkt
  dat die 20 zaken per jaar berusten op een afspraak tussen VWS en de Inspectie.
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • Stichting Milo erkend als expertiseorganisatie in Zintuigelijke
  Gehandicaptenzorg
  Stichting Milo is erkend als expertisecentrum voor ondersteunende communicatie.
  Meer achtergrond in deze berichten van Skipr (link) en Milo (link).