Hoofdlijnenakkoord tussen fracties van PVV, VVD, NSC en BBB

 

 • SCP: geen scherpe keuzes voor houdbaarheid zorg in hoofdlijnenakkoord
  Meer over de reactie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in dit bericht
  (bron Skipr). De volledige SCP-reactie is via dit bericht te vinden (bron: SCP).

 

Wlz

 

 • ‘Een wereld van verschil’:
  ‘Instellingsterreinen horen bij reguliere gehandicaptenzorg’

  Onder die titel doet VGN in dit bericht verslag van de presentatie van het boek
  ‘Een wereld van verschil’. Dit boek is geschreven door Femmianne Bredewold
  en Simon van der Weele over hun onderzoek naar instellingsterreinen
  in de gehandicaptenzorg.
  Zie voor een reactie van Martin Schuurman op dit onderzoek dit bericht (bron: VGN.
 • Rouwclown bij zorginstelling Radar helpt cliënten met beperking rouwen
  Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG) en deze rapportage van de
  Limburgse zender L1Nieuws.

 

PGB-Wlz

 

 • Beheer pgb wijzigt voor toekomstige budgethouders Wlz
  Vanaf 22 mei is het bij nieuwe budgethouders niet meer mogelijk om het budget
  te beheren via een ’gewaarborgde hulp’. Voor bestaande budgethouders komt
  er een overgangsperiode van vier jaar. Meer info over deze veranderingen
  in dit bericht (bron: Per Saldo).

 

Wmo

 

 • Kamervragen over zorgfraude in de Wmo beantwoord
  Die vragen waren gesteld door de VVD en gingen vooral over mogelijke fraude
  via PGB. Klik hier voor de antwoorden van Staatssecretaris Van Ooijen.
 • Gemeente ga voor een langere periode indiceren
  Dat pleidooi doet adviseur Amber Thuss in deze blog (bron: Pont|Zorg &Sociaal).

 

Participatiewet e.d.

 

 • Inkomstenvrijlating binnen Participatiewet voor jongeren in Enschede
  Enschede loopt daarmee vooruit op een aangekondigde wijziging
  van de Participatiewet. Meer details in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Passend Onderwijs /Inclusief onderwijs

 

 • Van Passend onderwijs naar Inclusief onderwijs; reactie Ieder(in)
  Komende week spreekt de Tweede Kamer over het Passend onderwijs en over de
  voortgangsbrief (link) die minister Paul voor Primair  en Voortgezet Onderwijs
  en staatssecretaris Van Ooijen van VWS daarover stuurden naar de Tweede Kamer.
  Ieder(in) vindt dat het Passend onderwijs onvoldoende heeft gewerkt
  en dat dit vervangen moet worden door Inclusief onderwijs. Ieder(In) heeft
  ter voorbereiding op dit debat de notitie ‘Inclusief onderwijs is hard nodig én
  heel goed mogelijk’
  gemaakt (link). Samen met 22 andere organisaties is een brief
  naar de Tweede Kamer gezonden. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).
 • Een op de zes kinderen met autisme is thuiszitter
  Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
  Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en de NVA (link).

 

Bewindvoering

Kosten bewindvoering moeten omlaag
Dat zegt minister Weerwind deze week in antwoord op mondelingen vragen
van de ChristenUnie. Zie voor meer info deze berichten van Schulinck (link)
en de Tweede Kamer (link). Aanleiding voor de vragen was een TV-rapportage (link)
van RTL over handel in cliëntdossiers.