Hoofdlijnenakkoord tussen fracties van PVV, VVD, NSC en BBB

 

 • Inhoud Hoofdlijnenakkoord en samenvattingen
  Deze week verscheen ‘Hoop, lef en trots’, het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028
  van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat document is via dit bericht te downloaden.
  De voornemens voor Zorg en jeugdbeleid zijn te lezen op pag. 14/15 en de
  voornemens over Bestaanszekerheid en koopkracht op pag. 1/2.
  Zie voor samenvatting van de hoofdpunten uit het hele akkoord dit bericht (bron: NOS).
  Een samenvatting van de hoofdlijnen over de zorg is hier te vinden (bron: Skipr).
  Het Hoofdlijnenakkoord moet overigens nog verder worden uitgewerkt en ingevuld
  door het toekomstige kabinet.
 • Reacties op het Hoofdlijnenakkoord
  VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg) mist aandacht voor mensen met een
  (verstandelijke) beperking en hekelt toekomstige bezuinigingen (link).
  Ook Ieder(in) mist aandacht voor mensen met een beperking en voorziet
  een verslechtering van hun positie (link).
  FNV Jeugdzorg ziet wel een lichtpunt, maar geen echte oplossing van de huidige
  problemen in de (jeugd)zorg (link).
  Divosa en Cedris hebben op de thema’s bestaanszekerheid en arbeid nog veel vragen
  bij het akkoord en over de toekomstige uitwerking (link), (link).
  Zie verder ook de blog ‘Wat wil coalitie nu echt met de zorg en het sociaal domein?
  Antwoord: geen idee’ van Tom Reinier (link) (bron: Pont| Zorg & Sociaal).

 

Wlz

 

 • Bijna 20% van aanbieders in de gehandicaptenzorg let niet op VOG
  Zo’n Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht voor iedereen die
  direct of indirect werkt met mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
  of daarmee in contact komt (zoals bijvoorbeeld schoonmakers, facilitair medewerkers
  of chauffeurs). Uit een onderzoek van de Inspectie blijkt dat zo’n 20% van de
  zorgaanbieders daar niet of onvoldoende op let. De Inspectie gaat na de zomer
  daar extra op controleren. Meer daarover in dit bericht (bron: IGJ).
 • Kamervragen beantwoord over misstanden en toezicht bij zorgboerderijen
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks-PvdA. Klik voor de antwoorden hier.
 • ’s Heeren Loo uitgeroepen tot beste leerbedrijf van 2024
  ’s Heeren Loo won deze week de prijs voor ‘Beste leerbedrijf’ van de
  Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).  
  De jury roemt de gehandicaptenzorgorganisatie als voortrekker in praktijkleren.
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).

 

Wmo/Jeugdzorg/Participatiewet/beschut werk

 

 • FNV wil decentralisatie sociaal domein deels terug te draaien
  De FNV wil dat omdat zij de verschillen tussen gemeenten op het gebied
  van Jeugdzorg, Wmo, inkomensvoorzieningen en beschut werk te groot vindt.
  Om dat te bereiken is de FNV een volkspetitie gestart. Zie voor meer info over
  deze actie deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en FNV (link).

 

Wmo

 

 • Een derde ontvangt nu al stapelfacturen voor eigen bijdrage Wmo
  De Rekenkamer verwacht dat dit nog zal toenemen door het afschaffen van het
  abonnementstarief in de Wmo. De Rekenkamer noemt als voorbeeld dat
  de eigen bijdrage voor meerdere maanden tegelijk in rekening wordt gebracht.
  Meer over de reactie van de Rekenkamer in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Jeugdwet

 

 • Jeugdzorg gebaat bij inzet ervaringsdeskundigen
  Dit bericht (link) beschrijft de ervaringen van de gemeenten Gouda met de inzet van
  ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Participatiewet e.d.

 

 • Deze week debat in Tweede Kamer over Participatiewet
  In aanloop naar dat debat stuurden Cedris, Divosa en VNG brieven naar de
  Tweede Kamer met hun aandachtspunten voor dat debat.
  Die brieven zijn te vinden via deze berichten van Cedris (link), Divosa (link)
  en VNG (link). Deze week stuurde Ieder(in) nog een brief (link) waarin
  vooral aandacht wordt gevraagd voor het gebrek aan bestaanszekerheid
  binnen de Participatiewet.
  Zie voor een kort verslag van het debat dit bericht (bron: Cedris).
  Dit bericht uit de vorige Docu-alert is geactualiseerd.

 

Europese Verkiezingen

 

 • Europese verkiezingen makkelijk uitgelegd door Steffie
  Er is in het bericht van Steffie ook een Kieskompas te vinden.
  Meer in dit bericht (bron: Steffie).

 

Passend Onderwijs

 

 • Kabinet: toekomstbestendig passend onderwijs voor elk kind
  Dat schrijven minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  en staatssecretaris Van Ooijen van VWS in een voortgangsbrief
  aan de Tweede Kamer. Meer over die brief in dit bericht (bron: Schulinck). 
  Klik voor de voortgangsbrief hier.

 

Wzd (Wet zorg en dwang)

 

 • Behoefte aan ondersteuning door cliëntvertrouwenspersoon Wzd neemt toe
  Bij zorgaanbieders en cliënten is sprake van een kennistekort over de toepassing
  van onvrijwillige zorg en over de mogelijkheden van ondersteuning door een
  clientvertrouwenspersoon Wzd.
  Dat blijkt uit het gezamenlijke jaarverslag van de vier organisaties die
  het cliëntenvertrouwenswerk onvrijwillige zorg aanbieders  Meer daarover
  in dit bericht (bron: LSR); In het bericht staat een link naar het jaarverslag.

 

Belangenbehartiging

 

 • Informatiegids voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking
  Als mensen verdwalen in een traject is het traject te moeilijk
  Verdwalen, dat overkomt ouders van een kind met een verstandelijke beperking
  nogal eens, als zij op zoek gaan naar informatie over begeleiding, uitkeringen,
  wonen, wetten en mogelijkheden.
  Platform VB Haaglanden heeft daarom een gids samengesteld: Ziet u mij nog?
  Vol informatie over wet- en regelgeving voor ouders en verwanten. Maar ook
  bedoeld voor werkers in zorg en onderwijs, en  beleidmakers.
  Dat was nodig, want er is een wirwar aan wetten en maatregelen ontstaan.
  Ziet u mij nog? is digitaal beschikbaar via deze link, maar ook op papier
  (tegen een bijdrage in de verzendkosten) via Platform VB Haaglanden:
  tel. 06 22 93 87 18 of Stichting Voorall Den Haag: tel. 070 3655288.

Rick Brink, eerste ‘minister gehandicaptenzaken’, overleden
Rick Brink is zaterdag op 38-jarige leeftijd overleden. Hij was van 2019 tot 2021
de eerste ‘minister van gehandicaptenzaken’, een functie van KRO-NCRV
om mensen met een beperking te vertegenwoordigen
Meer in deze berichten van Ieder(in) (link) en Skipr (link).