Wlz/Wmo/Jeugdwet/Zorgverzekeringswet

 • Vooral stapeling van eigen bijdragen zorg bij lagere inkomens
  Dat blijkt uit een brief die minister Helder naar de Tweede Kamer stuurde
  Meer over die brief in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister
  is hier te lezen.

Wlz

 • Ruim 1900 nieuwe zorgaanbieders in gehandicaptenzorg;
  veel nieuwe aanbieders hebben hun zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
  Meer over de bevindingen van de IGJ in dit bericht (bron: NZG). Het rapport
  van de Inspectie is via dit bericht te vinden.
 • Onvoldoende logeer plekken voor kinderen met ZEMVB in Brabant
  Meer daarover in deze rapportage van Omroep Brabant.
 • Inspectie kondigt onaangekondigde bezoeken aan in gehandicaptenzorg
  De komende maanden gaat de Inspectie onaangekondigd op bezoek bij
  gehandicaptenzorginstellingen. Bij die bezoeken wordt gekeken of de instellingen
  de medicatieveiligheid op orde hebben. Bij een eerder onderzoek vorig jaar
  bleek dat bij meer dan de helft van de instellingen niet het geval.
  Klik voor meer info hier (bron: Skipr).
 • Orthopedagogen waarschuwen voor verschraling gehandicaptenzorg
  Dat doen zij in reactie op aangekondigde bezuinigingen in de gehandicaptenzorg,
  waarover we in de vorige Docu-alert rapporteerden. Meer over de brief van de
  Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO) in dit bericht (bron: NZG).
 • Nieuwe website over Eigen regie in kleinschalige wooninitiatieven
  De nieuwe website Gesprekeigenregie.nl helpt mensen bij het maken
  van goede afspraken over hun dagelijks leven in een kleinschalig wooninitiatief.
  Meer over de website in dit bericht (bron: Per Saldo).

Jeugdwet

 • Gebruik jeugdhulp weer gestegen
  Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging zit vooral bij jeugdhulp zonder verblijf.
  Meer cijfers en achtergrond in dit bericht (bron: Skipr).
  Klik voor de CBS-rapportage hier.
 • Op grote schaal vrijheidsbeperking in open jeugdzorg
  Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek.
  Meer achtergrond in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.d.

 • Komende week debat in Tweede Kamer over Participatiewet
  In aanloop naar dat debat hebben Cedris, Divosa en VNG brieven naar de
  Tweede Kamer gestuurd met hun aandachtspunten voor dat debat.
  Die brieven zijn te vinden via deze berichten van Cedris (link), Divosa (link)
  en VNG (link).
 • Doelstelling beschut werk voor 2023 niet gehaald
  In dit bericht gaat Cedris in op de ontwikkelingen rondom beschut werk.
  Uit dat bericht blijkt dat de beoogde aantallen niet worden gehaald.
 • Secrid start campagne om arbeidsparticipatie te vergroten
  voor mensen met beperking
  Secrid werkt daarbij samen met Cedris. Meer over deze campagne hier (bron: Cedris).
 • Kabinet wil werkcentra in alle arbeidsmarktregio’s
  Alle 35 arbeidsmarktregio’s moeten Werkcentra krijgen waarin UWV, gemeenten,
  het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijs samenwerken. Het kabinet heeft daarover
  een brief (link) naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer over deze voornemens
  in deze berichten van Divosa (link) en Binnenlands Bestuur) (link).

Leerlingenvervoer

 • VNG publiceert nieuwe modelverordening voor het leerlingenvervoer
  Meer over die nieuwe Verordening en de wijzigingen daarin in dit bericht (bron: VNG).

Europese verkiezingen

 • Veelgestelde vragen over stemmen met een beperking
  In dit artikel (bron: VGN) wordt ingegaan op vragen over stemmen met een beperking.
 • ‘Stem jij ook?’: verkiezingskrant in eenvoudige taal en met illustraties
  Die krant is bestemd voor mensen met problemen bij lezen en schrijven.
  De krant is gemaakt door Prodemos. Meer in dit bericht (bron: VGN).

Divers

 • Gehandicaptenzorg tijdens WOII: wat gebeurde er eigenlijk?
  In een artikel op de VGN-website wordt ingegaan op de situatie van mensen
  met een verstandelijke beperking tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Volgens recente publicaties werden zij niet moedwillig vervolgd.
  Over die conclusies wordt verschillend gedacht.
  Meer daarover in het artikel.
 • Inclusie: verschuif focus van individu met lvb naar omgeving
  Dat is een kernthema uit een recent proefschrift van Haro Zweers.
  Inclusie stelt niet zozeer eisen aan mensen met een lvb, maar aan de samenleving.
  Zie voor een artikel en video daarover dit bericht (bron: Movisie).
 • Nieuwe opleiding zorgt voor breder opgeleide verpleegkundigen
  Die verpleegkundigen op niveau 4 kunnen na hun opleiding gaan werken
  in zowel de somatische gezondheidszorg, de ggz, als de gehandicaptenzorg.
  Meer info over die opleiding in dit bericht (bron> Skipr).
 • Zorgmedewerker meest van iedereen ontevreden over loon
  Van alle werknemers zijn zorgprofessionals het meest ontevreden over hun salaris.
  Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO.
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Zorgpersoneel steelt veel vaker medicijnen
  Dat blijkt uit dossiers van onderzoeksbureau Hoffmann. Vorig jaar onderzocht
  Hoffmann in opdracht van zorgorganisaties 65 medicijndiefstallen.
  Diefstal komt het meest voor in de gehandicaptenzorg, ggz en ouderenzorg. 
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Twee minuten stilte voor overleden zorgmedewerkster
  De ggz herdacht afgelopen week de dood van Mondriaan-zorgprofessional Melanie.
  Zij kwam door geweld tijdens het werk om het leven. VGN sloot zich
  bij deze actie aan. Meer info hier (bron: Skipr).