Wlz/Wmo/Jeugdwet

 • Bestaat er een wettelijke aanbestedingsplicht voor de zorg?
  Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer gaat minister Helder in deze brief
  in op de vraag of er nu een wettelijke aanbestedingsplicht bestaat voor
  de Wmo, de Jeugdwet en de Wlz.

Wlz

 • Kabinet kondigt bezuinigingen aan op langdurige zorg.
  VGN: forse verschraling gehandicaptenzorg dreigt
  Minister Helder: er is geen sprake van bezuinigingen (2)

  Nieuw: bericht over de bezuinigingen van Skipr en over reactie minister

  Eerder publiceerde het demissionaire kabinet twee stukken over de
  beschikbare geldmiddelen voor de zorg in de komende periode. Die stukken
  bevatten bezuinigingen voor de hele langdurige zorg, maar ook specifiek voor
  de gehandicaptensector. VGN is verontrust over de gevolgen van deze bezuinigingen
  voor de sector en heeft daarover een brief geschreven aan de Tweede Kamer.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
  Klik hier voor een samenvattend bericht van Skipr over deze bezuinigingen.
  In antwoorden op Kamervragen van de SP (over een aanliggend onderwerp)
  antwoordt (link) de minister dat er geen sprake is van bezuinigingen. Zie daarvoor
  vooral de antwoorden op de vragen 9,10 en 14.
  Aan de info uit de vorige Docu-alert zijn een bericht van Skipr en
  antwoorden op Kamervragen toegevoegd.
 • De SIG voor derde keer beste werkgever in de gehandicaptenzorg
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • ‘Ouders vrezen dat hun kind met beperking op straat komt te staan’
  Het gaat om de sluiting van twee woningen van gehandicapteninstelling Cosis.
  Meer over die sluiting in dit bericht (bron: NZG/ Dagblad van het Noorden).
 • Tweede Kamer wil betere financiering van brancheopleidingen
  Dat betreft vooral opleidingen op maat zoals de brancheopleidingen Groen en Facilitair.
  Mensen die het speciaal onderwijs afronden, kunnen zich dan blijven
  door ontwikkelen. De Kamer nam deze week een motie met die strekking aan.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • Werkgevers ervaren drempels bij opleiden orthopedagoog-generalist
  Werkgevers willen meer orthopedagogen-generalist opleiden, maar moeten de
  opleiding zelf bekostigen. De overheid vergoedt deze namelijk niet. Dit belemmert
  werkgevers om meer orthopedagogen-generalist een opleidingsplek te bieden. 
  Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Meer achtergrond in deze berichten
  van NZG (link) en NIVEL (link).
 • Hoe staat het met de bestraffing voor de mishandelingen op
  zorgboerderij Aurora Borealis?
  De stand van zaken is als volgt.
  De twee hoofdverdachten moeten in juni nog voor de rechter komen,
  vier medewerkers krijgen een sanctie van het Openbaar Ministerie en
  van vijf andere medewerkers is de zaak geseponeerd. Zij gaan vrijuit.
  Meer in dit bericht (bron: Skipr).
 • Begeleider kleinschalige woonvorm en dagbesteding verdacht van misbruik
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Ruim 60 % van grote jeugdzorgaanbieders maakt dit jaar verlies
  Dat verwacht de Jeugdautoriteit. Dat komt onder meer door de gestegen lonen
  en energiekosten in de jeugdzorg. Meer info in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Open jeugdhulp heeft moeite met jongere met complexe problemen
  Dat concludeert de Inspectie IGJ na een analyse van de huidige situatie.
  Meer achtergrond in deze berichten van Skipr (link) en IGJ (link); in het laatste
  bericht staat een link naar het Inspectierapport.
 • Wachtlijsten jeugdbescherming onverminderd hoog
  Dat schrijven de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid
  (IJenV) in de Signalen Jeugdbeschermingsketen april 2024 (link).
  Zij maken zich ernstige zorgen over deze situatie.
  De beide inspecties volgen de ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen
  op de voet. Zij blijven dit doen zolang de crisis in de jeugdbeschermingsketen duurt.
  Meer daarover hier (bron: Schulinck/ANP).
 • Wet die samenwerking verplicht in jeugdhulp is naar Kamer gestuurd
  Dit ‘Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ verplicht gemeenten
  onder meer tot samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdhulp.
  Meer over dit wetsvoorstel in deze berichten van Skipr (link) en VWS (link).

Participatiewet e.d.

 • Regelingen voor arbeidsongeschiktheid moeten geen drempels opwerpen
  naar betaald werk’
  Dit is één van de kernthema’s uit een brief die Cedris en Divosa deze week
  stuurden naar de Tweede Kamer, die debatteerde over arbeidsongeschiktheid. .
  Meer over de brief in dit bericht (bron: Cedris).
 • Kennisdocument Beschut Werk in de Participatiewet geactualiseerd
  Het ministerie van SZW publiceert geregeld Kennisdocumenten over diverse
  onderwerpen. Sinds kort is een bijgewerkte versie van het Kennisdocument
  over Beschut Werken beschikbaar (link).

Passend Onderwijs

 • Wet aangenomen die positie ouders en leerlingen in het
  passend onderwijs versterkt
  Deze week nam de Tweede Kamer met algemene stemmen de Wet versterking
  positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs aan. Meer over deze wet
  en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer in deze twee berichten(link) (link)
  (bron: Tweede Kamer). De wet gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer.

Leerlingenvervoer

 • Gecorrigeerde basisnormbedragen leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025
  in maart verwezen we naar een bericht van VNG met daarin de basisnormbedragen
  voor het leerlingenvervoer voor het komend leerjaar. Door een rekenfout staan in
  dat VNG-bericht verkeerde bedragen. De gecorrigeerde bedragen zijn inmiddels
  te vinden in dit nieuwe bericht van VNG.

Mentorschap / curatele / bewind

 • Nieuwe handreikingen over Goede cliëntvertegenwoordiging
  Die handreikingen zijn in opdracht van VWS gemaakt door Vilans.
  De ene handreiking is bedoeld voor cliënten en hun naasten (link);
  de andere voor zorgverleners (link) (bron: VWS).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

 • Kleine zorgaanbieders krijgen nieuwe vertrouwenscommissie
  Deze Vertrouwenscommissie Wmcz fungeert als een onafhankelijk orgaan
  ter ondersteuning van cliëntenraden en kleine zorgaanbieders (zoals zorgboerderijen)
  bij geschillen en medezeggenschapskwesties. Deze vertrouwenscommissie is
  opgericht door Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Federatie Landbouw
  en Zorg Nederland, Branchevereniging SPOT, Branchevereniging Zorgthuisnl,
  en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ). Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

Divers

 • Verzuim zorgsector daalt verder
  Dat blijkt uit cijfers van Vernet, waarover Skipr bericht (link).
  Het bericht bevat overigens geen uitsplitsing naar zorgsectoren.
 • Vrijwel iedereen in de zorg krijgt te maken met ongewenst gedrag
  Dat blijkt uit onderzoek van PGGM en IZZ. Meer resultaten uit het onderzoek
  in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de onderzoekrapportage hier (bron:PGGM).