Wlz

 • Financiële situatie zorgelijk voor gehandicapteninstelling Sherpa
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
 • Kamervragen beantwoord over bericht ‘Meer meldingen van seksueel
  grensoverschrijdend gedrag in de zorg’
  Die vragen waren gesteld door GroenLinks-PvdA. Klik voor de antwoorden hier.
 • Forse stijging zorgkosten in PGB-ouderinitiatieven zet kwaliteit
  van zorg ernstig onder druk en bedreigt voortbestaan
  Dat blijkt uit een meldingsactie die Per Saldo afgelopen voorjaar gehouden heeft
  bij pgb-ouder- en wooninitiatieven. Een stijgend aantal initiatieven verwacht
  (bij ongewijzigd beleid) het komende jaar of de jaren daarop ‘om te vallen’.
  Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).

Jeugdwet

 • Jeugdhulp in Limburg moet fuseren om voortbestaan te garanderen
  Jeugdzorginstelling Xonar en zorginstelling Mondriaan onderzoeken een vergaande
  vorm van samenwerking om het voortbestaan van de jeugdzorg in Zuid-Limburg e.o.
  te garanderen. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

 • Betrek cliëntenraden bij de komende evaluatie van de Wmcz 2018
  Dit najaar wordt de Wmcz geëvalueerd. Belangrijk punt van evaluatie
  is de vraag of de verbeterpunten ten opzichte van de oude Wmcz
  ook daadwerkelijk  tot de gewenste resultaten hebben geleid.
  Cliëntenorganisaties, zoals LSR en KansPlus, bepleiten daarom om ook cliëntenraden
  bij het onderzoek te betrekken. Meer daarover in dit bericht (bron: LSR).

VN-verdrag Handicap

 • Debat Tweede Kamer over implementatie VN-verdrag Handicap
  Deze week debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder over de
  ‘Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking’
  In die Strategie beschrijft het kabinet hoe ze het VN-verdrag Handicap wil invoeren.
  Voorafgaand aan het debat stuurde Ieder(in) nog een brief met aandachtspunten
  naar de Tweede Kamer (link). Eén van die punten is een oproep om de
  Nationale Strategie te verankeren in het komend regeerakkoord. 
  Ook VGN en Cedris stuurden brieven met aandachtspunten. Zie daarover
  deze berichten van VGN (link) en Cedris (link).
  Een kort verslag van het debat is  hier te lezen (bron: Tweede Kamer).
  VGN heeft inmiddels kritisch op de uitkomsten van het debat gereageerd.
  Zie daarvoor dit bericht.

Divers

 • De maat der dingen dat ben jij
  Dat is de uitdagende titel boven deze blog in Binnenlands Bestuur. In die blog breekt
  Boukje Keijzer een lans voor de menselijke maat bij de overheid: een ambtenaar
  van vlees en bloed.
 • ‘Waar is het fatsoen? ’
  Dat is de kop van deze blog van cliëntondersteuner Hans Kroon. Hij beschrijft daarin
  zijn (trieste) ervaringen met een zorgkantoor over pgb (bron: CliëntondersteuningPlus).
 • Nieuwe vaccinatieronde COVID dit najaar
  Dit najaar komt er weer een Covid-vaccinatieronde. Voor die vaccinatie komen
  dezelfde risicogroepen in aanmerking als bij de vaccinatieronde vorig jaar.
  Daar worden ook mensen met een verstandelijke beperking toe gerekend.
  Klik hier voor de brief die minister Dijkstra daarover schreef.