Wlz

·        ‘Budget nu toereikend, maar langdurige zorg moet anders georganiseerd’
Dat zijn twee hoofdpunten van een advies (link) die de NZa vorige week stuurde aan
minister Helder. Meer over die brief in dit bericht (bron: Skipr).

 • Zó maken vier organisaties de transitie naar duurzame gehandicaptenzorg
  Meer over die omslag in dit artikel (bron: Skipr).
 • Verstandelijk beperkte cliënten SDW gaan ondersteunen in verpleeghuis
  van tanteLouise
  Beide organisaties hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.
  Meer over die samenwerking hier (bron: Skipr).

Wmo/Wlz

 • Wanneer vallen maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of de Wlz?
  Niet altijd is duidelijk wanneer voor iemand met een Wlz-indicatie de maatwerk-
  voorzieningen onder de Wmo of de Wlz vallen. De gemeente Raalte maakt
  daar ieder jaar een actueel schema voor (link). Dat schema is goedgekeurd
  door VWS en VGN (bron: VNG/gemeente Raalte).

Jeugdwet

 • Onderzoek legt ernstige tekortkomingen jeugdzorg bloot
  Dat komt naar voren uit recent promotie-onderzoek. Meer over de bevindingen
  van dit onderzoek in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Voor het eerst in jaren daling jeugdzorggebruik in Gouda
  De gemeente schrijft dat onder meer toe aan de inzet van jeugdconsulenten
  bij huisartsen in Gouda. Klik voor verdere toelichting hier (bron: Skipr).
 • Gemeenten en aanbieders moeten vanaf 1 juli 2024 hun prijzen inzichtelijker maken
  Dat regelt de amvb reele prijzen Jeugdwet; deze treedt per 1 julia.s. in werking.
  (amvb staat voor algemene maatregel van bestuur). Staatssecretaris Van Ooijen
  informeerde deze week de Tweede Kamer  daarover. Klik voor zijn brief hier.

Wmo / Jeugdwet

 • ‘Machteloze strijd’ tegen zorgfraude
  Dat zeggen deskundigen in een reconstructie van de fraudeaanpak van
  de gemeente Tilburg door Follow the Money.
  Binnenlands Bestuur schrijft hierover (link).
 • Honderdduizenden euro's aan gemeentelijk zorggeld weggesluisd
  Volgens VNG is er in 2023 voor € 250 tot € 625 miljoen aan zorggeld
  van gemeenten gefraudeerd. Meer achtergrond in dit bericht (bron: NZG)

Participatiewet e.d.

 • Tweede Kamer stemt in met extra verhoging minimumloon
  Deze week stemde de Tweede Kamer in met een extra verhoging van het
  minimumloon per 1 juli a.s. Deze verhoging komt bovenop de halfjaarlijkse
  aanpassing van het minimumloon aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
  Deze verhogingen werken door in onder andere de Wajong-uitkeringen.
  Meer daarover in deze twee berichten van de Tweede Kamer (link) (link).
  Minister Van Gennip heeft inmiddels de Eerste Kamer per brief (link) gevraagd
  om het wetsvoorstel met spoed te behandelen, zodat de verhoging
  ook feitelijk per 1 juli kan doorgaan.
 • SZW corrigeert op onderdelen het Programmaplan Simpel Switchen  
  Vorige week stuurde minister Schouten het Programmaplan Simpel Switchen
  in de participatieketen 2024-2027. Deze week stuurde zij een nieuwe versie met
  enkele kleine aanpassing. Zie voor de aangepaste versie hier;
  klik voor de begeleidende brief van de minister hier.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz)

 • Eerste ervaringen met de Wmcz.
  Die zijn geïnventariseerd door Marijke Malsch van de Open Universiteit
  in een overzicht. Dit geeft een eerste indicatie van de  ervaringen met
  de nieuwe medezeggenschap. Zie meer over die publicatie dit bericht
  (bron: KansPlus).
  In reactie op dit overzicht pleit KansPlus voor een breed en representatief
  onderzoek naar de werking van de Wmcz.

VN-verdrag Handicap

 • Mensen met beperking praten in Tweede Kamer over VN-verdrag Handicap
  Deze week hield de Tweede Kamer een Ronde Tafelgesprek  over de uitvoering van
  het VN-verdrag Handicap. Zie voor de inhoud van het gesprek deze verslagen
  van Ieder(in) (link) en VGN (link).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • ‘Onbekendheid met Wzd brengt grondrechten cliënten in gevaar’
  Cliënten, hun vertegenwoordigers en ook veel zorgprofessionals zijn nog steeds
  onvoldoende op de hoogte van de Wet zorg en dwang. Dat blijkt uit onderzoek
  van cliëntenorganisaties Alzheimer NL, Ieder(in), KansPlus, het LSR, LFB en Per Saldo.
  Lees meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Mantelzorg

 • Intensieve mantelzorger moet beter ondersteund worden
  Dit blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van VWS.  MantelzorgNL, KansPlus
  en Ieder(in) werkten mee aan dit onderzoek. Meer over de uitkomsten van het
  onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar het
  onderzoeksrapport.

Divers

 • Voortgangsrapportage Toekomstagenda: ‘zorg en ondersteuning voor mensen
  met een beperking’
  Deze week stuurde minister Helder een eerste voortgangsrapportage over de
  uitvoering van de Toekomstagenda voor de gehandicaptenzorg.
  De voortgangsrapportage besteedt onder andere aandacht aan complexe zorg,
  gespecialiseerde clientondersteuning en intensieve mantelzorg.
  Klik hier voor de begeleidende brief van de minister en hier voor de
  voortgangsrapportage. Bij de brief zitten nog diverse onderzoeksrapporten (link).
 • Nieuwe campagne 'Samen zorgen dat kennis werkt'
  Die campagne gaat uit van het Kennisplein Gehandicaptensector. Daar vinden
  gebruikers in de gehandicaptenzorg  informatie, handige tips en praktische tools
  om hun werk gemakkelijker en beter te maken. Meer over die nieuwe campagne
  in dit bericht (bron: VGN).
 • ‘Werkgevers in de zorg moeten beter controleren op nepdiploma’s’
  Zo reageerde minister Helder tijdens het vragenuurtje op vragen van de VVD over
  nieuwsberichten dat het aantal nepdiploma’s en nep-VOG’s sterk groeit.
  Meer daarover in berichten van NZG (link) en Tweede Kamer (link).
 • Bijna een kwart van de zorgmedewerkers werkt het liefst zonder IT
  In de gehandicaptenzorg (en de thuiszorg) ervaren medewerkers veel
  administratieve rompslomp bij het ruilen van diensten. Dat blijkt uit een enquête
  van Motivaction bij zo’n 500 medewerkers in zorg en welzijn.
  Deze en meer bevindingen zijn te vinden in dit bericht (bron: Skipr).
 • Rechter ontslaat stichting als bewindvoerder van 37 cliënten
  De kantonrechter van de rechtbank Overijssel heeft Stichting Zonder Zorgen (SZZ)
  ontslagen als bewindvoerder en/of mentor van 37 cliënten. Zie voor meer
  achtergronden dit bericht (bron: Skipr).