Docu-alert 576  15 maart 2024  

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.
Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.
Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo

 • Gemeenten mogen geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vragen
  vooruitlopend op wetswijziging
  (2)
  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld in zaken tegen
  de gemeenten Leusden en Beesd. Deze gemeenten hadden in strijd met de
  huidige wet, maar vooruitlopend op een wijziging van de Wmo, al een
  inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd voor huishoudelijke hulp.
  Meer daarover dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
  De gemeente Krimpen aan den IJssel, die ook zo’n inkomenstoets had ingevoerd,
  heeft inmiddels naar aanleiding van deze uitspraak besloten om daar mee
  te stoppen (
  link). De CRvB is de hoogste rechter op dit terrein.
  Zie voor de reactie van VNG dit bericht (bron: Schulinck/VNG)
  Aan bovenstaand bericht uit de vorige Docu-alert is de reactie van VNG toegevoegd.
 • De hobbels van het Wmo-vervoer
  Meer over de knelpunten in het Wmo-vervoer in dit artikel
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Wmo / Jeugdwet /PGB

 • Handreiking voor transparante en toereikende tarieven pgb gepubliceerd
  Deze handreiking moet leiden tot meer transparante en toereikende pgb-tarieven
  bij gemeenten en tot minder variatie tussen gemeenten. De handreiking is bedoeld
  voor gemeenten en opgesteld in overleg met VNG, VWS en Per Saldo.
  Meer daarover in dit bericht (bron: VNG); de handreiking zelf is hier te vinden.

Jeugdwet

 • Gesloten Jeugdzorg moet anders
  Deze week verscheen een zeer kritisch rapport (link) van een ervaringsdeskundige
  over de gesloten jeugdzorg. Zie ook hier. Dat rapport riep veel reacties op.
  Zie voor enkele van die reacties deze berichten van VWS (link), Jeugdzorg Nederland
  (link), Mind (link), Unicef (link) en VNG (link).

Participatiewet e.d.

 • Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag
  Meer over die vereenvoudiging in dit bericht (bron: CIZ).
 • Stand van zaken Programma Simpel Switchen
  Dit programma wil drempels en belemmeringen wegnemen, waardoor mensen
  makkelijker kunnen switchen tussen uitkering en (deeltijd)werk en tussen vormen
  van participatie zoals dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk.
  Deze week informeerde minister Schouten de Tweede Kamer per brief (link) over de
  voortgang van dit programma.

VN-verdrag Handicap

 • Vlissingen is niet de enige gemeente die VN-verdrag Handicap schendt
  Dat meldt Ieder(in) in reactie op twee uitzendingen van het TV-programma Kassa.
  Inmiddels zijn acties gestart door de FNV en zijn er Kamervragen gesteld door de SP.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staan links
  naar de uitzendingen van Kassa.
 • Nederland moet toegankelijkheid beter vastleggen
  Eind vorig jaar bracht de VN-rapporteur huisvesting een bezoek aan Nederland.
  Vorige week verscheen zijn rapport. Hij doet daarin stevige aanbevelingen:
  Nederland moet de Grondwet aanpassen en het recht op adequate huisvesting
  daarin beter verankeren. En toegankelijkheid voor mensen met een beperking
  moet beter in de wet geregeld worden. Meer over zijn rapport en aanbevelingen
  in dit bericht (bron: Ieder(in).
 • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel toegankelijkheid producten
  en diensten aan 
  Deze wet vertaalt Europese regelgeving over de toegankelijkheid van
  (elektronische) producten en diensten naar de Nederlandse situatie.
  Het gaat bijvoorbeeld om hardware en software van computers en mobiele telefoons,
  betaalautomaten, telecommunicatiediensten, bankzaken, webwinkels, audiovisuele
  mediadiensten en noodcommunicatie.
  Meer toelichting in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wet Zorg en Dwang (Wzd)

 • Rechtbank Gelderland doet oproep: ‘Wet zorg en dwang werkt niet’
  De rechtbank Zutphen is gefrustreerd over de werking van de Wet zorg en dwang (Wzd).
  De rechtbank probeert nu voor de vierde keer een 42-jarige man met een verstandelijke
  beperking, die een gevaar is voor zichzelf en anderen, onder te brengen bij een
  zorginstelling, maar dit blijft maar mislukken. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). .

Leerlingenvervoer

 • Basisnormbedragen leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025 bekend
  De VNG heeft die bedragen deze week bekend gemaakt. Klik daarvoor hier.

Divers

 • Gehandicaptenzorg verkent mogelijkheden van AI en ChatGPT
  Recent organiseerde VGN een eerste bijeenkomst over mogelijkheden van
  kunstmatige Intelligentie (AI) en ChatGPT in de gehandicaptensector.
  Zie voor een verslag van die bijeenkomst dit bericht (bron: VGN).
 • VGN kritisch over rapport inzake mogelijkheden digitale zorg
  Recent bracht strategisch adviesbureau Sirm een onderzoek uit
  onder de titel “ Geschat potentieel digitale zorg”. Het rapport gaat over
  de hele gezondheidszorg. VGN vindt echter dat de door
  Sirm gekozen benadering ver af staat van de werkelijkheid
  in de gehandicaptenzorg. VGN heeft daarom  een kritische
  brief gestuurd naar VWS, de opdrachtgever van het onderzoek.
   Meer over de bezwaren van VGN in dit bericht (bron: VGN).
 • Meer personeel met valse diploma’s en VOG’s
  Dat schrijft de Telegraaf. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).
  Zie ook het bericht “Valse zorgdiploma’s voor paar 100 euro te koop
  op Snapchat en Telegram” (link) (bron: NZG).