Wlz

 

 • IGJ: meer meldingen van seksueel wangedrag door zorgverleners
  De meeste meldingen komen uit de gehandicaptenzorg. Meer toelichting hier
  (bron: Skipr). Klik hier voor de reactie van VGN, de brancheorganisatie van de
  gehandicaptensector (bron: Skipr).
 • Ook VGN wil meer geld voor arbeidsvoorwaarden in de zorg
  VGN heeft samen met de andere brancheorganisaties in de zorg een brief gestuurd
  naar de Tweede Kamer en de informateur, waarin zij vragen om meer geld
  voor arbeidsvoorwaarden. Meer in dit bericht (bron: VGN).
 • Zorgboerderij Zonnehoeve moet per direct stoppen met zorg
  Er is op deze zorgboerderij in Zeewolde geen professionele begeleiding meer
  beschikbaar, waardoor er volgens de Inspectie een acuut risico is voor de cliënten.
  Klik hier voor meer info (bron: NZG).

 

Wmo

 

 • Bekendheid cliëntondersteuning Wmo blijft ondermaats
  Dat blijkt uit de Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo
  waarover we vorige week berichtten in Docu-alert. Zie voor die rapportage
  en de begeleidende brief van staatssecretaris Van Ooijen hier en hier.
  Zie voor meer punten uit de rapportage dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Gemeenten mogen geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vragen
  vooruitlopend op wetswijziging

  Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld in zaken tegen
  de gemeenten Leusden en Beesd. Deze gemeenten hadden in strijd met de
  huidige wet, maar vooruitlopend op een wijziging van de Wmo, al een
  inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd voor huishoudelijke hulp.
  Meer daarover dit bericht  (bron: Binnenlands Bestuur).
  De gemeente Krimpen aan den IJssel, die ook zo’n inkomenstoets had ingevoerd,
  heeft inmiddels naar aanleiding van deze uitspraak besloten om daar mee
  te stoppen (link). De CRvB is de hoogste rechter op dit terrein.

 

Wmo / Jeugdwet

 

 • VNG wil dat VWS resultaatgericht beschikken en beschikkingsvrij werken
  wettelijk mogelijk maakt
  Daarvoor zou de Wmo moeten worden gewijzigd. Meer over de inhoud en gevolgen
  van deze discussie in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).

 

Jeugdwet

 

 • Aanbieders jeugdzorg moeten meer tijd krijgen
  Aanbieders van JeugdzorgPlus (een vorm van gesloten jeugdhulp) moeten de
  tijd krijgen om alternatieve vormen te ontwikkelen voor intensieve
  gespecialiseerde zorg. Meer toelichting daarop in dit bericht (bron: Skipr).
  Zie ook het bericht ‘Jeugdzorgaanbieder heeft geld nodig voor afbouw
  gesloten jeugdzorg’ (bron: Skipr).

 

Mantelzorg

 

 • Mantelzorger overgeleverd aan grillen gemeente
  Dat is één van de conclusies van een promotie-onderzoek. Meer over de resultaten
  van dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).

 

VN-verdrag Handicap

 

 • Vrouwen met een beperking lopen een verhoogd risico op geweld,
  uitbuiting en misbruik
   
  Dat staat in het rapport van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag
  en de Alliantie VN-verdrag Handicap “Dubbel benadeeld”. Zie voor meer informatie
  dit bericht (bron: Ieder(in)).

 

Divers

Handreiking Zorgovergangen voor jongvolwassenen met een LVB
Die Handreiking geeft antwoord op vragen als ‘Wat kunnen gemeenten,
zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders bijdragen aan een soepele
zorgovergang?’ Meer over die handreiking in dit bericht (bron: VNG);
de handreiking zelf is hier te vinden.