Wlz

 • Zorgorganisaties ontwikkelen onvoorwaardelijke zorg voor mensen met lvb
  Om doorplaatsing en uitstoting van mensen met een licht verstandelijke
  beperking (lvb) en agressief gedrag te voorkomen, werken ASVZ, Trajectum
  en Pluryn samen. Met de lancering van Pro Monitor willen deze zorgorganisaties
  onvoorwaardelijke zorg bieden. Meer over de werkwijze en over de Pro Monitor
  in deze berichten van Skipr (link) en Kennisplein Gehandicaptensector (link).
 • VNG: Gemeenten, blijf Wlz-hulpmiddel vergoeden
  Mensen met een Wlz-indicatie hoeven in principe geen beroep te doen
  op de Wmo 2015. Maar negen jaar na de invoering van beide wetten gebeurt dat
  nog steeds wel. Twee rechtbanken oordeelden dat gemeenten in principe bepaalde
  hulpmiddelen niet hoeven te vergoeden. Maar de Vereniging van Nederlandse
  Gemeenten (VNG) adviseert haar leden om dat toch te doen. Zie voor meer toelichting
  deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en VNG (link).
 • Flexwonen bij de Prinsenstichting
  Meer toelichting over het idee van Flexwonen in dit bericht
  (bron: Kennisplein Gehandicaptensector).
 • Inspectie beëindigt last onder dwangsom Beter Leven Zorg in Molenschot
  Die last was opgelegd omdat de zorg op de locatie niet voldeed aan een aantal
  kwaliteitseisen. De Inspectie heeft deze last nu beëindigd omdat de instelling
  de kwaliteit aan het verbeteren is. Meer in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Onvoldoende passende hulp in gesloten jeugdzorg
  De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ)is daarover ongerust. Zo blijkt uit een
  recent rapport. Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link
  naar het rapport.

Wmo

 • Lessen uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023
  Gemeenten moeten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen
  van cliënten met de Wmo. De uitkomsten daarvan worden ieder jaar geanalyseerd
  en samengevat in de Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo.
  Deze week stuurde staatsecretaris Van Ooijen deze rapportage (link) over 2022
  met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer.

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • VGN doet eigen voorstellen om de Wzd fundamenteel te wijzigen
  Eerder bleek uit evaluatie dat de Wzd niet helder genoeg was om in de praktijk
  bruikbaar te zijn. Veldpartijen en VWS hebben vervolgens afspraken gemaakt
  over aanpassingen in de uitvoering, vooruitlopend op een ingrijpender wijziging
  van de wet. Die afspraken zijn eind vorig jaar door betrokken partijen ondertekend.
  VGN besloot toen om die afspraken niet te ondertekenen. De branchevereniging
  vindt de afspraken een stap in de goede richting, maar oordeelt dat meer nodig is.
  VGN heeft daar nu voorstellen voor gedaan. Meer over die voorstellen is te vinden
  in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).De voorstellen zelf zijn hier te vinden.

Divers

 • Komend najaar weer Covid-vaccinatieronde voor ouderen en risicogroepen
  Dat heeft minister Dijkstra de Tweede Kamer in een brief (link) laten weten.
  Later dit jaar beslist zij welke groepen precies voor de COVID-vaccinatie
  in aanmerking kunnen komen. Zij heeft daarover advies aan de
  Gezondheidsraad gevraagd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).
 • Werknemers gehandicaptenzorg voelen bezuinigingen op de werkvloer
  Dat blijkt uit een enquête van FNV Zorg & Welzijn bij zo’n 3000 werkers in de
  gehandicaptenzorg. Meer over de uitkomsten in dit bericht van NZG (link).