Wlz

 

 • Steeds meer gehandicapteninstellingen sluiten therapeutisch zwembad
  Dagblad Trouw schrijft daarover. Zie voor de info uit dat artikel dit bericht (bron: NZG).
 • Resterende bezuinigingen op langdurige zorg van tafel
  Dat heeft de Tweede Kamer besloten tijdens de stemmingen over de begroting
  van VWS. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • ‘Bijna een kwart van de zorginstellingen verwacht rode cijfers’
  Vooral veel gehandicaptenzorginstellingen verwachten een negatief resultaat.
  Dat blijkt uit een uitvraag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ)
  onder haar deelnemers. klik voor meer info hier (bron: Skipr).
 • Vier overheidsorganisaties werken samen om de langdurige zorg beschikbaar
  en toegankelijk te houden
  Het gaat om  CIZ, ZiN, NZa en CAK. Deze organisaties zien dat het steeds
  lastiger wordt om ouderen, mensen met een beperking en mensen
  die langdurig psychische zorg nodig hebben, van passende zorg te voorzien.
  Zij gaan daarom samenwerken om de zorg beschikbaar en toegankelijk
  te houden. Zie voor meer toelichting deze berichten van NZG (link) en NZa (link).
 • NZa: zorgkantoren falen steeds vaker in nakomen zorgplicht
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt dat de houdbaarheid van de
  langdurige zorg in toenemende mate onder druk staat. Door het groeiende aantal
  wachtenden in de ouderenzorg slagen zorgkantoren er steeds minder goed in
  om hun zorgplicht waar te maken. Ook in de ggz en de gehandicaptenzorg zijn er
  voor specifieke cliëntgroepen te weinig intramurale plekken. Meer in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • CZ en Lunet tekenen vijfjarige samenwerking voor
  toekomstbestendige Wlz-zorg
  Deze samenwerking moet bijdragen aan een betaalbare en toegankelijke
  gehandicaptenzorg zorg in de regio. De samenwerking is afgesproken
  voor een periode van vijf jaar. Dat is langer dan tot nu gebruiklijk,
  meestal contracteert het zorgkantoor zorgaanbieders voor maximaal drie jaar
  Meer toelichting hier (bron: Skipr).
 • ‘Ongeschoolde en onbekwame’ hulpverleners Thomashuis vrijgesproken 
  Meer achtergrond in dit bericht (bron: NZG).

 

Wmo

 

 • VNG wil hoger maximum voor inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo
  Dat schrijft de VNG in een reactie op een ontwerp wetsvoorstel, waarbij het huidige
  vaste tarief (‘abonnementstarief’) wordt vervangen door een inkomensafhankelijke
  eigen bijdrage met een maximum van € 275 per maand. De VNG pleit voor een
  hoger maximum. Meer over deze VNG-reactie in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

 

Jeugdwet

 

 • Toenemend beroep jeugdhulp ‘niet normaal’
  Een aantal gemeenten denkt na over het verminderen (‘normaliseren’)
  van jeugdhulpgebruik. Dit
  artikel gaat in op de discussie daarover in de gemeenten
  Utrecht, Rijswijk en Putten (bron: Binnenlands Bestuur).
 • VWS: beschikkingsvrij werken jeugdzorg in strijd met wet
  Een aantal gemeenten werkt beschikkingsvrij dwz. dat ze alleen een
  beschikking  afgeven als de burger daar om vraagt. VWS heeft nu laten weten
  dat deze werkwijze in strijd is met de wet. Gemeenten die op deze manier
  werken moeten hun beleid aanpassen. Meer toelichting in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Friese gemeenten komen miljoenen tekort op jeugdzorg
  klik hier (bron: Skipr)en hier (bron: Omrop Fryslân) voor meer info

 

Participatiewet e.d.

 

 • Met wetsvoorstel Participatiewet in balans moeten hardheden verdwijnen
  Dat wetsvoorstel is door de ministerraad voor advies naar de Raad van State gestuurd.
  Doel van het wetsvoorstel is om ‘hardheden’ in de huidige wet weg te halen;
  het wetsvoorstel bevat daarvoor een twintigtal verbeteringen. Meer over
  die verbeteringen in dit bericht (bron: Schulinck/Rijksoverheid).
 • Loonkostensubsidie verdient zich dubbel en dwars terug
  Dat blijkt uit een analyse in opdracht van Divosa en Cedris. Meer over de uitkomsten
  van die analyse in dit bericht (bron: Divosa); onderaan het bericht staan links naar
  de maatschappelijke kosten-baten analyse.

 

Wmcz

 

 • Recht op officiële cliëntenraad voor kleinschalige locaties
  in de gehandicaptenzorg
  Dat is de kern van een uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
  (LCvV) eind vorig jaar. De LCvV is de instantie die geschillen tussen cliëntenraden en
  zorgaanbieder beslist. Maar ook als er geen cliëntenraad is, dan kan in twee gevallen
  een representatieve delegatie een geschil van mening aan de LCvV voorleggen. Dat is i
  n dit geval gebeurt. Meer over de inhoud en de betekenis van de uitspraak in dit bericht
  (bron: KansPlus).

 

Belastingaangifte 2023

 

 • Zo krijg je zorgkosten en andere meerkosten terug
  Ieder(in) kent een speciale themawebsite www.meerkosten.nl, waarop alles te vinden
  is over de aftrekbaarheid van zorgkosten en andere meerkosten in verband met ziekte
  of beperking. Zie ook deze pagina van Ieder(in).

 

Toegankelijke verkiezingen

Wat kan beter bij de volgende verkiezingen?
Bij de Tweede Kamerverkiezingen eind vorig jaar was ook het meldpunt Onbeperkt
Kiezen weer geopend. Op basis van de daar gemelde ervaringen en klachten heeft
Ieder(in) een rapport gemaakt met aanbevelingen voor verbetering.
Meer info daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).