Wlz

 • Gehandicaptenzorg haalt in hoger beroep gelijk over tarieven
  Zorgkantoren moeten een nieuwe berekening maken voor de tarieven die ze bieden
  aan de gehandicapteninstellingen. Dat besliste de rechter in hoger beroep.
  Zie voor meer toelichting deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).
 • VWS-beleidsreactie op NZa-rapport uitvoering Wlz 2022-2023
  Eind vorig jaar bracht de NZa het samenvattend rapport uitvoering Wlz uit (link).
  Deze week gaf minister Helder haar beleidsreactie op dit rapport (link).

Wmo

 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO tast bestaanszekerheid aan
  Daarvoor waarschuwen belangenorganisaties van gehandicapten, ouderen
  en mantelzorgers in een brief. Zij hebben problemen met de manier, waarop
  het demissionair kabinet die Inkomensafhankelijke eigen bijdrage wil vormgeven.
  Meer over hun bezwaren in dit bericht (bron; Binnenlands bestuur).

Wlz / Wmo / Jeugdwet

 • Minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag
  Deze maatregel geldt al voor het boekjaar 2023.Zie voor de nieuwe indeling
  en de nieuwe financiële grenzen dit bericht (bron: VWS).

Jeugdwet

 • Te weinig toezicht op gezinshuizen; iedereen mag ze oprichten
  Zie daarvoor deze berichten van NZG (link)en van Omroep Gelderland
  van 30 januari (1) (link), 30 januari (2) (link) en 8 februari (link)..
 • Jeugdsector gaat vroegtijdig financiële problemen signaleren
  Dat is één van de activiteiten in het werkplan van de Jeugdautoriteit.
  Meer daarover hier (bron:  Skipr).

 

Participatiewet e.d.

 • Werk voor mensen met een arbeidsbeperking
  Minister Schouten stuurde deze week een voortgangsbrief over
  het meer beschikbaar maken van werk voor mensen met een arbeidsbeperking.
  Deze brief (link) gaat vooral over werk bij reguliere werkgevers; eind vorig jaar
  stuurde zij al een brief over werk bij sociale ontwikkelbedrijven.
 • Platform Werk Inclusief Beperking brengt inclusieve arbeidsmarkt dichterbij
  Het Platform is een initiatief van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie.
  Meer over de werking van dit platform in dit bericht (bron: Movisie).

VN-verdrag handicap

 • ‘Trots? Schaamte is gepaster: overheid deed veel te lang
  over plan VN-verdrag Handicap’

  Vorige week zond minister Helder de Nationale strategie voor de implementatie
  van het VN-verdrag Handicap (link,) met een begeleidende brief (link), naar de
  Tweede Kamer. In haar brief gaf de minister aan trots te zijn op het resultaat.
  In dit artikel wordt kritisch op deze uitlating van de minister gereageerd
  (bron: Pont|Zorg&Sociaal).

Divers

 • ‘Schaf het zelfredzaamheidsprincipe af’
  Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)  in een recent
  advies over bestaanszekerheid.  Volgens de raad is er samenhang nodig
  bij hulp in zorg en ondersteuning, maar is dat niet mogelijk vanwege
  de manier waarop de zorg nu georganiseerd is. Bestaanszekerheid is meer dan
  voldoende inkomen, maar gaat ook over zorg, huisvesting e.d.
  Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur). Het advies zelf is te vinden via dit bericht (bron: RVS).
 • Wet op elektronisch verkeer gaat later in
  Overheidsorganisaties blijken nog niet klaar voor de uitvoering.
  De wet regelt de rechtspositie van burgers en bedrijven in het digitale contact
  met de overheid. Als de wet ingaat, hebben zij het recht om een formeel bericht
  digitaal te versturen. De wet regelt ook een zorgplicht voor de overheid om mensen
  bij het digitale  formele verkeer te helpen. Het moet daarnaast ook altijd mogelijk
  blijven om per post met de overheid te communiceren. Klik voor verdere info hier
  (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Nieuw spel moet mediawijsheid bij mensen met beperking vergroten
  Deze speciale editie van het Mediajungle bordspel moet  mensen met een
  verstandelijke beperking en leerproblemen helpen om mediawijs te worden.
  Voor meer info over het bordspel klik hier (bron: Skipr).