Wlz

 • Bespreking VWS begroting 2024: minister doet geen nieuwe toezeggingen
  Eind januari werd de VWS-begroting besproken in de Tweede Kamer.
  In dit bericht doet VGN kort verslag van de uitkomsten.

Wmo

 • Wmo 2015 is ‘regeltjeswet’ geworden
  Van de oorspronkelijke bedoeling van de Wmo 2015 is volgens gemeenten weinig
  overgebleven. Van een wet met veel beleidsvrijheid veranderde de Wmo 2015
  in een regeltjeswet door ingrepen van het parlement, rijk en de rechter.
  Dat blijkt uit een historische analyse van de Wmo. Die studie is onderdeel
  van een uitgebreide houdbaarheidsstudie naar de Wmo 2015 in opdracht van
  het ministerie van VWS. Andere publicaties verschijnen later. Staatssecretaris
  Van Ooijen stuurde die analyse (link) deze week met een begeleidende brief (link)
  naar de Tweede Kamer. Meer over de inhoud van brief en studie in deze berichten
  van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).

Wmo

 • Per Saldo wil uitzondering voor mensen met levenslange beperking
  of chronische ziekte bij afschaffing abonnementstarief
  Dat schrijft Per Saldo in een reactie op een ontwerpwet waarin de invoering
  van een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo wordt geregeld. Meer over die
  reactie in dit bericht. 

Participatiewet e.d.

 • Bijna 50% van Nederlanders met arbeidsbeperking had eind 2022 een baan
  Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).
 • Met beschut werk kunnen meer mensen meedoen op arbeidsmarkt
  Meer info in dit artikel van de Radargroep (bron: Binnenlands Bestuur).
 • Financiële problemen bij Utrechts Sociaal Ontwikkelbedrijf
  Klik voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

 • Tweede Kamer tegen schrappen forse extra bezuiniging op jeugdzorg
  Een motie daarvoor kreeg onvoldoende steun in de Tweede Kamer.
  Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Bestuurlijke akkoord over verbeteringen in uitvoering Wzd getekend
  De Wzd is in 2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie bleek dat verbeteringen
  in de Wzd nodig zijn; daarvoor is wijziging van de Wzd nodig en dat kost tijd.
  In afwachting van die wetswijziging heeft minister Helder besloten alvast
  een aantal verbeteringen mogelijk te maken door samen met betrokken organisaties
  tijdelijk geldende afspraken op papier te zetten. Die afspraken zijn hier te vinden.
  Zie verder deze berichten van LSR (link) en van Dwang in de zorg (link).
  De afspraken zijn overigens, zoals al eerder aangegeven, niet ondertekend door VGN,
  de brancheorganisatie van de gehandicapteninstellingen. Zie dit VGN-bericht
  van 1 december vorig jaar.

VN-verdrag handicap

 • Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking
  gepubliceerd
  Deze week zond minister Helder deze Nationale strategie (link) met een begeleidende
  brief (link) naar de Tweede Kamer.
  De meerjarige nationale strategie  is bedoeld om de structurele uitsluiting
  en achterstelling van mensen met een beperking en hun naasten aan te pakken
  en volwaardige deelname aan de samenleving daadwerkelijk mogelijk te maken.
  Bij de brief zaten ook als bijlage een korte versie in eenvoudige taal (link) en
  een Inventarisatie van lopend en voorgenomen beleid rondom het VN-verdrag (link).
  Klik voor een eerste reactie van Ieder(in) hier.

Divers

 • Kennisplein gehandicaptensector gaat door
  Sinds 2008 kunnen zorgprofessionals, cliënten en naasten in de gehandicaptenzorg
  informatie vinden en delen op het Kennisplein Gehandicaptensector. Het Plein wordt
  gecoördineerd door VGN, ZonMw en Vilans. Deze organisaties hebben recent
  hun samenwerking hernieuwd. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).
 • ’s Heeren Loo krijgt keurmerk voor milieubeleid
  Meer info in dit bericht (bron: Skipr).